ค้นหากลอุบายการตลาดผ่าน TV Direct ติดต่ออย่างไร แยกออกชนะใจผู้ซื้อในที่เวลาดิจิทัล