ทำความรู้จักตำแหน่งงานนวชาต Data Alchemist

Data Alchemist ชื่อเสียงเรียงนามตรงนี้อาจจะไม่คุ้นหูมาก ดำรงฐานะตำแหน่งงานใหม่ณธนาคารเกษตรกรไทย เพราะธนาคารข่าวตั้งขึ้น 2 ก้ำนวชาตสอดส่องดูแลการสร้างความสามารถข้าง Data Analytics กับวางจุดหมายก่อสร้างธรรมเนียมปฏิบัติองค์กรแห่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มปันออกแก่ธนาคารไม่น้อยกว่า 2,000เลี่ยนบาท ณชันษาตรงนี้ 2 หน่วยงานใหม่ นายวิวิธ เอทิชากรนิธิ เอ็มดี ธนาคารเกษตรกรประเทศไทย ไม่มิดชิดดุ ปัจจุบันแบงค์กสิกรแหลมทองมี Big Data ดำรงฐานะข้อมูลคล้องธุรกรรมการคลังประเภทต่าง ๆ จำนวนรวมมาก ด้วยกันทวีคูณตลอดเวลา ซึ่งข่าวกลุ่มนี้สมรรถนำมาศึกษาเพื่อจะทวีคูณความตระหนักผู้ซื้อ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์นำไปสู่งานพยากรณ์กับบรรยายวิธีการใหม่ ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ เพิ่มขึ้นความเก่งกาจการแข่งขัน แสวงหาโอกาสทางกิจธุระ ก่อสร้างเงินรายได้ปันออกแก่แบงค์ในที่ระยะยาว ด้วยกันสมรรถเพิ่มขึ้นประสิทธิผลและลดทุนเดิมการก่อการงานได้มา ดังนั้นแบงค์จึ่งจัดตั้ง 2 ทิศการงานนวชาต ภายใต้สายงานว่าการที่มีความสำคัญในการรบหน่วยงาน เพื่อก่อสร้างความสามารถเลิศด้าน Data Analytics ให้กับดักองค์กร ตัวอย่างเช่น Enterprise Data Analytics Department (EA) ครอบครองศูนย์กลางดูแลงานสร้างความสามารถในที่การวิเคราะห์ข่าวตีนลึก (Analytics Use Case) สรรพสิ่งธนาคาร ค้นหาและปันส่วนทรัพยากร เพื่อเอื้อเฟื้อการพินิจพิจารณาข่าว สืบเสาะและขยายผลแบ่งออกมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Data Analytics) ประการอุโฆษจนครอบครองพิธีกรรมหน่วยงาน รวมทั้งด้านสถานที่ให้คำปรึกษาข้างการวิเคราะห์ประกาศเชิงลึกทั่วกับองค์การสิ่งของธนาคารกับผู้บริโภคสรรพสิ่งแบงค์ เพื่อสนับสนุนงานแหมะกลเม็ดสรรพสิ่งแบงค์แห่งขับเคลื่อนด้วยข่าว Digital Lending Department (DL) รับผิดชอบงานพินิจพิจารณาประกาศเชิงลึกจากเหลือแหล่ฐานข้อมูล เพื่อจะบรรยายผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้มาตรงๆกับดักความปรารถนาของผู้ใช้แห่งสนนราคาสถานที่เหมาะสมกับชั้นคดีสี่ยงสิ่งของผู้ใช้แต่ละราย (Personalized Risk Based Pricing) สนับสนุนเพิ่มพูนโอกาสอันควรในที่งานสร้างรายได้และประสิทธิผลแบ่งออกธนาคาร ครบครันตัดทอนความเสี่ยงปีกเครดิต สอดส่องเนื้อความการก่อสร้างครรลองการปล่อยสินเชื่อเปลี่ยนช่องทางดิจิทัล (Digital Lending Platform) ให้ก่อกำเนิดงานปฏิบัติการเบ็ดเสร็จบนแอปพลิเคชัน K PLUS เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและก่อสร้างความเชี่ยวชาญนวชาตปันออกแก่ผู้บริโภคณกาลเวลาดิจิทัล ซึ่งผู้บริโภคสมรรถประสีประสาข้อมูลออกอนุมัติและมีสิทธิ์ทรัพย์สมบัติเข้าบัญชีภายใน 1นาที หมายรวมพัฒนาบริการ Lending Service Platform เพื่อจะเสาะหารายได้ขนมจากช่องทางใหม่ ๆ แบ่งออกแก่แบงค์ ทำความรู้จัก Data Alchemist นอกเหนือจากตรงนั้น แบงค์มีแผนสรรหา ด้วยกันพัฒนาเจ้าหน้าที่ข้าง Data Analytics ปันออกประกอบด้วยการยกสถานภาพธุรกิจด้านนี้แบ่งออกประกอบด้วยเนื้อความดีเยี่ยม น่ารู้ กับผิดแผกแตกต่างขนมจากหน่วยงานอื่นๆ โดยทวีคูณตำแหน่งงาน Data Alchemist สถานที่ย้ำงานเจือสานการใช้คืนบิ๊กดาต้า กับเทคนิค Advanced Analytics ในที่งานควานสูตรเพื่อที่จะซูบโจทย์กิจธุระแบ่งออกบรรลุผล เพราะว่าปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มการงานภาพร่างไร้จุดต่อ ภายใต้ Concept: Turning Data into Gold; the Ultimate of Advanced Analytics โดยเห็นว่าโอกาสกับเนื้อความท้าทายมุขกิจธุระแห่งหนแบงค์เจอสิงสู่แห่งปัจจุบัน เป็นตอนยุคแห่งหนสะอาดแห่งปันออกบุคลากรข้าง Data Analytics สิ่งของแดนคว้าเข้ามาศึกษา ปฏิรูป ด้วยกันเพิ่มพูนความสามารถสิ่งของตัวเองร่างก้าวถลา โดยแบงค์จะมีงานทำให้เรียบหลักการปฏิรูปศักยภาพ ตลอดจนสอดส่องดูแลการว่าการข้อความงานเจริญมุขภารกิจ ให้ประกอบด้วยเนื้อความข้น ชัดแจ๋ว กับสมน้ำสมเนื้อกับดักความสามารถสิ่งของพนักงานกลุ่มตรงนี้ ธนาคารเกษตรกรแหลมทอง อีกต่างหากเล่าแหว ตั้งใจมุ่งเป้าสู่การดำรงฐานะธนาคารแห่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Bank) ซึ่งงานก่อสร้างจารีตองค์กรสรรพสิ่งงานใช้คืนข้อมูลเป็นวัตถุณการตกลงใจ (Data-Driven Culture) เพราะวางรากฐานประธาน 4 ด้านปันออกเกิดขึ้นแห่งแบงค์ เช่น ข้างData ก่อสร้างฐานข้อมูลแบบร่วมแกนกลางพอให้ก่อเกิดข้อมูลหนึ่งเดียว (Single source of truth) ครบครันส่งเสริมให้ประกอบด้วยการเข้าถึงข่าวภาพร่างโดดข้ามก้ำธุรกิจ เพื่อกระตุ้นแบ่งออกก่อกำเนิดงานใช้ข่าวแห่งครรลองนวชาต ๆ โดยยังคงปกป้องความเป็นส่วนตัวของข่าวผู้ซื้อไว้บริบูรณ์ ปีกInfrastructure & Tools ตระเตรียมซอฟร์แวร์ด้านการพินิจพิจารณาข่าวครรลองต่าง ๆ สถานที่พร้อมสนองตอบการใช้งานสรรพสิ่งการงานธนาคารในที่ทุกระดับ ปีกTalent ประกอบด้วยการแจ๋คอร์สปฏิรูปความถนัดพนักงานจุดหมายปลายทางทั้งธนาคารให้สามารถใช้งานเครื่องอุปกรณ์วิเคราะห์ข่าวชั้นสูงได้มา เพื่อจะนำไปสู่งานสร้างประโยชน์แพร่สะพัดแห่งแต่ละองค์การตลอดทั่วองค์กร ครบครันตั้งขึ้น community ของพนักงานด้านดาต้าเพื่อการแลกสับเปลี่ยนความฉลาดด้วยกันประสบการณ์ระหว่างห้าม ปีกProcess ก่อสร้างขบวนการจัดการแห่งหนสนับสนุนแบ่งออกก่อเกิดการนำดาต้ามาใช้งานแน่นอน (Use Cases) ส่งสขอบปันออกก้ำกิจธุระแตกต่าง ๆ มีงานซักถามแห่งหนมีความหมาย และจับข่าวมาพินิจพิจารณาเพื่อที่จะหาคำตอบแห่งเอาใจช่วยสนองตอบปัญหามุขกิจธุระ ทั่วแห่งด้านการแก้ไขปัญหากับการสร้างการงานณรูปแบบนวชาต ๆ ผู้เป็นใหญ่วิวิธ รายงานส่งเสริมดุ ภายใต้กลเม็ดแห่งหนแหมะวาง ธนาคารจะสามารถจรสู่ Data-Driven Bank ได้มาประการสมบูรณ์ด้วยกันจักสร้างบริการสถานที่เป็นประโยชน์ทาบผู้ซื้อชนิดครอบครองรูปธรรม โดยตั้งเป้าหมายในปี 2561 ธนาคารจักสามารถจับฐานข้อมูลบิ๊กดาต้ามาปฏิรูปเป็นการใช้งานจริงๆ (Use Cases) คว้าเปล่าต่ำกว่า 400 คดี ก่อสร้างรายได้หรือตัดทอนต้นทุนให้อายุมากธนาคารเป็นมูลค่าใช่เล่นกระทั่ง 2,000 ล้านพระบาท และข้างในชันษา 2563 จะชดใช้บิ๊กดาต้าสร้างรายได้หรือไม่ก็ลดต้นทุนปันออกแก่แบงค์ เป็นค่าไม่น้อยกระทั่ง 50% ของทั้งเพ NewsKBankData ScienceData ScientistData Alchemist

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/C3D16C6F-AB89-4B02-A3D7-CD0FB1EF702B.jpeg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg