ทำความรู้จักหุ่นสมองกลถ่ายทอดสลักโปรแกรมด้วยเด็ก Wonder Workshop

ในเวลานี้หุ่นยนต์กับเทคโนโลยีใหม่ๆได้เริ่มเข้ามามีบทบาทจำเริญ ซึ่งเป็นเหตุให้ทักษะการรหัสดิ้งด้วยกันการจดโปรแกรมเป็นทักษะแห่งหนขาดไม่ได้ด้วยกันเป็นที่ต้องการสิ่งของตลาดแห่งอัตราที่สูงขึ้นไป ด้าน Wonder Workshop ขนมจากประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้คลอดหุ่นสมองกล Dash ด้วยกัน Dot ซึ่งครอบครองหุ่นยนต์สถานที่สอนปันออกลูกรู้จักมักจี่งานรายการชั้นแรก เพราะประกอบด้วยจุดหมายแห่งตั้งใจจักปรับปรุงแจกเด็กแบบใหม่เข้าใจการโปรแกรมกับการจดรหัส เพื่อให้สามารถสาวเท้าทันสู่พื้นแผ่นดินสถานที่ปรับเปลี่ยนจรแห่งยุคปัจจุบันคว้าดำรงฐานะอย่างดี Wonder Workshop ครอบครอง Startup ขนมจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันครั้นชันษาแต่ก่อนมีสิทธิ์ทุนรอนณระดับ Series C จากไป 41 ล้านตราสหรัฐ เกี่ยวกับหุ่นยนต์ร่างกายนี้ไม่ผิดออกแบบมาเกี่ยวกับลูกอายุ 5-12 พรรษา เพราะลูกๆจะทำจารึกโค้ดต้นร่างรูปพรรณสัณฐานการฉุดด้วยกันวางชุดคำสั่งผ่านอ่อนปกองพลิเคชั่นขนมจาก Wonder Workshop ซึ่งแต่ละอ่อนปจักมีเนื้อความยากคล่องผิดแผกกักคุมคลอดจากไป กับรูปพรรณชุดคำสั่งภายในแอปจะดำรงฐานะแบบจิตรเลขาและศัพท์แสงง่ายดาย โดยลูกไม่จำเป็นจำเป็นต้องอ่านออกจารึกได้มา ก็สามารถสลักโค้ดแจกหุ่นสมองกลปฏิบัติตามคำประกาศิตแห่งหนกำหนดไว้ อาทิเช่น แจกหุ่นยนต์เต้น กระพริบไฟ โยนบอล แสดงละคร หรือไม่ก็แม้แต่เล่นเครื่องดีดสีตีเป่า เพราะลูกๆจักซ้อมสลักรหัสเจียรตามการงานแห่งหนขีดคั่นวางหรือจะสามารถดีไซน์แนวทางจารึกรหัสของตนเองก็ได้ด้วย ทั้งนี้ทั่วประมุขและโรงเรียนเองตรงนั้น ก็ริเริ่มมองเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีแห่งหนอาจเข้ามามีบทบาทแทนมนุษย์ Dash จึงครอบครองหุ่นสมองกลแห่งตอบสนองได้ดำรงฐานะอย่างลงตัว ดังที่หุ่นยนต์นี้สมรรถนำมาดัดแปลงที่กิจกรรมอนุศาสน์ได้มาต่างๆนาๆ แล้วก็เป็นเหตุให้ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษาบ่าลายด้าวมากกว่า 10,000 วิทยาคาร อีกทั่วยังถ่ายทอดมอบเด็กเข้าใจจรดธุรกิจเป็นคณะ การแก้ปัญหาสมรู้ร่วมคิด การไตร่ตรองชายความตรึก กับสถานที่ประธานสมรรถนำจรประยุกต์ใช้ณการเรียนการสอนแห่งครรลองสรรพสิ่ง STEM ซึ่งประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวะ และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพืดการศึกษาเล่าเรียนสถานที่ทุกโรงเรียนพละสนใจ และอีกด้วยข้อมูลออกขานแห่งหนงดงามขนมจาก Dash ด้วยกัน Dot ทำเอามีลูกเริ่มๆยั่วที่จะศึกษาการโค้ดดิ้งแห่งชั้นระดับสูงกันจำเริญ เพราะฉะนี้มุข Wonder Workshop แล้วก็ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวหุ่นยนต์เหน้า CUE ซึ่งครอบครองหุ่นสมองกลเกี่ยวกับวัยรุ่น ซึ่งลูกจักเริ่มซ้อมทักษะเกี่ยวพันภาษามนุษย์รายการอย่างถ่องแท้ เช่น ซี ภาษาจาวา พอให้หุ่นยนต์ประพฤติตามคำประกาศิตได้พร้อมด้วย NewsdotcuedashStartupหุ่นสมองกลTechnologydash and dotwonder workshopหุ่นยนต์ถ่ายทอดสลักโปรแกรม