ดีมาตุจฉาถลกโหลด ‘Thailand I love U’ เล็กปแรมรอนต้นร่าง ALL-IN-ONE

ที่ทำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือว่า บริสุทธ์ป้า ถกแจกดาวน์โหลด ‘Thailand I love U’ เล็กปสัญจรต้นฉบับ All-In-One ก่อสร้างทริปสุดกรุณาเปลี่ยนปลายนิ้ว กับชวนชิงชัย B2C App From Tech Startup ที่เรื่อง ‘the Better THAILAND with Digital Services’ ช่วงชิงเงินตราบำเหน็จรวมเฉียด 2 ล้านเท้า ในัฐทหาร นิมการวัดเพชรินทร์ ผู้ดูแลที่ว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (บริสุทธ์มาตุจฉา) กล่าวว่า ดีน้าผู้หญิง ถกแยกออกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand I love U ฟรี เปลี่ยนระเบียบ iOS กับ Android ซึ่งแอปพลิเคชันตรงนี้เจริญขึ้นเพื่อจะช่วยเหลือแผนเจริญอำนาจผู้ประกอบการใช้คืนเทคโนโลยีกับสิ่งใหม่ดิจิทัล เพราะรวบรวมแห่งหนเพราะด้วยการท่องเที่ยวเก็บจังที่สุด ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก อู่ช็อปปิง และโปรโมชัน ทำที่หนทางของแบบแปลน พร้อมด้วยข่าวสารการดั้นด้น เป็นเหตุให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายและสนุกมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านี้ ยังสามารถจัดโชว์เส้นทางจากดวงที่อยู่ กับแนะนำตัววิถีทางที่ต้องการสัญจรไป พร้อมบอกประเด็นสำคัญกระยาเลย ระหว่างทางอีกด้วย ที่ชั้นแรกประกอบด้วยการทิ่มตาปูที่โครงสร้างจากนั้นกว่า 50,000 สิ่งกลมๆ ในพื้นที่ สิบ บุรีนำร่อง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง เขต จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา จังหวัดภูเก็ต นครศรีธรรมราช ด้วยกันสุราษฎร์ ผู้ยั่วสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี พร้อมช่วยสารภาพของขวัญสูงสุด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung Galaxy8 กับ Gift Vouchers จังหวะนี้บริสุทธ์ป้ายังยกขึ้นแยกออกกลุ่ม Tech Startup กับคนทั่วไป (ผู้พัฒนา Application) ส่งผลงานเข้าร่วมชิงชัย B2C App from Tech Startup ในข้อ ‘the Better THAILAND with Digital Services’ เพื่อจะอนุเคราะห์นโยบายรัฐบาลณเรื่องสิ่งของการปฏิสังขรณ์และพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยเช่นกันสิ่งใหม่ดิจิทัล เปลี่ยนงานจรรโลงกับปรับปรุงเว็บไซต์ด้วยกันแอปพลิเคชัน Thailand I love U โดยดึงดูดฝูงชนแบบใหม่ที่ประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีพลังรุ่งเรืองในการผลิตแอปพลิเคชัน (B2C App) เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจที่สาธารณะ การท่องเที่ยวด้วยกันทำร่วมกับผู้ผลิตณที่โล่งแจ้ง เพราะเปิดรับลงสมัครตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2560 คุณสมบัติสรรพสิ่งผู้ประกวดด้วยกันแนวทางชิ้นงาน ผู้แห่งตอแยเข้าไปชิงชัย จำต้องประกอบด้วยผลรวมขาในพวกปรับปรุงงานเปล่าเลย 4 มนุษย์ประกบทีม ณแต่ละพวกสามารถส่งผลการทำงานได้เปล่าเกิน 1 ผลงาน ชิ้นงานแห่งส่งแข่งขันจำเป็นต้องสมรรถใช้ได้จริงๆหรือว่าสามารถใช้งานคว้า ณ วันส่งผลงานเข้าแข่งขัน ผลงานต้องสมรรถเชื่อมต่อกับเป็นคุณกับดักเว็บไซต์ http://www.thailandiloveuมันสมองcom/ ส่วนครรลองชิ้นงานแห่งส่งเข้าไปประกวดตรงนั้นจักต้องเป็นผลดีด้วยกันสมรรถส่งเสริมที่ด้านปะปนกัน เหตุฉะนี้ ดำรงฐานะแอปพลิเคชันแห่งหนส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวด้วยกันการบริการนักทัศนาจร ครอบครองแอปพลิเคชันแห่งมี Business Model ที่ชัดเจน ประกอบด้วยกรณีเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand I Love U แอปพลิเคชันต้องจรรโลงกรณีดำรงฐานะ Smart City แอปพลิเคชันจำเป็นต้องมีส่วนร่วมณการพัฒนาวิสาหกิจที่โล่งแจ้ง การเดินทางและกระทำร่วมกับผู้สร้างณที่โล่งแจ้ง ผู้ยั่วสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://thailandiloveu.com/ สำหรับผู้เปลี่ยนการคัดเลือกรอบแต่ต้นจะข้อมูลข้อมูลออกมุขเว็บไซต์ thailandIloveU ที่วันที่ 31 พฤษภาคม หลังจากนั้นจะสำเร็จบรรยายงานที่ 4 เขต ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ อาณาเขตตะวันออก ด้วยกันท้องที่กลาง ระหว่างวันที่ 1 – 15 เดือนมิถุนายน 2560 ก่อนตัดสินกับประกาศเอาท์พุตการประกวดที่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันจะแยกครอบครองเขต กับจะได้รับทรัพย์สินบำเหน็จอุดม 250,000 ตีน รวมมูลค่าทั้งหมด 1,600,000 ตีน PR NewsDEPAMobile AppThailand I Love U

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/1_(1).jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/5.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/นายเซีย_เชน_เยน_เดลต้า.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/3.jpg