ตรวจทาน Leadership Mindset กับ Recovery Plan พอโลกจะไม่ตามเดิมอีกต่อไป

ในวันนี้ ทั้งหมดริเริ่มเหลือบเห็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ชัดเจนมากขึ้นจากสถานการณ์การกระจายเชื้อสิ่งของ COVID-19 มากมายชิ้นอาจจะหวนกลับดังเดิมไม่ได้อีกต่อไป ในชั้นผู้นำหน่วยงาน แล้วจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้สถานที่เราจักหันมาตรวจทาน “กรอบความคิดการนำหน่วยงาน” หรือ “Leadership Mindset” ดุเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ไหม พร้อมด้วยกรณีข้อปลีกย่อยที่จำเป็นชนิด Recovery Plan ที่จะควรจะจำเป็นจะต้องแต่งแบ่งออกชัดเจนขึ้นไปบ้างหลังจากนั้นLeadership Mindset กับดัก Recovery Plan ประธานยังไงเพราะช่วงที่ทุกสิ่งแลดูแก้ขึ้นไป จังหวะนี้ Techsauce ได้มาเกียรติศักดิ์ขนมจากปะทุในที่นนทวัฒน์ พุ่มยกขึ้นศรี, Country Managing Director, Accenture in Thailand ลงมารวมพูดคุยจด 2 ข้อคิดเห็นนี้และแบบเค้าเดิมขึ้นแน่นอนที่ยิ่งใหญ่อันเป็นไปคุณประโยชน์กับผู้นำองค์กรทั้งปวงชั้น Exec InsightPodcastPodcastBusinessleadershipExec insightRecovery Plantrend-watching

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/800_Quote_EXEC(K.จรัมพร)7.png