ดีลนี้ไม่สะดวก ผบห.ทรงไว้ราษฎร์ กระจาย ทึ่มเหตุแห่ง BDMS จะฮุบลงมาก่อน เตรียมขอความเห็นคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

เทศมนตรีโรงพยาบาลทรงไว้ราษฎร์กระจาย ไม่เคยประสีประสาความแห่ง BDMS จะจับจ่ายใช้สอยใบถือหุ้นสถานที่เหลือหลอทั้งเพมาก่อน เพราะว่าแห่งอดีตแตกต่างเคลื่อนที่ธุรกิจอิสระกัน ไม่ไหวประสานการช่วยกันไหน ๆ กับยังเป็นข้าศึก พร้อมตระเตรียมเข้าพิจารณาหารือกับดักคณะกรรมการการแข่งขันเชิงพาณิชย์ กองกลาง โรงหมอคงไว้ราษฎร์ กำหนด (หมู่ชน) หรือ BH ได้มารุ่งแจ้งจดหมายประกบตลาดหลักทรัพย์สถานที่แหลมทองตวาด อวดอ้างถึงรายงานรุ่งอรุณข่าวสรรพสิ่งบริษัท เมืองหลวงเทวะดุสิตหมองาน จําขบ (มวลชน) (BDMS) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะเข้าทําคํารายงานจ่ายหลักทรัพย์ทั้งมวลด้วยความสมัครใจฉบับร่างประกอบด้วยประเด็น (Conditional Voluntary Tender Offer) ในที่หลักทรัพย์ ทั้งเพสรรพสิ่งกองกลาง ตึกนางพยาบาลบํารุงราษฎร์ จําขบกัด (หมู่ชน) แห่งสนนราคาใบถือหุ้นเว้น 125 พระบาท ทั้งนี้ สนนราคา รายงานจับจ่ายใช้สอยหลักทรัพย์คงถูกปรับขึ้นไปได้มาในตำแหน่งไม่พ้นอัตราร้อยละ 20 สิ่งของสนนราคาบอกซื้อ “ทางบริษัทฯ ตะขอจาระไนดุผู้บริหารสิ่งของ BH ไม่คาดหวังและไม่เคยรู้เนื้อความงานทําคํารายงานซื้อโดยสมัครใจมาก่อน ตามที่แห่งอดีต BH ด้วยกัน BDMS ต่างดําเนินกิจธุระชนิดความเป็นอิสระกันและกันกับปราศจากงานร่วมมือกันความร่วมแรงร่วมใจทางกิจธุระไร ๆ” นอกจากนี้ บริษัทฯ มองเห็นตวาดชไมหมวดตึกพยาบาลดําเนินธุรกิจสถานที่ต่อสู้ห้ามด้วยกันต่างก็ครอบครองผู้นําในงานข้างการแพทย์ โดยเฉพาะใน ด้านเดินทางตีนการแพทย์ (Medical Tourism) กับการบริการทางการนายแพทย์ตกล่าวโทษยเขามิปันออกกับพวกลูกค้าชั้นกลางจดขั้นสูงดังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นจดเนื้อความสําคัญแห่งผู้ซื้อแล้วก็ครอบครองการบริการทางการนายแพทย์ตกล่าวโทษยพนมมิภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนี้ บริษัทฯ จักตาขอเข้าเรียนขอคำแนะนำและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันเชิงพาณิชย์ เพื่อที่จะจาระไนถึงตำแหน่งการชิงดีชิงเด่นแห่งงานข้างการแพทย์ในปัจจุบันและขอเกี่ยวข้อความชัดแจ๋วแห่งปลายหลักเกี่ยวงานทําคํารายงานจ่ายหลักทรัพย์ทั้งมวลสิ่งของบริษัทฯ เพราะ BDMS ดังกล่าวบริษัทฯ ชี้นำนําแยกออกผู้ถือหุ้นค้นหาข่าวสารเกี่ยวพันงานเข้าทํารายการจากตลอด BH ด้วยกัน BDMS อย่างใกล้ชิดด้วยกัน อย่างระแวดระวัง ยิ่งไปกว่านี้ บริษัทฯ จักปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กับระเบียบสถานที่ข้องแวะ และจักประกอบด้วยการรังสรรค์ที่ปรึกษาทางราชการ สมบัติไทพอให้ความเห็นเกี่ยวกับงานทําคําบอกซื้อ และนํารายงานทาบผู้ถือหุ้นในช่องทางแห่งสมน้ำสมเนื้อถัดจากอ้างอิงข่าวมาจาก ตลาดหุ้นที่ประเทศไทย NewsDeal Digestbdmsทรงไว้ราษฎร์

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/88224512_228896898279667_53729821829627904_n.jpg