ต่อไปนี้กงสีสามารถซ้อมเหตุการณ์ Softskill งานเฉดเจ้าหน้าที่คลอดผ่านมุข VR คว้าต่อจากนั้น

เธอคงจะเคยรู้งานนำ Virtual Reality (VR) ​ ลงมาใช้กับการงาน​ training ในที่ตัวกร​ กิจธุระสถานที่ถ่ายแบบเหตุการณ์ด้วยกันอธิบายแบ่งออกตกลงทัศนียภาพ​ และงานแห่งหนจำต้องเสี่ยงอันตรายพอจำเป็นต้องคลอดเจียรที่ใบหน้างาน​ ด้วยกันหนึ่งณเทคตุ่ยกิโลกรัมยีอย่่าง​ VR​ ที่จะพูดถึงณวันนี้คือว่า​ ทักษะด้าน​ softskill​ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานที่ข้องแวะกับดัก​กิจธุระทรัพยากรคน Barry คือว่า​ Avatar​ ริมวัยกลางคนที่หุ้นส่วนจำต้องแบ่งออกจากงาน​ ผู้ฝึกสอนจักถูกจำลองอยู่ณสถานที่งานในที่์​สถานที่รอหน้ากับดัก​ Barry เพราะว่าเขาจะ​ประกอบด้วยปฏิกิริยาเนื่องจากดีฉันท้อถ้อยกับดักนกเขา​ เพราะว่า​ Barry จักมีการวางท่าทั้งต่อต้าน​ เตรียมการค้าน​ ด้วยกันผู้ฝึกสอนจะจำเป็นต้องควบคุมสถานที่งานใน์​ดังที่กล่าวมาแล้วแยกออกคว้า Barry ยอดเยี่ยมณ​ Avatar พัฒนาเพราะกองกลาง Talespin​ ผู้พัฒนาโซลูชั่นด้าน​ VR​ เพราะตรง​ กับ​ softskill​ ยอดเยี่ยมในโซลูชั่นสถานที่เขาทั้งหลายเจริญขึ้นไป​ ยังไงก็ติดสอยห้อยตาม​ Avatar ดังที่กล่าวมาแล้วอีกทั้งคงอยู่​ประกอบด้วยความเกี่ยวข้อง​ตาม​ script แห่งหนแหมะไว้​ ซึ่งวันข้างหน้างานทวีความสามารถอย่าง​ Machine Learning เข้าไปจะช่วยเป็นเหตุให้ระเบียบได้รับการเล่าเรียน และมากขึ้นทางเลือกแจกในการปฏิสัมพันธ์สถานที่ผิดแผกอย่างเป็นธรรมชนชาติด้วยกันละเอียดมากขึ้น ภูมิหลัง : MIT Technology Review NewsVRHRSoftskill