ถอดเคล็ดลับอธิคมของ Google ณการทำ Change Management เพื่อจะผลัดกันธรรมเนียมที่องค์กรกับมนุช

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/วัฒนธรรมองค์กร.png