‘คุณรมเสียงแซ่’ ประสานมือ ‘LINE TV’ เตรียมป้อน Content กำหนดการและเสียงดนตรีต้นฉบับ Exclusive

ก่อนหน้านี้ทวาร 3 ก็ประสานมือกับดัก LINE TV เพื่อจะลง Content เจียรหลังจากนั้น ล่าสุด GMM GRAMMY ข่าวเดินหน้ารุกท้องตลาด Online Content เพื่อจะคลายกกสู่ผู้ชมทั่วประเทศ เพราะว่าแปะกลวิธีด้วยการเชื่อมกำลังวังชากับพันธมิตรชนิด LINE TV ชู Artist Content กับ Premium Music Content ส่งตรงถึงลูกค้าก่อนแพลตฟอร์มอื่น เธอรัศมีวิต ช่างวาดเขียน สำคัญบุคลากรว่าการ ล่าช้างาน จีเอ็มเอ็ม มิวสิค กงสี จีเอ็มเอ็ม ท่านรมเสียงแซ่ จำกัด (กลุ่มชน) กล่าวว่า ในที่ระยะเวลาที่พฤติกรรมของผู้บริโภคคว้าเปลี่ยนแปลงเจียร มีการบริโภคข่าวสาร นันทนาการ ผ่านโลกออนไลน์เช่นกันเทคโนโลยีแห่งหนไฮเทคต่าง ๆ จึงลุ้นทำให้เรื่องของเพลงและตัวคนเด่นสามารถเข้าถึงคนฟัง ผู้ชมได้มาคล่องขึ้น และยังสำเร็จก่อสร้าง Community สิ่งของแฟน ๆ ที่เจริญอย่างแจ่มแจ้งกับสนองตอบในที่ข้อความสรรพสิ่งความสนใจสิ่งของคนคว้าบริบูรณ์รูปแบบ ที่ประธานยังเอาใจช่วยทำเอามิติสิ่งของคนที่มีชื่อเสียงมีเรื่องกว้างขึ้นไปเช่นกัน ซึ่งหมายถึงความเก่งกาจที่จะเข้าถึง DNA เรื่องจับตัวตัวอันที่จริงจริงๆของคนที่มีชื่อเสียงได้มาเกินเชียว เพราะวันนี้เสียงเพลงเป็นมาฐานแหวเสียงเพลง GMM GRAMMY (จีเอ็มเอ็ม ท่านรมควันเสียงแซ่) อีกทั้งระบุแหว LINE TV เป็นเช่นจุดกำเนิดขนาดนั้นก็เพราะว่าดีฉันจำนงที่จะชี้แจงความจัดเจนมุขดุริยางค์ครรลองนวชาตแจกกับคนชม กับจะประกอบด้วยการพัฒนาการช่วยกัน-การนำกล่าว Content ภายภาคหน้า นอกจากนี้ LINE TV ด้วยกัน จีเอ็มเอ็ม ท่านรมควันเซ็งแซ่ ยังสมรู้ร่วมคิดทำคอนเทนต์ร่างใหม่ ณ 2 ครรลอง ตัวอย่างเช่น Artist Content ซึ่งครอบครองโปรเจคที่รวม 12 กำหนดการขนมจาก 12 คนเด่นที่จะลงมาสร้างเรื่องแปลกใหม่แจกกับวงการเพลงเพราะสามารถรับแลบนบานศาลกล่าว LINE TV คว้าก่อนกำหนด Online Platform อื่นๆ 45 กลางวัน Premium Music Content สถานที่สมรรถยอมรับพิศความเด่นปะปนกัน ทั้งข้างหลังการถ่ายทำการถ่ายทอดสด Event ต่างๆ รวมถึง Music Video สถานที่สามารถสารภาพแลได้มาก่อน Online Platform อื่น ๆ 30 ทิวา ซึ่งการทำ 2 คอนเทนต์ Artist Content กับ Premium Music Content ณโอกาสนี้ทำให้เกิด 3 โอกาสอันควรพร้อมกันคือว่า โอกาสที่ 1 เพื่อคนที่มีชื่อเสียง – สำเร็จก่อสร้างและจรรโลงจินตภาพ หรือไม่ก็ DNA นวชาต ๆ สรรพสิ่งดาราแจกกว้างขึ้นไป มากกว่าการครอบครองนักร้องหรือไม่ก็วงดนตรี แถมพกยังเอาใจช่วยแจกคนที่มีชื่อเสียงสร้างเงินรายได้ขนมจากช่องทางใหม่พร้อมด้วย โอกาสอันควรสถานที่ 2 เนื่องด้วยเรือแพลตฟอร์ม – ได้ Broadcast คอนเทนต์แห่งหน Exclusive กับ Unique กระทั่งมิวสิคโปรดักส์สาธารณะ สมรรถขยายกลุ่มเป้าหมาย เพราะการ Cross Fan สิ่งของคนเด่นเจียรอีกต่างหากแพลตฟอร์มมากขึ้นกับสามารถก่อสร้างเงินรายได้นวชาตๆ แยกออกกับดักแพลตฟอร์มคว้าด้วยด้วย โอกาสสถานที่ 3 เพราะด้วยคนดู – สมรรถสารภาพแลคอนเทนต์สถานที่ประกอบด้วยมิติต่างๆนาๆคว้าจำเริญฉบับร่างไม่ไหวยึดติดกับ Format เก่าแก่บวกกับการพากล่าวคอนเทนต์สรรพสิ่งดาราในที่มุมที่น่าศึกษามากกว่างานเป็นคนเด่น แล้วจึงเหลือบเห็นโอกาสอันควรที่จะส่งเสริมแบ่งออกแฟนคนเด่นณมิติแห่งหนกว้างไกลขึ้น รวมทั้งดำรงฐานะอีกหนึ่งหนทางณงานรับพิศคอนเทนต์ที่ประกอบด้วยแก่นสารตอนห้วนๆ ไม่ก็แห่งหนยุติในระยะ คุณภาวิต กล่าวว่า เทรนด์ตลาดโลกตอนนี้ ตกว่า งานรวมหัวระหว่าง Platform กับ Content Provider จับมือกักคุม เพราะ Content กับดัก Platform ครอบครองของหญิบกักคุม การเข้าใจ Localized และ Audience เป็นเรื่องประธาน (ขนมจากซ้ายจากไปทักษิณ) เธอภัสสรวิต จิตรกร ประธานพนักงานสั่งการ ล่ากิจธุระ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค กองกลาง จีเอ็มเอ็ม คุณรมเซ็งแซ่ จำกัด (หมู่ชน) และเจ้าเอ็งประเสริฐ วันทายงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ไทยส่วนเธอเด่น พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE แหลมทอง ไม่มิดชิดข่าวว่า ณปีที่ผ่านมาชาวไทยเปลืองเวลากับดักมือจับเฉลี่ย 216 นาทีประกบวัน (ฉิวเฉียว 4 มหุรดีต่อทิวา) เพราะเปอร์เซ็นต์ 94 สรรพสิ่งผู้ใช้งานตรงนี้ใช้เวลาไปกับดักการฟังเพลง ด้วยกันร้อยละ 70 ของผู้ที่ฟังเพลงตรงนี้ เป็นการตรวจฟังร่าง Online Streaming กับ LINE TV ตกลงดำรงฐานะสถานที่ 1 ด้านเรือแพลตแบบฟอร์มข้างงาน Broadcast TV ตลอด Live Stream & Re-run (ผลสำรวจขนมจาก Nielsen) ประกอบกับดักก่อนหน้านี้ LINE TV คว้าทำตัวเองครอบครอง เพราะเสียงดนตรี 80-90 อัตราร้อยละ สถานที่คนไทยเสพตกว่าเพลงประเทศไทย ซึ่งณ เวลานี้ LINE TV ก็กำลังวังชาอุตสาหะเข้าใจชาวไทย พากเพียรปรับใจความแยกออกเข้ากับชาวไทย จึงมุ่งเน้นจากไปมุข Music Content มากขึ้น เพราะว่าคาดหวังว่า Music Content ที่กล่าวมาประการ Artist Content กับ Premium Music Content ดำรงฐานะ 1 ใน 3 สิ่งของ Content ทั้งหมดบนบาน LINE TV แยกออกคว้าภายภาคหน้า คุณอริยะ กล่าวว่า จุดแข็งสิ่งของดีฉันรวมความว่าความเป็น Platform ทว่าชิ้นแห่งหน Partner ดิฉันเข้มแข็งก็รวมความว่าเรื่องเนื้อหาและการผลิต กระผมว่าดิฉันจำเป็นต้องรู้ดวงที่ดิฉันแข็ง กับฉันควรควาน Partner ลงมาประเทืองณชิ้นแห่งหนดิฉันอาจไม่ไหวถนัด ซึ่งอันนี้ดำรงฐานะวิธีพลิกแพลงแห่งหนดิฉันแลดูหลังจากนั้นหลงเชื่อตวาด Original Content แห่งหนลงบน LINE TV มาจากงานที่ดิฉันแหมะว่าดิฉันถนัดความอะไร ด้วยกัน Partner สิ่งของดิฉันชัดข้อความอะไร NewsLINE TVGMM GrammyDigital Content