ทำซ้ำดูชีวประวัติเพราะว่าหยาบๆสรรพสิ่ง Stephen Hawking นักฟิสิกส์ชื่อดังระดับโลก

พาย้อนกลับไปดูชีวประวัติโดยเลาๆสิ่งของ ‘สตีเฟน ฮอว์คิง’ (Stephen Hawking) นักฟิสิกส์ทฤษฎีด้วยกันหลายจักรวาลวิทยาชื่อดังระดับโลก ซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบแห่งบ้านพักแห่งหนบุรีเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร (UK) ด้วยอายุ 76 พรรษา ในที่วันนี้ (14 มีนาคม 2561) ผู้ครองทฤษฎีบทเกี่ยวภาวะดีเลิศฐานริมความโน้มถ่วงในกรอบสรรพสิ่งแนวความคิดสัมพัทธทิวทัศน์ธารณะ และงานคาดคะเนแง่ทฤษฎีที่ว่าหลุมดำน่าช่างรังสี หมายรวมส่งผลงานหนังสือชื่อเสียงเรียงนาม A Brief History of Time (ประวัติย่อของสมัย) แห่งหนขายดีไปทั่วโลกพร้อมด้วย Photo : Lwpkommunikacio, Flickrครัวเรือนอธิบายอย่างเป็นทางการ ครัวเรือนของ “สตีเฟน ฮอว์คิง” (Stephen Hawking) คลอดถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการ เพราะเจาะจงตวาดฮอว์คิงสิ้นชีวิตอย่างสงบในที่พักสถานที่นครเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร (UK) พร้อมด้วยวัย 76 ชันษา ในวันนี้ โดยเด็ก ๆ รวมหมดตรัยมนุษย์สรรพสิ่งฮอว์คิง ตัวอย่างเช่น Lucy, Robert กับ Tim ให้กำเนิดคำอธิบายซึ่งมีเหตุดังนี้ “We are deeply saddened that our beloved father passed away today. He was a great scientist and an extraordinary man whose work and legacy will live on for many yearsมันสมอง They praised his “courage and persistence” and said his “brilliance and humour” inspired people across the world.” He once said, ‘It would not be much of a universe if it wasn’t home to the people you love.’ We will miss him forever.” คำแปล : เด็ก ๆ สรรพสิ่งนกเขากล่าวในถ้อยแถลงตวาด อีฉันรู้เศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้มาสูญเสียสรรพสิ่งชนกที่เขาทั้งหลายมลักเหลือใจจากไป โดยระบุว่า “บิดาครอบครองนักวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม งานกับผลงานของนกเขาจักอยู่อยู่ยงคงกระพันจากไปอีกหลายทศพรรษา ความกล้ากับเพียรพยายามแห่งหนเต็มไปด้วยเหตุฉลาดด้วยกันอารมณ์ขันสรรพสิ่งชนก ครอบครองพลังอำนาจบันดาลให้กับดักผู้คนทั่วโลก” พ่อคุ้นชินกล่าวร้าย “จักรวาลที่กว้าง ก็หมดค่าเท่ากับนิวาสสถานที่ประกอบด้วยมนุษย์ที่ฉันรักคอยอยู่” อิฉันจะนึกถึงชนกอยู่ตลอดไป – เด็ก ๆ ของเขาบอกตบท้ายแห่งถ้อยแถลง แลดูชีวประวัตินักฟิสิกส์ชื่อดังสนั่นพื้นโลก ก่อเกิดวันที่ 8 มกราคม 1942 แห่งเมือง Oxford ใน UK ปี 1959 – เข้ายอมรับสถานะแห่ง Oxford University เป็นครูผู้สอนทางด้าน Natural Science ก่อนที่ลงมาเรียนดุษฎีบัณฑิตสถานที่ Cambridge University ชันษา 1963 – สืบสวนผ่านพบแหวดำรงฐานะ “ความเจ็บไข้หาญนางฤทธิ์” ไม่ผิดตัดสินว่ามีชีวิตสิงสู่ได้อีกเพียงหญิบปี ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis: ALS) หรือว่าที่รู้จักมักจี่ห้ามอีกชื่อว่าความเจ็บไข้ลู เกห์ริก (Lou Gehrig’s disease) ซึ่งในที่ UK เรียกหาความเจ็บไข้นี้แหวโรคประสาทจำกัดการเคลื่อนไหวเพี้ยน (Motor Neurone Disease) ผู้ป่วยความเจ็บป่วยนี้ส่วนใหญ่จักสิ้นชีวิตภายหลังถือสิทธิ์การวินิจฉัยเหมือนเปล่ากี่ทอผ้าชันษา ปี 1974 – เผยแพร่งานคาดคะเนเชิงทฤษฎีที่ว่าหลุมดำน่าปล่อยรังสี ซึ่งยุคปัจจุบันมีชื่อแหว “Hawking radiation” ไม่ก็ “ต้นรังถูฮอว์คิง” (บางขณะเรียกหา รังสีเบเคนสไตน์-ฮอว์คิง) เป็นผลงานแห่งหนก่อมอบฮอว์คิง ชันษา 1979 – ถือสิทธิ์สถานะอาวุธจารย์ลูคัสเซียน (Lucasian Professor) มุขข้างเลขคณิตแห่งหน Cambridge ช้านานถึง 30 พรรษา และเกษียณขนมจากระดับดังกล่าวพอชันษา 2009 เพราะนักวิทยาศาสตร์สถานที่ประเสริฐแห่งสมัยโบราณชนิด เซอร์ ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) ก็คุ้นชินถือสิทธิ์ตำแหน่งเดียวกันตรงนี้ ปี 1988 – คลอดรายงาน A Brief History of Time (ประวัติย่อของระยะเวลา) ค้าขายได้มาโคนว่า 10 เลี่ยนเล่ม และไม่ผิดแปลออกมามากกว่า 40 ภาษา เป็นหนังสือบอกเล่าข้อความเกี่ยวจักรวาลวิทยา ริมระยะเวลา 90s ประกอบด้วยบอกว่าฮอว์คิงถือสิทธิ์ระดับอัศวินเช่นกัน แม้ว่าทศปีถัดจากนั้นข่าวสารไม่มิดชิดตวาดนกเขาได้มาปฏิเสธระดับตรงนี้เจียร ดังที่มีราคาซื้อของรัฐบาลสถานที่สนับสนุนข้างวิทยาศาสตร์อยู่หลังจากนั้น ชันษา 2014 ชีพสรรพสิ่งฮอว์คิงไม่ผิดถ่ายทอดออกมาในหนัง The Theory of Everything แสดงนำโดย Eddie Redmayne ข้าพเจ้าจับไข้ลงมาจวนจะทั่วช่วงชีวิตสถานที่เป็นผู้ใหญ่ ทว่าข้าพเจ้าก็อีกทั้งสามารถมีครอบครัวแห่งหนสวยหรูด้วยกันประสบผลในกิจธุระได้ โน่นบอกให้เห็นแหว มนุษย์เราจำเป็นต้องเปล่าสิ้นหวัง – Professor Stephen Hawking หน่วยงานและคนดุจแตกต่างรวมแต่งดำดามการไปโอกาสนี้ https://twitter.com/theresa_may/status/973839123168579584 https://twitterมันสมองcom/CERN/status/973851357412298753 https://twitterมันสมองcom/NASA/status/973787392590172160 https://twitterมันสมองcom/timberners_lee/status/973778930581803009 https://twitter.com/Cambridge_Uni/status/973798360632168448 คำอธิบายเพิ่มเติมข่าวขนมจาก The Guardian, BBC (1), BBC (2), BBC Thai, Pantip และ Manager Newsdevelopmentสตีเฟน ฮอว์กิงStephen Hawking

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/hunan_covid_19_cover.jpg