ทำความเข้าใจบทบาทการทำงานปีก Sustainability กับหลักปฏิรูปสรรพสิ่ง Thai AirAsia ที่เกาะ Low- cost ดำรงฐานะหัวอกหัวใจเสา

Sustainability (การพัฒนาประการยืดยาว) ริเริ่มเข้ามีบทบาทกับองค์กรธุรกิจและมวลชนเจริญเป็นประจำ ไม่มีเงินยุคปัจจุบันจึงประกอบด้วยตัวยงณหลายชั้นสถานที่ถูกมอบหมายปันออกเป็นเจ้าภาพแห่งหนเข้าวางเล่ห์เหลี่ยมด้วยกันเดินเครื่องแบ่งออกแนวทาง Sustainable Development (SD) สำเร็จอย่างถ่องแท้ โอกาสนี้ Techsauce ได้มามีโอกาสสังสนทนากับดัก ถักเด้ง สุบรรณดูแล เจ้าสำนักทิศความยืนยงด้วยกันติดต่อองค์กร สายการบิน Thai AirAsia (บจ. ประเทศไทยแอร์คอนดิชันเอเชีย) ซึ่งจะลงมาแบ่งออกคำตอบถึงรูปแบบการงานด้วยกันเป้าหมายที่ความแข็งแรงตั้งหน้าเจียร เพื่อซูบปัญหาเที่ยวบินแห่งหนความยืนยงสถานที่จับ Low- cost ครอบครองอรรถบท ครบถ้วนยกขึ้นแผนการ Journey D ความก้าวหน้าเดินทางที่โล่งแจ้ง ส่งผ่านกลอุบาย Good Green และ Growth อย่างครอบครองรูปธรรมกระไรถือเอาว่าความหมายที่แท้แน่ๆของ SustainabilitySustainability ลงความว่าจำต้องเจริญ ร่างเข้มแข็งด้วยกันสะอาด รวมความว่า ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรับผิดชอบเข้าสังคมกับบริเวณแวดล้อมเจียรด้วยกัน คนส่วนมากโดยมากเห็นว่า Sustainablity ไม่ก็ Sustainable Development (SD) เป็นเรื่องโลกเพริศ โก้หรู อีกต่างหากไม่จำเป็นณวันนี้ กะว่า Nice to have หุ้นส่วนเล็กมากๆ ยังไม่ต้องเร่มนุษยชาติกระทรวงมหาดไทยำ จำต้องมีเงินมีทองก่อนจรดจักทำได้ หรือไม่ก็ณหุ้นส่วนโค่งสร้างคดีนี้เก็บเพื่อจะส่งรายงาน SD Report แบ่งออกตลาดค้าหุ้นที่ไทย หรือไม่ก็ Dow Jones Sustainablity Index (DJSI) หรือไม่ก็บางท่านก็ยังแจ้งแหว SD รวมความว่า เนื้อความโดดกับงานก่อแผนการ CSR (Corporate Social Responsibility) รวมความถือเอาว่า SD อีกทั้งไม่ใช่คดีจำเป็นสิ่งของวันนี้ในขณะที่อันที่จริงต่อจากนั้น Sustainability แม้ก่อตั้งแต่ทิวาจำเดิมสถานที่อิฉันจัดตั้งขึ้น จักทำเอาองค์กรดิฉันเจริญอย่างเก่งด้วยกันดีงาม ปฏิบัติการกักคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยทิศทาง ประกอบด้วย mission สถานที่ชัดแจ๋ว ในที่สุดคดีธุรกิจกับดักการพัฒนาชนิดยืดยาวสามารถร่วมเกิดเรื่องเดียวกันคว้าชนิดกลมกลืน ก็เพราะว่าอีฉันทำการงานก็เพื่อให้อยู่เจียรยาวๆ นั่นเอง แนว Sustainable Development ของ Thai AirAsia ดำรงฐานะยังไงยุทธศาสตร์ด้านความทนทานสิ่งของ Thai AirAsia ทั่วถึง 3 มิติ คือเศรษฐกิจ เข้าผู้เข้าคน และที่แวดล้อม ซึ่งจับใจความได้เป็น 3 G ตกว่า Good (เดินการทำงานเพราะว่ายึดมั่นหลักการคุมสอดส่องดูแลกิจการแห่งดี) Green (ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรกับบริเวณแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และ Growth (จรรโลงจ่ายการงานเจริญกับสอดส่องดูแลเข้าผู้เข้าคนให้ประกอบด้วยการเจริญเติบโตชนิดจีรังณทุกมิติ) ซึ่งกระทำต้นฉบับ 360 องศาที่ทั่วถึงทั้งก้ำกระทำและฝ่ายสนับสนุนเพื่อที่จะจรไปสู่เป้าหมายการดำรงฐานะหน่วยงานแห่งหนยังยืน ตกว่า จำเป็นต้องมีผลกระทบประกอบการแห่งบริสุทธ์ ไปการงานอย่างประกอบด้วยความรับผิดชอบ และก่อสร้างคนเก่งสาธุชนจ่ายทำงานกับดักอีฉันดังนี้ทัศน์ด้านความคงทนถาวรสรรพสิ่ง Thai AirAsia เริ่มจาก DNA สรรพสิ่งวาจาดุ Low- cost ซึ่งนัยในริมดึ่มก็คือการก่อสร้างประสิทธิภาพในงานปฏิบัติงาน แห่งหนเป็นกระดูกสันหลังสรรพสิ่งความยืนยง แห่งแยกดำรงฐานะส่วนซีกถือเอาว่า ส่วนจำเดิมเพิ่มประสิทธิภาพและทวีคูณจังหวะในงานทำรายได้ อีกด้านคือการบริหารความเสี่ยงในขณะที่ก่อเกิดในการทำงานกับหน่วยงาน ที่สามารถเปลี่ยนการเสี่ยงนี้ให้เป็นโอกาสอันควรได้มา เพราะหนึ่งณเนื้อตัวส่อตรวจวัดแห่งหนชัดเจนของงานสร้างทนต์นอกระยางจิรังถือเอาว่าจำนวนเที่ยวบินตรงต่อเวลา ไม่ก็ OTP (On time Performance) ที่ดิน Thai AirAsia ได้มีงานตั้งขึ้นทีมเวิร์กกลุ่มวิเศษเพื่อเป็นเหตุให้ได้มาดังจุดหมายปลายทางโดยขีดคั่นจำนวนส่อวัดการไม่ปิดบังยืดเวลาแห่งหน 87% “อีฉันได้มาการลำดับสายการบิน Low-cost ลดหลั่นแห่ง 3 ที่ตามกำหนดสุดขอบ กับเป็นลำดับแห่ง 10 สิ่งของแหล่งหล้าแห่งตรงเวลาแห่งสุด” แผน Journey D ถือเอาว่าเช่นไร และมีบทบาททาบการพัฒนาความทนทานยังไงJourney D หรือว่า The Journey of Development ดำรงฐานะส่วนหนึ่งสรรพสิ่งแผนการลงทุนด้านสังคมระยะยาวแห่งทั่วไปทั่ว 3 G ตามยุทธ์ศาสตร์ข้างการพัฒนาเพื่อจะความทนทานของบริษัทเปลี่ยนการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งคนวงในที่โล่งแจ้งถือครองทรัพยากรพัวพันในการดำเนินการบริหารด้วยตัวเอง แห่งหนมีเป้าหมายหลักที่งานรณรงค์เพื่อจะก่อสร้างจิตสำนึกของงานท่องเที่ยวชนิดรับผิดชอบและจีรัง“เราทำ Journey D เช่นกัน mission ใหญ่ ตกว่าสร้างการเดินทางที่จิรัง เพราะถ้าประกอบด้วยจุดหมายปลายทางมอบมนุชเดินเล่น ทรงครรภ์ค้าขายหมู่นวชาตที่ตอแยการสัญจรช่องทาง ด้วยกันผลิตภัณฑ์ที่สาธารณะ การทำงานอีฉันก็มีช่องทางก่อสร้างรายได้พอกพูน กับขณะเดียวกันก็ได้รวมขบปัญหาการสัญจรเกินเทียบเท่า ไม่ก็ระยะห่างในงานกระจายรายได้”โดยเริ่มขนมจากสมรู้ร่วมคิดกับดักพันธมิตรตกว่า Local Alike และ Find Folk เลือกเฟ้นที่โล่งแจ้งขนมจากเป้าหมายแห่งเลยเวลาบิน Thai AirAsia ให้บริการสิงสู่เข้าในแผน ด้วยกันประกอบด้วยความพร้อมที่จะพัฒนาไปพร้อมกันได้ เป็นต้นว่า ทรรศนะสิ่งของคน ทรัพยากร เป็นต้น เหตุด้วยขบวนการเจริญจักมีทั่วผู้ช่วยเหลือด้วยกันบุคลากรสรรพสิ่งกงสีเข้าร่วมให้ความรู้ สอนความจัดเจนด้วยกันปฏิบัติการร่วมกับที่โล่งแจ้ง เป็นต้นว่า การสอนภาษาอังกฤษ อนุศาสน์คดีการบริการกับงานเล่า แห่งหน Air Asia Academy การฝึกอบรมยกฐานะหลักเกณฑ์ชุมรุมด้วยกันการบริการณโฮมสเตย์เพราะ บมจ. ดิ ไอราพต พวก มาร่วมครอบครองผู้ช่วยเหลือ เป็นต้นเพราะว่าช่วงปัจจุบันประกอบด้วยที่สาธารณะแห่งดำเนินโครงการ ไปจากนั้น 12 ที่โล่งแจ้ง เป็นต้นว่า ชุมชนผาอิส จ.เชียงราย ที่โล่งแจ้งยึดกลางๆ จ.พระแสง ชุมชนเนินบุรี จ.บุรีรัมย์ ที่สาธารณะพรหมพื้นแผ่นดิน จ.นครศรีธรรมราช ที่สาธารณะคฤหาสน์ปง จ.จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนกัมพูชาาฐ จ.จังหวัดอุบลราชธานี ที่โล่งแจ้งโปร่งเรือน จังหวัด จังหวัดภูเก็ต ที่สาธารณะท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต ที่สาธารณะมือน จังหวัดภูเก็ต ที่โล่งแจ้งกมลา จังหวัดจังหวัดภูเก็ต ชุมชนใสเทา จ.ภูเก็ต ด้วยกันที่สาธารณะน่านบุรีเก่า จังหวัดจังหวัดภูเก็ตด้วยจุดหมายในชันษา 2563 ตกว่าเรียกร้องสร้างโครงข่ายพอกพูนจ่ายได้ 10 ที่โล่งแจ้ง รวมทั้งเพิ่มรายได้มอบกับที่สาธารณะอย่างน้อย 20% ดามปี ดำรงฐานะใจกลางสิ่งของข่ายงานการเดินทางประการรับผิดชอบด้วยกันครอบครองผู้ส่งเสริมระยะยาวกับที่โล่งแจ้ง มีงานขยายแผนการและเกี่ยวกับพันธมิตรแห่งต่างๆนาๆ ตลอดจนปรับปรุงเว้นส่งต่อโมเดล Journey Dเอ็ดในผลสำแจ้นแห่งวัดคว้าชัดแจ๋วคือราคาปัจจุบันสรรพสิ่งกำไรซีกทวีคูณ / ราคาเงินลงทุนแห่งหนชดใช้เจียรหรือ ตำแหน่ง SROI project = 1.5 ซึ่งทบทวนดูจากกำไรด้านเพิ่มสรรพสิ่ง 4 ที่สาธารณะเริ่มแรกจากโครงการ Journey D อยู่แห่งหน 18,955,320 บาท เทียบกับราคาเงินลงทุนแห่งหนชดใช้ไปรวมทุกโครงการ (ระหว่างพรรษา 2561-2562) สิงสู่ที่ 12,666,315 ล้านเท้า “งานแห่งหนสร้างเพิ่มขนมจาก Journey D มีชื่อเสียงตวาด ฟาร์มจีรัง ถือเอาว่างานซ่อมสุมของ Startup แห่งหนมีความชำนาญณแต่ละสำนักงานสาขา เป็นต้นว่า Branding Strategy Communication Strategy อีกกลุ่มทำ Community Engagement และอีกพวกก่อ Training โดยมี AAV ดำรงฐานะผู้ลงทุนเหยาะเงินเริ่มแรก เพราะว่าสิ่งที่ทำกันได้ที่สถานะคนเลี้ยงลูกคือพาจรพบปะลูกค้าและหางานทวีคูณให้”หลักแหล่งสิ่งของงานลงมาครอบครอง Head of Sustainability ด้วยกันมีความรับผิดชอบยังไงริเริ่มขนมจากแห่งหนริเริ่มโครงการ Journey D ลงมาก่อนกำหนดแล้วเห็นผลบังเกิดผลจำเริญเรื่อยๆ ๆ ด้วยกันเช่นกันกรณีแห่งอีกต่างหากไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งก็คิดว่าแผนการนี้ถือเอาว่ากรณีความยืนยง จึงหิวมอบ Thai AirAsia ประกอบด้วย Sustainability and Governance Board เพื่อจะดำรงฐานะยึดที่ซ่อนให้กับแผนการคืบหน้าคว้าขนาดที่ประกอบด้วยวัตถุปัจจัยอื่น ๆ มามีผลกระทบแจะ ไม่ว่าจักเกิดเรื่องลดงบประมาณไม่ก็เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร แล้วจึงไปบอกกับดักที่ประชุมสิ่งของคณะกรรมการหุ้นส่วน เสียแต่ว่าเมื่อชี้แจงข่าวสารจบทาง Tony Fernandes (CEO ของ Air Asia ซึ่งเป็นบริษัทแม่สิ่งของ Thai AirAsia) แล้วจึงก่อตั้งจ่ายครอบครอง Group Head of Sustainability สรรพสิ่ง Air Asia เช่นนี้เช่นกันวรรณะ Head of Sustainability จึงต้องรับผิดชอบกรณีการทำรายงานการพัฒนาอย่างจิรัง (เป็นเทศบัญญัติสิ่งของหุ้นส่วนที่ตีทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิ่งของด้าวมาเลเซียในคราวนั้น) ซึ่งพอริเริ่มเรียนรู้ก็สูงสุดเป็นเหตุให้รู้ดุโครงการ Journey D แห่งก่อที่คราวนั้นมันแค่ซีกเล็กๆ สิ่งของ ความยืนยง ก็เพราะว่าความยืนยงแน่ๆ จำเป็นต้องสิงสู่ที่องค์กรอีฉันก่อนกำหนด แต่ว่าอีกด้วยเคราะห์ดีตรงๆที่ได้ราคาต้นทุนไปเรียน Management Programme, Sustainable Business and Responsible Leadership แห่ง Swedish Institute พอปี 2561 จึงเข้าใจคดี Sustainability จำเริญ ด้วยกันด้วยการงานที่ต้องสอดส่องกรณีการมอบข้อมูลเพื่อจะเลือกเฟ้นจ่าย Air Asia Group ตอบต้นฉบับเก็งนิ้วชี้ความทนทานดาวโจนส์ หรือว่า Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ก็บริบูรณ์พัวพันที่ทำให้คว้าเหลือบเห็นขบวนการปรับปรุงความทนทานที่ทั้งหมดสิ่งของทั้งองค์กรเติบโต ด้วยปัจจุบันในตำแหน่งแห่งหนดำรงฐานะ Head of Sustainability ของ Thai AirAsia นั้นบทบาทหลักเขตตกว่าแปะทีเด็ดร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และทีมควบคุมสอดส่องการงานและความทนทาน (Sustainable Development and Governance Board) ซึ่งมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการว่าการ ประธานเจ้าหน้าที่ว่าการ กับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง สรรพสิ่ง บจ. ไทยแอร์คอนดิชันทวีปเอเชีย มีหน้าแห่งหนกำหนดแผนการปีกความทนทานแห่งหนเป็นข้อคิดที่มีนัยประธานทางการงานสรรพสิ่ง บจังหวัด ไทยแอร์ทวีปเอเชีย ไปเสริมณแผนกลอุบาย กับปฏิบัติงาน โดยมีทีมเวิร์กที่กอปรไปอีกด้วยเจ้าสำนักแต่ละด้านซึ่งจำเป็นต้องประกอบด้วยการตั้งความหวังด้วยกันประเมินผลการงาน ที่สุดตอนหลังหลังจากนั้นจะมีงานรวบรวมข้อมูลด้วยกันเล่าที่ SD Report (บอกความคงทนถาวร)เห็นว่าเช่นกันความจัดเจนที่ทำงานข้างติดต่อสื่อสารองค์กรมาก่อนกำหนด แล้วจึงเป็นผลดีประธานแห่งหนทำให้บทบาทณสภาพ Head of Sustainability เป็นไปได้ราบรื่นขึ้น ก็เพราะว่างานแปะทีเด็ดด้าน Sustainability ที่ถูกต้องนั้น นอกจากสารภาพปัญหาจากเทศมนตรีสูงสุดมาหลังจากนั้นอีกต่างหากต้องสมรรถ engage คนในองค์กร และนำมาสื่อสารไปสู่ข้างนอกได้มาด้วย ซึ่งใน 2 ปี กลตำบล (ที่ทำการคณะกรรมการคุมหลักทรัพย์ด้วยกันตลาดหุ้น) จักข่าวสารดุทั้งปวงบริษัทแห่งหนตีทะเบียนณตลาดหลักทรัพย์ต้องสร้าง One Report“เราสร้างทั้งสองฝั่งตกว่าข้าง SD ที่จำต้องสร้างร่วมกับทั้งปวงอย่าง ต้องเข้าใจตวาดเขาสร้างอย่างไร วัดผลเช่นไร ด้วยกันนำประกาศมารวมที่ทูล SD Report ลุ้น engage เพื่อให้เขาทุเลา อีกริมฝั่งตกว่าสื่อสารองค์กร นั่นตกว่ากรณีงานปล่อยของ ก่อสร้างแบรนด์ สงเคราะห์งานก่อสร้างรายได้ทั้งหมดอย่าง คดี crisis communication ขณะเดียวกันก็จำต้องนำด้านนี้ลงมา สื่อสารให้ก่อเกิด value เช่นกัน”เนื้อตัวชี้ให้เห็นตรวจวัดการบรรลุของงานครอบครอง Head of Sustainability ถือเอาว่าอย่างไรแม้วัดดำรงฐานะชิ้นที่เกาะต้องได้มาตกว่า SD Report ก็เพราะว่าเหมือนดังเล่มตรวจสอบอนามัยประจำปี ซึ่งมิใช่ดำรงฐานะแทบทูลที่จรแจกใบหน้างานรวมพลผู้ถือหุ้น แต่จำต้องเป็นทูลที่ก่อสร้างงานเติบโตประการยั่งยืนให้หน่วยงานคว้า มอบแจ้งตวาดจำต้องประหยัดที่ซีกไหนได้อีกหรือว่าหรือว่าพัวพันไรที่ให้ทุนพร่ำเพรื่อ ไม่ก็สามารถเจียรออกทุนที่ชิ้นแห่งหนขาดไม่ได้กว่านี้ได้มาหรือเปล่า“ความใฝ่ฝันของดีฉันตกว่าหิวทำให้เกิด process ของการพัฒนาความทนทานมิได้แค่ทำ report”แต่ว่า pain สิ่งของมนุชกระทำปีกตรงนี้ หนึ่ง ตกว่า สาระชั่วเหมือนกราบเรียนดุษฎีบัณฑิตและจำต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ทั้งสิ้นคู่ตกว่า การดีลกับมนุษย์มากพวก ตั้งแต่กษัตริย์ คณะกรรมการกงสี ด้วยกันเพื่อนร่วมงานทั้งปวงพวก จำเป็นต้องใช้พลังงานกับแรงใจอย่างมหาศาลที่จะชักชวนมนุษย์มาเรียนรู้เหตุตรงนี้ ไม่มอบคิดว่า เป็นการทำงานฝาก การทำงานแถมพก เพราะว่าการทำงานแต่ละคนก็มากมายอยู่หลังจากนั้นอย่างไรคือความติดขัดสรรพสิ่งองค์กรแห่งเปล่าประสบผลที่งานสร้าง SDแจ้งแหว งานทั้งหมดการงาน มีความไม่สะดวกเป็นส่วนประกอบสิ่งของการงานนั้นๆ อยู่จากนั้น ณสายงาน SD หิวมองจรที่ คนที่ประธานตกขอบ ที่จะทำเอาการงานข้างตรงนี้บังเกิดผลได้ คือ ผู้บริหารระดับสูงแห่งจำเป็นต้องรู้และให้การช่วยเหลือด้วยปัญญาความเข้าใจที่แน่นอนแหว SD ถือเอาว่า ความจำเป็นในยุคปัจจุบัน ตกว่า กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพณการงาน มีทรรศนะอย่างไรทาบการตื่นตัวเหตุ SD สิ่งของแหลมทองคิดว่าสุขใจกับหุ้นส่วนแห่งหนตีทะเบียนณตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่เสียแต่ว่าในเวลานี้อีกต่างหากไม่มีกฎข้อกติกาใดๆ มาขู่เข็ญมอบไม่มิดชิดข้อมูลความคงทนถาวร เสียแต่ว่าก็ประกอบด้วยมากหุ้นส่วนแห่งชิดพวกผู้นำอุตสาหกรรมสรรพสิ่ง DJSI รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารความยืนยงโดยสมัครใจ ซึ่งเกิดเรื่องที่ดีก็เพราะว่าจะช่วยล่อใจนักลงทุนคุณค่าขนมจากทั่วโลกเข้ามาได้ เปล่าพ่างเพียงนั้นทางตลาดหลักทรัพย์แห่งหนแหลมทองยังให้ความสำคัญด้วยกันสนับสนุนอย่างเอาเป็นเอาตายยิ่งนัก ดำรงฐานะที่น่าชื่นชอบกรณีท้าทายอุดมณการแห่งหนสอดส่องการทำงานปีก SD ตกว่าอย่างไรงานสร้างความตระหนักและกระทำจรพร้อมกัน คำถามยอดฮิตสรรพสิ่งมนุษย์กระทำข้างตรงนี้ไม่ว่าจักก่อลงมาช้าแค่ไหน ก็ยังมีถามกลับกระทู้ถามเดิมๆ แหวจัก engage วงในหุ้นส่วนเช่นไร จ่ายมนุษย์แจ้งและลงมือทำการทำงานคดีความคงทนถาวรเจียรณทิศทางเดียวกัน ขณะนี้การฝักใฝ่ด้วยกันความกดดันจาก sustainability landscape รอบๆ การทำงานก็มาขึ้นไป เมื่อก่อนนี้มนุชจักจ่ายใบถือหุ้นก็ไม่ได้ดู DJSI หรือว่ามนุชจะซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่างก็ไม่ได้ยั่วกรณีความคงทนถาวร แต่ณ เวลานี้ต่างเกี่ยวข้องกักคุมหมด ก็ประกอบด้วยทั้งคนที่แจ้งด้วยกันจนด้วยเกล้า ต้นแบบแห่งหนแสดงว่ามนุชยังคงเข้าใจผิดสิงสู่ เช่น ในกรณีที่ชวนสร้าง SD แล้วบ่งบอกดุในเวลานี้กงสีกำลังแย่ จำเป็นต้องอดออมต้นทุนก่อน ซึ่งการปกครองการงานมอบมีประสิทธิภาพอุดม ตัดทอนต้นทุน ทวีคูณกำเนิดทิวภาพ นี่ คือ SD อย่างแท้จริง passion ตอนนี้คือ connect the dot of sustainability แหวมอบ SD เกิดเรื่องสรรพสิ่งมนุษย์ทั้งหมดคน” ทั้งหมดมีส่วนที่จะสร้างกับได้ประโยชน์ขนมจาก SD จริงๆ Corp InnovLow- costThai AirAsiasustainabilitySustainable Development

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/01/DSC_0090-1024×681.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/01/FG_27135-1024×683.jpg