ตลาดหลักทรัพย์สมบัติฯ ทำให้เสมอกฎ Ceiling & Floor – Circuit Breaker ชั่วคราว ริเริ่ม 18 มี.คมันสมองตรงนี้

ด็อกเตอร์พระอาทิตย์ ปีตเครื่องหมายการมีชัยชนะ กรรมการด้วยกันผู้สั่งการตลาดหุ้นที่ไทย ประเจิดประเจ้อตวาด ขนมจากการสถานที่สถานะที่เป็นอยู่ตลาดแห่งระยะที่ผ่านมามีความผันแปรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดผลแตะต้องขนมจากปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะสำเร็จแพร่ระบาสิ่งของไวรัส COVID-19 กับภาวะเศรษฐกิจพื้นแผ่นดิน ดังนี้ตลาดหลักทรัพย์จึ่งได้ประกอบด้วยการแก้ไขข้อบังคับการกำทีดราคากล่าวจำหน่ายเลิศด้วยกันต่ำสุด (Ceiling & Floor) ได้เปล่าเกิน 15% จากเก่าแก่ 30% ด้วยกันระเบียบการหยุดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ(Circuit Breaker) ชั่วคราว เพราะชั้นที่ 1 สมมติว่านิ้วชี้ปรับนิสัยลดลง 8% จะหยุดการซื้อขาย 30 นาที ขนมจากเก่าแก่ 10% ระดับแห่ง 2 ดรรชนีปรับนิสัยยอมต่อจากชั้นก่อนหน้าลงมาสถานที่ 15% หยุดการซื้อขาย 30 นาที จากเก่าก่อน 20% ด้วยกันคว้ามีงานเพิ่มขึ้นระดับที่ 3 ผิดัชนีน้อยลง 20% จักพักแรมการขาย 60 นาที เพราะว่ามีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ด้วยกันไม่พ้น 30 เดือนมิถุนายน 2563 กระนั้นก็ตามแห่งความค้างแรมการซื้อ ผิดัชนีปรับพฤติกรรมลดลงเกินกระทั่งระดับแห่ง 3 ไปต่อจากนั้น ตลาดค้าหุ้นก็จะดึงขึ้นแยกออกมีการขายต่อจนถึงเวลาปิดกระทำการปกติ ดังนี้ด็อกเตอร์ดวงอาทิตย์ คว้ารับรองตวาด จักพ้นไปแนวทางปิดการซื้อขายแห่งตลาดหุ้นที่แหลมทองอย่างกับโปร่งแสงประเทศแห่งได้มีการให้กำเนิดข่าวลงมา Newssetcircuit-breaker

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2017/04/ServisHero-on-mobile-1024×683.jpg