จรได้จริง! ‘บี๋-ประเสริฐ กราบยงค์’ วางแผนขนส่งขนมจาก LINE นั่งลงแท่นผู้บริหารทางเข้าออก 3

เป็นข่าวเลื่องลือลงมาครู่หนึ่ง เนื่องด้วยเรื่องสิ่งของ ‘บี๋ ประเสริฐ ประนมยงค์’ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย โดยปัจจุบัน Techsauce ได้มางานประกันจากคนในทวาร 3 ว่า ประกอบด้วยการคอนเฟิร์มห้ามภายในจากนั้นแหว เจริญ วันทายงค์ จักย้ายจากไปนั่งเทศมนตรีสรรพสิ่งช่อง 3 เรียกหาคว้าว่าเป็นข่าวช็อคแวดวงเกินทีเดียว BEC World หรือว่าทางเข้าออก 3 มีการประกาศในดุ บริษัทเตรียมการแต่งตั้ง ‘ประเสริฐ ประนมยงค์’ นั่งวรรณะ กรรมการเจ้าสำนัก เพราะว่าจักมีผลณวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ ทั้งนี้กองกลางได้มารุ่งเช้าดามตลาดหุ้นแห่งแหลมทองดุ “ที่ประชุมได้ลงความเห็นแต่งตั้ง ผู้เป็นใหญ่เจริญ วันทายงค์ เป็นกรรมการกองกลางแทนที่อธิปวรวรรธน์ บุษบานันท์ ซึ่งประกอบด้วยวารการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ชันษา ในเวลาเดียวกันนี้ ห้องประชุมคว้าความเห็นชอบแต่งตั้งนายอริยะ ไหว้ยงค์ แบ่งออกครอบครองกรรมการแห่งเป็นผู้บริหารในที่วรรณะ ‘กรรมาธิการผู้อำนวยการ’ (president) เสนอตรงๆทาบคณะกรรมการบริหาร” อ่านทำให้ดีขึ้น พูดคุยกับดักอริยะ หัวเรือใหญ่ LINE Thailand ประเสริฐ ไหว้ยงค์ กับดักภารกิจของ LINE ในที่การเอื้อเฟื้อ Startup ประเทศไทย NewsLINEBEC Worldประเสริฐ วันทายงค์

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/03/AriCh3CV.jpg