ทิ่มทีเด็ด Index Living Mall เมื่อธุรกิจเริ่มแรกลุกขึ้นมาดำรงฐานะ Disruptor ในที่อุตสาหกรรมตนเอง