ถูของ Logo ร่างใดที่กับสไตล์กงสีเจ้าเอ็ง (Infographic)

การสร้างแบรนด์ให้เป็นแห่งรำลึกกับสายตามนุชทั้งโลกสถานที่ Startup ต้องทำนอกจากนั้นงานสร้างสรรค์ผลิตผลกับบริการให้มีประสิทธิภาพหลังจากนั้นอีกข้อความแห่งสำคัญคือการก่อสร้างแบรนด์จ่ายอยู่แห่งใจลูกค้า เพราะฉะนี้การออกแบบกิโลสมาร์ทเกิดเรื่องแห่ง Startup ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดที่ต้องให้ความสำคัญ ถ้าหากเจ้าเอ็งกำลังสร้างแบรนด์ให้ผู้ซื้อรู้จรดข้อความควรจะสืบหาไม่ก็แกมความรู้สึกชวนมองตงิดๆลงจรในที่โลผึ่งผายเจ้าเอ็งอาจใช้ถูโคงทนถาวรเหม็นเขียวแจ่มแจ้งเพราะว่าการชดใช้ถูเกี่ยวข้องกับดักความรู้สึกแห่งผิดแผกแตกต่าง สีเหม็นเขียวมักจะบ่งบอกถึงความจำเริญเติบโต, ธรรมดา และหัวใจถึงอยากดูแลเอาใจใส่ ระหว่างที่ถูดำค่อนข้างทำให้เจ้าเอ็งรู้สึกจรดฤทธิ์อำนาจคดี#สลับซับซ้อนที่กำบังสิงสู่ ถ้าหากให้มองให้เห็นภาพ เธอลองจ้องโลผึ่งผายสีเขียวของ Starbuck , Greenpeace ด้วยกันกก.สมาร์ทสีดำสรรพสิ่ง Chanel และ Sony ตวาดให้ความรู้สึกกร่อนด้วยเหตุที่กล่าวมาตรงนั้นแน่ๆหรือไม่ ด้วยเช็ดสรรพสิ่งโลโก้มิได้แทบองค์ประกอบผู้เดียวด้วยการดีไซน์เพื่อติดต่อต่อผู้ใช้แม้ว่ารวมถึงตัวอักขระ/ทรวดทรงสรรพสิ่งภาพ ในที่แบรนด์กก.สมาร์ทสรรพสิ่งเธออีกด้วย ที่จะสมรรถติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้รับรู้ชิ้นแห่งเกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเธอเอง มองดูเหมาะด้านล่าง Infographic ที่ประมวลจากผู้ประดิษฐ์นามบัตร – Colourfast ภูมิหลัง : e27 NewsStartup