งานบินไทย ตั้ง ‘เมี่ยงญศิลป์ ตรีนุชกต่อยร’ สมัยโบราณ CEO การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ดำรงฐานะกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัท งานบินแหลมทอง จําขบกัด (มหาชน) คว้าแก่แบ่งออกมีการสัมมนาคณะกรรมการบริษัทฯ หนวิเศษแห่ง 1/2563 ณวันที่ 4 เดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งที่การประชุมดังที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง ผู้เป็นใหญ่เมี่ยงญศิลปะ สามนุต่อยร เป็นกรรมการบริษัทฯ ทำแทนนายไพรินทร์ ชูโชติเก่าแก่ กับดำรงฐานะมือรรมงานไท เพราะว่ามีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปดังนั้น กรรมาธิการอิสระสิ่งของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1. พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะธนูิน 2. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริคุณความดีกุล 3. พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย 4. ผู้เป็นใหญ่อ้วนพีระสาย ข้าวสาลีชาติตอน 5. ผู้หญิงสาวนิตสารเสพติด อดิเรกสถาพร 6. อธิปบุญกุศลทักทายษ์ ปรารถนาก้าวหน้า 1. ผู้เป็นใหญ่ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 8. ผู้เป็นใหญ่วัแก่ ตันตริยาความยินดี 9. รศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต 10. อธิปเมี่ยงญศิลปะ ไตรนุชกคอย่านบทความเกี่ยวพันกับคุณเมี่ยงญศิลปะ ไตรนุชกต่อยร เหมาะนี่ Newsceoการร่อนไทยเมี่ยงญศิลปะ-ตรีนุชกร

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/101904748_253688299229594_3933380373081227264_n.jpg