จุฬาฯ ประสาน กสิกรแหลมทอง ก่อสร้างเรือแพลตแบบฟอร์ม CU NEX บังเกิดผลรุดหน้าสู่ Digital Lifestyle University

เรือแพลตฟอร์ม CU NEX จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย ปฏิรูปร่วมกับแบงค์กสิกรไทย กับ KBTG ครบ 3 พรรษา ข่าวความสำเร็จ พร้อมด้วยชิ้นงานอ่อนปเพื่อนิสิตและบุคลากรจ้าฟังก์ชันการทำกิจกรรมแห่งรั้วมหาวิทยาลัยทั้งหมดครรลอง ให้คล่องคล่องตัว และขาน New Normal จอมดาวน์โหลดใช้งานกว่า 40,000 ราย จับมือกสิกรไทยดำรงฐานะแนวร่วมต่อเนื่อง พร้อมดึงขึ้นให้นิสิตมีส่วนร่วมณการพัฒนาแพลตแบบฟอร์มชกต่อยท้องแห้ง ตั้งหน้าไปสู่งานเป็น ‘Digital Lifestyle University’ สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดำรงฐานะขุมความแข็งแรงในที่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของแดนภายภาคหน้าผศ.ด็อกเตอร์ความมีชัยพร ไศล่เด่น ผู้รักษาการแทนถัดลงมาอธิการบดี ข้างการพัฒนานักศึกษา ว่าวปักเป้าลงแขนในที่์สถาบันอุดมศึกษา ประเจิดประเจ้อตวาด แผน CU NEX ครอบครองโครงการแห่งหนจุฬาลงแขนณ์สถาบันอุดมศึกษา สมรู้ร่วมคิดกับดักธนาคารกสิกรประเทศไทย ปฏิบัติการตั้งแต่ชันษา 2561 เป็นต้นมา เพราะว่าใช้คืนเทคโนโลยีขนมจากเกษตรกร บิสิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือไม่ก็ KBTG สร้างของใหม่เพื่อซูบปัญหาทั้งปวงมิติการดำเนินชีวิตของนิสิตและบุคลากรของว่าวกุลาลงมือในที่์สถาบันอุดมศึกษา ให้ประกอบด้วยคุณภาพชีวิตที่งดงามตลอดการเรียนรู้ และธุรกิจ เพื่อให้ทั้งหมดสามารถปฏิรูปศักยภาพประการสาวก้าวโจน มุ่งตรงสู่ความมุ่งหมายของงานเป็น ‘Digital Lifestyle University’ ขนมจากการเคลื่อนที่แผนการ 3 ปีที่ผ่านมา ด้วยการประสานความร่วมแรงร่วมใจระหว่างคณะทำงานสิ่งของจุฬาฯ ที่มีความเข้าใจความมุ่งมาดสิ่งของนักศึกษาด้วยกันพนักงาน ต่อสมรรถนะกับพันธมิตรเสา ถือเอาว่า ธนาคารกสิกรประเทศไทย ผู้นำปีกดิจิทัลแบงก์กิ้ง กับ KBTG ที่มีความสามารถปีกเทคโนโลยี ครบถ้วนนำข้อดีของธรรมเนียมปฏิบัติหน่วยงานสถานที่มีลงมาปรับไปพบกัน ลงมือพร้อมด้วยความคล่องร่างกายสูง (Agile) แห่งหนครบครันปรับเปลี่ยน ลองทำ จึงสามารถเจริญพลังแพลตแบบฟอร์ม CU NEX ก่อเกิดเป็นฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ แห่งหนตอบสนองความต้องการสิ่งของนักศึกษากับบุคลากรสถานที่ตรงๆใจ เอาใจช่วยให้การใช้ชีวิตในที่รั้วสถาบันอุดมศึกษาสะดวก สบาย คล่องขึ้นไปการบรรลุจากแอปพลิเคชัน CU NEX เพราะนิสิต ซึ่งมีการแก้ไขขนมจากจุดเริ่มต้นลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งมาดของผู้ใช้งาน ถือเอาว่า นิสิต เป็นหัวใจของการพัฒนา จึงก่อกำเนิดเป็นฟังก์ชันแห่งหนซื่อใจ และช่วงปัจจุบันมีนักศึกษา ว่าวกุลายอมมือแห่ง์มหาวิทยาลัย รวมหมดชั้นปริญญาตรี โท และเอก ดาวน์โหลดใช้งานเล็กป CU NEX ร่วม 40,000 คน คุณประโยชน์ของเล็กป รวมความว่า• ช่วยให้นักศึกษาทำกิจกรรมแตกต่าง ๆ กับมุขวิทยาลัยได้คล่องกับหวานคอแร้งผ่านแอปพลิเคชัน อาทิเช่น การ ชดใช้แอปทำแทนการใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา การชำระคุณค่าภาคเรียนผ่านอ่อนป เสาะแสวงบันทึกณหอสมุด เสาะแสวงเบอร์ติดต่อองค์การกับครูผู้สอน งานขอทุนการศึกษา และ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านอ่อนป หมายรวมเมนูอาหารสิทธิประโยชน์รับคูปองส่วนลดร้านค้าต่าง ๆ สถานที่ครอบครองพันธมิตรแผน เป็นอาทิ • ดำรงฐานะเครื่องมือประธานสถานที่วิทยาลัยใช้ในที่การติดต่อสื่อสารข่าวสารถึงนิสิตได้มาทั่วกันอย่างเร็ว เปลี่ยนฟังก์ชันรุ่งอรุณสั่งสอน (Notification) เป็นต้นว่า ครั้นเกิดเหตุสภาพการณ์ไม่ปลอดภัยณพื้นที่คล้ายคลึง มุขสำนักกิจจานุกิจนิสิต จุฬาฯ สมรรถส่งเหตุรุ่งเช้าตักเตือนนักศึกษาให้หลบมุมพื้นที่ดังกล่าว ได้ประการทั่วและหมดแจ้น• แอปพลิเคชันรองการพัฒนาชกท้องแห้งการใช้งานคว้าตามสถานการณ์ ตัวอย่างประธานถือเอาว่า จากเหตุการณ์การกระจายเชื้อ COVID-19 เล็กป CU NEX ไม่ผิดเลือกคัดชดใช้แทนที่งานจัดการออกเสียงองค์การจัดการที่สังสรรค์นิสิตจุฬาฯ และที่ประชุมนักศึกษาฯ ณหนทางเริ่มแรกที่ครอบครองคูหาออกเสียง เป็นการเลือกออนไลน์เปลี่ยนแอปเป็นครั้งแรก เพราะมีระบบยืนยันตัวตนเปลี่ยนอ่อนปสถานที่รอบคอบ งานลงบัตรเป็นความลับ ซึ่งเป็นการเลือกสถานที่มีนิสิตใช้คืนสิทธิเต็มแรงแรงกล้าแห่งรอบ 5 พรรษา ล่าสุดในที่จันทร์พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา CU NEX ได้ขยายการใช้งานไปสู่หมู่พนักงาน ด้วยงานเปิดบริการแอปพลิเคชัน CU NEX STAFF ครบครันรองรับการใช้งานสรรพสิ่งเจ้าหน้าที่จุฬาฯ ผลรวม 8,000 คน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ใช้ชีวิตตอบปัญหา New Normal เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารถึงเจ้าหน้าที่ ด้วยฟังก์ชันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสรรพสิ่งจุฬาฯ ข่าวสารเฉพาะตัวแห่ง CU ERP ด้วยกันข้อความรุ่งอรุณปรามสถานที่ส่งประกาศแปลนบังเอิญติดสอยห้อยตามทีมหรือว่าขึ้นกับสิ่งของปัจเจกชนได้ (Customized and personalized notification) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ความมีชัยพร กล่าวว่า สาวก้าวต่อไปวันหน้าของแผน CU NEX ถือเอาว่า การพัฒนาชกอดเรือแพลตแบบฟอร์มนี้ มอบดำรงฐานะ Single Portal พร้อมด้วยการเชื้อเชิญมอบนักศึกษาเข้ามีส่วนร่วมณงานก่อสร้าง tools นวชาต ๆ ติดตามความคิดสร้างสรรค์ของนกเขา มีงานจัดกิจกรรมแตกต่าง ๆ ในที่เล็กปให้เจริญ ทำให้เกิด Creative and Lively Content บนบานศาลกล่าวอ่อนป CU NEX อย่างต่อเนื่อง กับอัปเดตฟังก์ชันต่างๆ แบ่งออกเท่าทันกับดักระยะและความเปลี่ยนแปลงพอให้ CU NEX ครอบครองแพลตฟอร์มแห่งหนนำพาจุฬาฯ เจียรไปสู่ Digital Lifestyle University อนุเคราะห์การศึกษา การทำกิจกรรมสรรพสิ่งนิสิต กับปฏิบัติการสิ่งของเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะก่อสร้างบัณฑิตแห่งหนประกอบด้วยคุณลักษณะ ครบครันร่วมครอบครองหลุมกำลังณการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในภายหน้านอกจากนี้ ผศ.ด็อกเตอร์ความมีชัยพร ยังรายงานส่งเสริมอีกว่า จุฬายอมแขนในที่์มหาวิทยาลัยเลือกคัดผู้ช่วยเหลือไม่ผิดแน่นอน จำต้องขอบพระคุณแบงค์กสิกรไทย ที่ประกอบด้วยความมุ่งมั่นจริงๆที่จะนำพาคดีเชี่ยวชาญปีกปะปนกัน เข้าสนับสนุนแบ่งออกก่อกำเนิดเครื่องมือ แอปพลิเคชัน กับเครื่องอำนวยความสะดวกกระยาเลย ลงมาให้นิสิตและบุคลากรใช้คืน พร้อมด้วยความตระหนักลูกค้าอย่างแท้จริงเธอทรัพย์สิน ศรีราตรีโนภาส ผู้ดูแลแทนเลขานุการอธิการบดี ธุรกิจปีกกิจจานุกิจพิเศษ ว่าวปักเป้าลงกรแห่ง์มหาวิทยาลัย ประเจิดประเจ้อตวาด หัวอกหัวใจในที่การงานของ CU NEX ถือเอาว่า งานยึดความต้องการสรรพสิ่งผู้ใช้งานเป็นจุดศูนย์กลาง ประกอบด้วยการหาความรู้เรียนรู้ความต้องการสรรพสิ่งนิสิตกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และพร้อมเปลี่ยนแปลงอย่างทันการติดสอยห้อยตามเหตุการณ์ มีการยอมรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งาน แก้ไขเจริญ จัดกิจกรรมเพื่อที่จะสร้างคดีมีส่วนร่วมเปลี่ยนเล็กป กระเป๋าแห้งอ่อนปมีการเติบโตฮิตเจริญเรื่อยๆ ๆ แห่งระยะ 3 พรรษาที่ผ่านมา ด้วยกันชกต่อยอดสู่ CU NEX STAFF ในที่ช่วงปัจจุบัน เพื่อที่จะตอบโจทย์เจ้าหน้าที่สมัย 5G โดยประกอบด้วยฟังก์ชันที่จะลงมาลุ้นพอกพูนความง่ายดายแห่งกิจธุระสิ่งของชาวบุคลากรจุฬาฯ ได้แก่ • ดำรงฐานะอู่รวมข่าวสาร ความรู้ ด้วยกันข่าวปะปนกัน จากจุฬาฯ ที่เชื่อถือคว้า• ประกอบด้วยงานรุ่งอรุณสั่งสอน เรื่องสำคัญสรรพสิ่งเจ้าหน้าที่ เป็นรายตัว หรือว่าคณะกิจธุระ• สมรรถสืบหาบัญชีรายชื่อกับเลขหมายติดต่อหน่วยงานข้างในจุฬาฯ • พนักงานสามารถเข้าใช้งานหมู่ CU ERP ได้มาจาก CU NEX STAFF • ใช้คืน QR ถิ่นที่อยู่ณแอป เพื่อเข้าไปสถานที่ปะปนกัน แห่งจุฬาฯ • ประกอบด้วยผับรหัสเพื่อที่จะใช้สแกนยืมหนังสือสถานที่ห้องสมุด • สแกน QR Code จ่ายคุณค่าอาหารณโรงอาหาร สะอาดสะอ้าน มั่นคง ไม่ต้องจับตัวธนบัตร ลดการเสี่ยงชิดเชื้อ• เอกสิทธิ์ขนมจากแนวร่วมแห่งหนสมน้ำสมเนื้อกับดักพนักงานจุฬาฯ • กับอื่นๆ อีกอุดมที่จะปฏิรูปออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้ชดใช้แพลตฟอร์ม CU NEX สร้างจังหวะที่การเรียนรู้ให้แก่นิสิต เพราะงานจัดตั้ง CU NEX Club ซึ่งเป็นกลุ่มจัดการจัดการ CU NEX เปิดรับสมัครจากนิสิตทั้งปวงระดับชั้นกราบเรียน หลากหลายกรุ๊ป เข้ารวมลงมือจริงๆ กับดักทีมงานคุณค่าของธนาคารเกษตรกรประเทศไทย เพราะมีกรุ๊ปครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา เพื่อทำความเข้าใจขนมจากโจทย์จริงๆ มีส่วนร่วมก่อสร้างบริการให้มีขึ้นแน่ๆด้วยตัวเอง ยุคปัจจุบันมีนักศึกษาอยู่ในที่ CU NEX Club จำนวนรวม 60 คน ขนมจาก 17 กลุ่ม คุณผืนแผ่นดิน ดำรงภูมิรู้ชกิโลธร Senior Project Manager กสิกร บิสิเนส-เทคโนโลยี ทีม ประเจิดประเจ้อว่า ธนาคารกสิกรไทย ร่วมเป็นพันธมิตรกับดักว่าวปักเป้ายอมแขนณ์วิทยาลัย เพราะว่าเกษตรกร บิสิเนส-เทคโนโลยี กลุ่ม ไม่ก็ KBTG เข้ามาดำรงฐานะผู้รังสฤษฎ์เรือแพลตแบบฟอร์ม CU NEX ตั้งแต่จุดเริ่มแรก โดยมีหลักการกิจธุระ ถือเอาว่า ถลกความเห็นใหม่ สาวเท้าข้ามขนมจากกรอบธุรกิจณธุรกิจแบงค์ เข้าทำความรู้จักผู้ใช้งานในที่หมวดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงฐานะขบวนการสถานที่เปลืองเวลา กับกลุ่มจำเป็นต้องครบถ้วนเปลี่ยนแปลงเจียรพร้อมกัน หาญกล้าลอง ผิดต่อจากนั้นสับเปลี่ยนนวชาต พร้อมด้วยกิจธุระภาพร่าง Agile รับฟังจุดยืนขนมจากผู้ใช้งานเพื่อจะเอามาปรับปรุงพัฒนา แบ่งสรรทีมคอลเซ็นเตอร์ที่มีหลักเกณฑ์จากแบงค์ เข้าใจลึกเข้าใจแน่นอน เพื่อที่จะประจำการยอมรับฟัง ขบปัญหา กับตอบปัญหา คว้าทันทีทันควัน อัปเดตเทคโนโลยี ค้นหาเทรนด์สิงสู่เทียบเท่า เพราะ KBTG ทำหน้าที่ครอบครองทายิกาข้อเสนอแนะ ที่ปรึกษา ช่วยแก้ไขที่เปลี่ยนรูปร่างจากไป โดยนึกตรองข้อความความปลอดภัยเป็นพื้นโคนสำคัญ ความสำเร็จอย่างครอบครองรูปธรรมสรรพสิ่ง CU NEX ณ 3 พรรษาที่ผ่านมานี้ เน้นความร่วมมือระหว่างกสิกรแหลมทองด้วยกันจุฬาฯ ที่เข้มเเข็ง ดังนี้ แบงค์กสิกรไทย และ KBTG จักเดินหน้าสนับสนุน CU NEX อย่างต่อเนื่อง รวมหมดคดีความชำนาญ อวัยวะความรู้ เทคโนโลยีและข้อความเชี่ยวชาญ เพื่อยกสถานภาพให้ CU NEX ดำรงฐานะเรือแพลตแบบฟอร์มที่ปรับตัวมอบไฮเทคตลอดเวลา สร้างประสบการณ์เปลี่ยนแอปสถานที่ซื่อจิตใจผู้ใช้งานทั้งหมดหมู่ รวมสนับสนุน จุฬาฯ สู่การครอบครอง ‘Digital Lifestyle University’ อย่างครอบครองรูปธรรม PR NewsKBTGCU NEXNew Normalapplication