จีนใช้คืน 5G ตัดสินผู้ติดโรคเชื้อโรควัวโตทุ่งนาเปลี่ยนทางไกลบังเกิดผล

ZTE Corporation ร่วมกับ China Telecom สำนักงานสาขาเสฉวนจับเทคโนโลยี 5G เอาใจช่วยเเพทย์จ่ายวินิจฉัยโรคปอดลอยอักเสบจากการติดโรคเชื้อโรคงัวโรท้องนาสายพันธุ์ใหม่เปลี่ยนทางไกลเป็นครั้งแรกเป็นผลเช่นกันแบนด์วิดท์รุ่งเรืองด้วยกันความหน่วงเสื่อมถอยสรรพสิ่งอาณัติสัญญาณ 5G ทำเอาการวินิจฉัย รวมถึงการรักษาระยะไกลสถานที่มีประสิทธิภาพและสะดวกงอกงาม ซึ่งการวินิจฉัยโรคระยะไกลเช่นกันเทคโนโลยี 5G ทีแรกตรงนี้เกิดขึ้นสถานที่โรงพยาบาลเวสต์ไชน่าจะ ด้วยกันศูนย์สถานพยาบาลสาธารณสุขเฉิงตู แห่งมหาวิทยาลัยเสฉวน เพราะว่าพอวันที่ 25 มกราคม ได้มีการมากขึ้นจุดขจายอาณัติสัญญาณเพื่อให้งานบริการ 5G มีประสิทธิภาพมากเต็มที่ ที่ทำการ 5G ไม่ผิดก่อสร้างขึ้นในโรงเรือนแห่งสามารถเชื่อมต่อห้องประชุมที่โรงหมอเวสต์ทะลวงควรจะและศูนย์กลางสถานพยาบาลกับดักระเบียบการวินิจฉัยและรักษาทางไกลได้ถัดจากนั้นที่วันที่ 26 มกราคม ZTE ทำตั้งหมู่ตัดสินและปกป้องระยะไกลได้มาแล้วเสร็จอย่างเร็วอีกหนึ่งวง ครบครันเพิ่มประสิทธิภาพงานสิ่งของวงจรข่าย ตลอดจนลองเชิงความไวด้วยกันคุมสอดส่องดูแลหมู่ขจรขจายอาณัติสัญญาณ 5G ทำเอาคณะกรรมการสุขภาพอนามัยแห่งเสฉวน โรงหมอเวสต์ทะลวงควร และศูนย์รวมสถานพยาบาลสาธารณสุขเฉิงตู สมรรถชุมพลปริวรรตจุดยืน รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการวินิจฉัยกับหลักการดำรงเปลี่ยนวิดีโอทางไกลได้มาเพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมงานของคณะกรรมการสุขภาพอนามัยสถานที่เสฉวน หมู่รวมพลทางไกล 5G จักเป็นเหตุให้โรงหมอเวสต์ทิ่มน่าจะที่สถาบันอุดมศึกษาเสฉวน ตกเป็นใจกลางที่การจ่ายข้อแนะนำปีกการวินิจฉัยด้วยกันรักษาแก่โรงหมอหมวดแรกจำนวนรวม 27 แห่งสถานที่ยอมรับด้วยกันปกป้องผู้ป่วยโรคภัยกลัวอักเสบขนมจากงานติดเชื้อไวรัสวัวป่องท้องนาสายพันธุ์ใหม่ เพราะกรรมวิธีถัดไป ZTE จักสร้างระบบวินิจฉัยการติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโตที่นาระยะไกลเปลี่ยน 5G สถานที่แต่ต้นสรรพสิ่งจีนที่ถ้วนทั่วตรีชั้น ตัวอย่างเช่น เมือง เมือง ด้วยกันอ.ในเสฉวน เพื่อแบ่งออก “ข่ายงานที่เป็นหนึ่งเดียว” เพราะด้วยการวินิจฉัยโรคทางไกลแบ่งออกกับทั้งหลายโรงหมอแนวหน้าที่สนับสนุนนครอู่ต่อเรือฮั่น ด้านภายภาคหน้านั้น ZTE จะขอความเห็นกับดักกลุ่มแพทย์กู้ชีพซึ่งถือเป็นคณะทำงานส่วนหน้าที่นครอู่ฮั่น ผ่านทางวงจรข่าย 5G เพื่อที่คนไข้วิกฤตในอู่ต่อเรือฮั่นจักคว้าได้โอกาสรับสารภาพการวินิจฉัยและการรักษาขนมจากผู้ชำนาญพิเศษที่โรงพยาบาลเวสต์ทิ่มควรจะตะขอขอบคุณข่าวสาร: ryt9.com PR News5gChina TelecomZTE Corporation

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/B2B_ZAM_Customer_Journey.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/10/ZAM_Fintech.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg