งาน์ทเนอร์ปริปาก COVID-19 กระทบซัพพังชิน แนะแนวการงานรีบทำขนบธรรมเนียมรับมือ 3 ช่องไฟ

ขนมจากการสถานที่โรคติดเชื้อไวรัสงัวโรนากระจัดกระจาย กับแพร่กระจายโดยเร็วยิ่งกว่าการระบาดความเจ็บไข้ซาร์สในชันษา 2546 ผู้บัญชาปีกซัพคชาชินจักจำเป็นต้องประวิงการปรับตัว และวางแผนต้านทานกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายภาคหน้า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019 องค์การอนามัยโลก (WHO)มีกรรมสิทธิ์กล่าวเกี่ยวข้องการก่อเกิดความเจ็บไข้ปอดอักเสบแรงหลายรายณเมืองอู่เรือฮั่น จีน ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บปอดลอยอักเสบที่ความแข็งแรงกระจัดกระจายอยู่ตรงนี้ดำรงฐานะสายพันธุ์สิ่งของไวรัสวัวป่องนาสถานที่ต่อจากนั้น WHO คว้าตั้งชื่อตวาด COVID-19 ได้มาแพร่กระจายจากไปทั่วประเทศประเทศจีนและประเทศอื่น ๆจากการที่เท้าหน้ายิ่งใหญ่ด้วยกันบุคลากรสาธารณสุขผู้เกี่ยวข้องมีการค้นหาสถานการณ์และตกลงใจมอบประกอบด้วยการควบดูแลเพื่อที่จะประหยัดคำงานกระจัดกระจายสิ่งของโรค ผู้จัดการด้านซัพหัตถีไชนะแล้วก็จำเป็นจักจำต้องมีการคาดคะเนกับคบคิดเพื่อรับมือกับผลกระทบกระเทือนจากไวรัสที่จะมีต่อแวดวงซัพคชาเชนทั่วโลกซึ่งผลกระทบกระเทือนบริบูรณ์ ๆ เค้าเดิมจากเชื้อไวรัสงัวโตท้องนาดามวงการซัพหัตถีไชนะนั้นคงยังมองเห็นไม่ชัดเคยในณ เวลานี้จนกว่าจะจดยุคในที่อีกเปล่ากี่ดวงจันทร์ตรงหน้าไม่ก็มากกว่าตรงนั้น คุณ Koray Köse ผู้ดูแลไม้ใกล้ฝั่งทิศวิเคราะห์ประกาศของงาน์ทเนอร์ กล่าวว่า “เอาท์พุตแห่งหนตามมาสรรพสิ่งงานกระจัดกระจายทีโค่งเป็นชิ้นที่ทุจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ กระนั้นก็ตาม ความเสี่ยงตรงนั้นก็ยังคงประกอบด้วยอยู่ บวกกับดักพื้นโลกโลกาภิวัตน์ด้วยกันการผสานรวมของซัพหัตถีชิน การเสี่ยงจักเกิดขึ้นหรือเปล่านั้นไม่สำคัญพอกับการแห่งหนดีฉันจักจำเป็นต้องเน้นย้ำแห่งหนความพร้อมในงานรับมือครั้นก่อกำเนิดการเสี่ยงขึ้น ด้วยกันนั่นรวมความว่าการที่จะจำเป็นจะต้องผลัดกันแนวคิดณการบริหารการเสี่ยงด้วยกันสร้างความเกี่ยวเนื่องทางการงาน” เหตุท้าสรรพสิ่งโลกาภิวัตน์ถึงแม้การกระจายเชื้อสรรพสิ่งความเจ็บไข้จะถูกจับไปเปรียบเทียบกับการกระจัดกระจายสรรพสิ่งโรคซาร์สณพรรษา 2546 แต่ว่าปัจจุบันจีนได้มาประกอบด้วยการพัฒนา กับบูรณาการกับดักเศรษฐกิจโลกจำเริญกับได้มาปรับปรุงความสามารถข้างข่ายงานการติดต่อประการมีนัยประธาน ซึ่งหมายถึงความเกี่ยวเนื่องห้ามสรรพสิ่งซัพหัตถีชินจักทำให้เกิดผลกระทบมากกว่าจะเป็นเพียงแค่ปัญหาในชั้นเขต ประกอบกับงานจำกัดการโคจร การอัตคัดพลังงานและวัสดุเครื่องไม้เครื่องมือแตกต่าง ๆ รวมถึงความท้าข้างโลจิสติกส์แห่งหนมีการควบควบคุมสถานที่กวดขันรอบคอบ ตลอดจนการดับฮับและแดนดินชายแดนจักทำให้เกิดความกระทบกระเทือนครอบครองวงกว้างส่งต่อกันครอบครองพาด ๆ งอกงามกระทั่งเมื่อ 17 ปีแต่ก่อน กับถ้าจักแบ่งออกเอ่ยปากห้ามแน่นอน ๆ ก็รวมความว่า โรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวป่องนาได้มากระจัดกระจายยิ่งกว่าความเจ็บไข้ซาร์สไปหลังจากนั้นงัวโตนาไวรัสมีผลกระทบแจะประกบซัพคชาชินได้มายังไงแต่ว่าความคาดหมายจดผลแน่ๆ ๆ ของเหตุการณ์วัวป่องท้องนาเชื้อโรคจักเป็นเรื่องที่ทำได้ทุ แต่ว่าบรรดาหน่วยงานกิจธุระคงเริ่มเห็นผลแจะเรื่องเดิมขึ้นไปตลอดวงการซัพหัตถีไชนะหลังจากนั้น ซึ่งมี:วัสดุวัสดุแตกต่าง ๆ: ก่อเกิดงานขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือ ไม่ก็สินค้าสำเร็จรูปที่มีการติดต่อผ่านศูนย์รวมโลจิสติกส์ในที่เนื้อที่แห่งหนมีกรรมสิทธิ์ผลกระทบแรงงาน: คงก่อเกิดงานขาดแคลนบุคลากรที่ทำการ หรือไม่ก็คนงานในที่โรงงาน ด้วยเหตุที่การเช็ดกกักกันโรค หรือว่าจากท่าทีเจ็บไข้งานเข้าถึงแหล่งต้นทางสิ่งของของซื้อของขายไม่ก็งานบริการ: เนื่องจากงานโคจรอาจถูกกักขังขบกัดณโปร่งใสพื้นที่ ทำให้เกิดข้อจำกัดณการเข้าถึง ในที่การเสาะหากิจธุระไม่ก็โปรแกรมนวชาต ๆ ที่มีคุณลักษณะสมควรเพื่อที่จะธุรกรรมมุขงานโลจิสติกส์: การตั้งขึ้นศูนย์รวมการขนย้ายด้วยกันซัพคชาเน็ตเวิร์กแตกต่าง ๆ อาจเกิดความจำกัดข้างการจัดเก็บกับความพร้อมใช้งาน เหตุฉะนี้ ถึงแม้จะมีวัสดุเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมสิงสู่ก็ตาม ทว่ามันคงค้างสิงสู่ ในที่ ที่ไหนอันดับแรก นอกจากนี้ งานเสาะแสวงเส้นทางด้วยกันกรรมวิธีการเคลื่อนย้ายฉบับร่างอื่นก็จักประกอบด้วยความลำบากขึ้นผู้ใช้: ลูกค้าอาจประหยัดคำความประพฤติงานซื้อของตัวเองจำเริญ ด้วยเหตุที่กลัวงานอยู่ในที่ที่โล่งแจ้ง ด้วยกันคงมีโอกาสติดโรคเชื้อไวรัสคว้า ผู้ใช้มากมายรายคงหันไปซื้อของออนไลน์รับช่วง ซึ่งเหตุตรงนี้แก่เป็นเรื่องแห่งหนท้าวงจรข่ายการขนส่งเป็นอย่างมากการเตรียมพร้อมสิ่งของซัพหัตถีไชนะเพื่อที่จะกำราบดามการถูคลึงิสรัปชั่นเมื่อเกิดประสาชะงักงันขนมจากความเปลี่ยนแปลงคราวเทิ่ง ประดาองค์กรฉลาดณซัพคชาเชนแตกต่างนำพาห้ามใช้ประโยชน์จากขั้นตอนจัดการความเสี่ยง เพราะว่าจับเขตกิจธุระเข้ามาเป็นตัวบ่งชี้วัดการเสี่ยงหลักเขต ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเตรียมพร้อมในกรณีที่จำเป็นต้องรับมือกับความไม่แน่นอนที่สมรรถควบคุมด้วยกันตู่เอาคว้า อาทิเช่น การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์, พลังงาน, เครื่องมือวัสดุ, กำลังกายการผลิต และโจทย์ทางการเงิน เป็นอาทิแต่ว่าเกี่ยวกับโรคระบาดและโรคติดต่อตรงนั้นดำรงฐานะอีกความเอ็ด ผลกระทบหลักคือว่า ฉีกบุคลากร ประสิทธิภาพการผลิตลดน้อยลง กับมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในเหตุช็อปปิ้งด้วยกันการจับจ่าย Köse กล่าวว่า “ความกระทบกระเทือนครบ ๆ เค้าเดิมจากไวรัสโคป่องที่นาต่อแวดวงซัพพลายไชนะนั้น คงยังเห็นแปร่งๆชินในตอนนี้กระทั่งจักจรดระยะเวลาในที่อีกเปล่าหูกจันทราข้างหน้าหรือไม่ก็ยิ่งกว่านั้น จะอย่างไรก็ตามผู้จัดการด้านซัพคชาชินน่าเริ่มก่อขบวนการแรกในณ เวลานี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์กับตระเตรียมความพร้อมณการต้านทานกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับดักกิจธุระของพวกเขา” ระเบียบระยะสั้น คือว่า จำต้องลงมือทำเร็ว จะจำต้องประกอบด้วยการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับสืบสวนด้วยกันรับมือกับความเสี่ยงสูงศักดิ์ที่จะเกิดขนมจากภาวะชะงักงันสิ่งของซัพหัตถีชินในประเทศชิ้นได้รับความกระทบกระเทือนขนมจากเหตุการณ์เชื้อโรค เริ่มขนมจากซัพหัตถีเชนชั้นสถานที่ 1 ด้วยกันลดลง สมมติว่าความโปร่งสบายกระจ่างในที่ซัพหัตถีชินในที่ระดับที่ลุ่มกระทั่งสูญหายไปจะจำเป็นจะต้องริเริ่มก่อสร้างรายการด้วยกันจัดลำดับความสำคัญของการค้นเจอเพื่อให้ได้ทิวทัศน์ครบถ้วนโดยด่วนตกขอบ อีกสิ่งเอ็ดที่ประธานคือว่าจักจำเป็นจะต้องคะเนว่าการจับจ่ายของผู้ใช้คงจะมีกรรมสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนเช่นไรกรรมวิธีถัดไปคือว่างานตรวจสอบแบ่งออกแน่แก่ใจแหวของซื้อของขายคงคลังทั้งปวงสิงสู่ณพื้นที่สถานที่เข้าถึงคว้า กับอยู่นอกพื้นที่สถานที่ครอบครองผลกระทบกระเทือน นอกจากนี้ผู้จัดการข้างซัพคชาเชนควรทำงานร่วมกับก้ำเทศบัญญัติกับทรัพยากรบุคคลเพื่อจะทำความเข้าใจกับผลกระทบกระเทือนทางการเงินอื่น ๆ แห่งหนอาจมีขึ้นขนมจากงานสถานที่เปล่าสามารถส่งมอบของแยกออกกับผู้บริโภค และจักจำต้องแยกออกข้อแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่อาศัยในที่พื้นที่ที่มีกรรมสิทธิ์ความกระทบกระเทือนระเบียบระยะกลางๆ คือว่า จำเป็นต้องลงมือทำใน3 เดือนตรงนี้เกี่ยวกับแผนระยะกลาง น่าเน้นจากไปสถานที่งานสร้างเท่าระหว่างอุปสงค์กับอุปาทาน หมายรวมจำต้องมีผลิตภัณฑ์คงคลังจองเก็บเช่นกัน เพื่อที่จะจักคว้าได้โอกาสเข้าถึงซัพพลายเออร์สถานที่ต่างๆนาๆมากขึ้นและประกอบด้วยการรำลึกหรือว่าก่อสร้างแนวการดำเนินการความเสี่ยงโดยทั่วไปของหน่วยงาน ยิ่งไปกว่านี้จักจำต้องมีกิจธุระร่วมกับผู้มีส่วนได้เงินเสียเงินภายในหน่วยงานกับซัพพลายเออร์สำคัญณเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างหลักการณการจัดการการเสี่ยงสถานที่สอดคล้องกันณงานสืบสวนกับตระเตรียมความพร้อมด้วยว่าความอัตคัดด้านวัสดุเครื่องไม้เครื่องมือ ด้วยกันกำลังกายการผลิตแห่งหนประกอบด้วยประสิทธิภาพแผนระยะยาว รวมความว่า จักจำต้องลงมือกระทำในพรรษาตรงนี้ครั้นความกระทบกระเทือนเริ่มแรกสรรพสิ่งวิกฤตเบาลงลงจากนั้น อันถัดจากที่จะจำเป็นจะต้องทำนายต่อไปตกว่า จะบังเกิดผลประกบกันขึ้นอีก “พอไร” ผู้จัดการปีกซัพพลายชินกับพวกอาจประกอบด้วยการฝึกซ้อมออกอุบายกับปฏิรูปแผนลงมือวางรองเหตุการณ์สถานที่คงเกิดขึ้น ซึ่งนี่ตกว่ากาลเวลาที่จะพบไม่ก็ปฏิรูปอู่ปากทางของผลิตภัณฑ์ ไม่ก็การบริการอื่น ๆ และได้ไชนะใหม่ ๆ เข้ามามากขึ้นการจัดการกับซัพพลายเชิงกลยุทธ์แห่งหนมีมูลค่าการเสี่ยงสูงศักดิ์ที่งานรับมือในองค์กรอาจเปล่าเพียงพอที่จะช่วยเหลือสถานะที่เป็นอยู่ตะลึงสำคัญ ๆ เค้าเดิมขึ้นได้ อาทิเช่น อู่ของซื้อของขาย/บริการโอกาส วิถีทางการเคลื่อนย้าย ของซื้อของขายคงคลังด้วยกันตัวเงินจอง แต่กระนั้นก็ดีการเตรียมพร้อมณการรับมือย่อมดีกว่าการแข่งขัน เพราะอาจให้โอกาสใหม่ ๆ แบ่งออกกับดักองค์กรได้ เมื่อประกอบด้วยงานสถานะที่เป็นอยู่ชะงักงันในคราวหน้า Newsgartnercovid-19businesssupply-chain

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/379992FF-755E-4792-A1B4-D30513AA6249.jpeg