ถอดบทเรียนจาก AIS หน่วยงานโย่งกับดักคนรุ่นหลัง และการก่อสร้างประเพณีนิยมสิ่งใหม่

เนื่องด้วยหน่วยงานแห่งประกอบด้วยคนแหล่เจเนอเรชั่นและสิงสู่ณเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง AIS ก่อสร้างธรรมเนียมมอบผู้ใหญ่ปรับตัวยิ่งกว่าคนรุ่นหลัง ส่งเสริมมอบเจ้าหน้าที่กล้านึกดู หาญกล้าก่อ กล้าสิ้นสุดเพื่อที่จะเรียนรู้ และก่อกำเนิดธรรมเนียมแห่งเอื้อทาบนวัตกรรม “คน”

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/02/AI_Jubilee-iMoment.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/02/AI_Jubilee-iMoment_ring.jpg