คุณครูกลุ่ม ICT มัธยมมหิดล รวมเจริญ “VideoQR” แอบ QR Code ในที่พาหะวิดีโอเช่นกัน Deep Learning

แห่งสมัยสถานที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พละเข้าไปมีบทบาทแห่งชีวิตงอกงามค่อยๆ เพราะมีภูมิหลังขนมจากขั้นตอนสถานที่เรียกว่า “Machine Learning” ไม่ก็งานใช้อัลกคู่ปรับธึมณงานวิเคราะห์ประกาศ เรียนรู้ขนมจากข่าวสาร ด้วยกันพยากรณ์ ตลอดจนวัดผลบางอย่าง มาสู่ “Artificial Neural Network” ไม่ก็สถานที่รู้จักมักคุ้นกันแห่งชื่อเสียงเรียงนาม “Deep Learning” ซึ่งดำรงฐานะรูปแบบเอ็ดของ “Machine Learning” มีงานสถานที่ถ่ายแบบงานชั้นแรกสิ่งของระเบียบเซลล์ประสาทแห่งขมองสิ่งของคน “Deep Learning” ประกอบด้วย neuron เหลือแหล่จิกซอว์กันเป็นชั้นมากมายระดับ (hidden layer) ซึ่งจักเชื่อมต่อระหว่าง input และ output เพื่อที่จะความสามารถในงานวิเคราะห์และประมวลผลที่ประกอบด้วยคดีซับซ้อนได้อย่างสมองคนเจริญดร.อัคร สุประทักษ์ หมู่วิชชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พวกไอทีด้วยกันการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้รวมวิจัยแผนการ “VideoQR: เทคโนโลยีสถานที่เชื่อมต่อประชากรเข้าสู่พื้นโลกออนไลน์ผ่านวิดีโอครบครันวิเคราะห์ข่าวสารความประพฤติของผู้ใช้เพื่อที่จะงานโฆษณาด้วยกันติดต่ออย่างประกอบด้วยประสิทธิภาพ” ซึ่งถือสิทธิ์ราคาต้นทุนจาก U.REKA Batch1 สถานที่แจ๋เพราะว่า Digital Ventures ของแบงค์แหลมทองการแลกเปลี่ยน กำหนด (กลุ่มคน) เป็นรูปเป็นร่างชนิดของงานชดใช้ Deep Learning เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพราะว่าได้คิดหาเทคโนโลยี “VideoQR” ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากับดักทั้งหมดภาคอุตสาหกรรมที่ใช้คืนวีดีโอครอบครองตัวกลางแห่งการปันออกประกาศต่างๆ กับผู้ชมได้มาด็อกเตอร์อัคร สุประทักทายษ์ กล่าวว่า แผนการดังที่กล่าวมาแล้วเป็นโครงการสถานที่สร้างร่วมกับกรุ๊ปวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตัวครอบครองผู้สถานที่ช่วยคิดค้นโมเดลที่สามารถนำไปใช้ในการซ่อนประกาศลงจากไปณวีดีโอ (Encoding service) ด้วยกันงานดูดข่าวกำบังเก็บออกมา (Decoding service) เพราะว่าใช้กลเม็ดการหาความรู้เชิงลึก (Deep Learning) ซึ่งเทคโนโลยี VideoQR สถานที่พวกวิจัยสร้างสรรค์ขึ้นตรงนี้ดำรงฐานะเทคโนโลยีแห่งหนสมรรถแอบซ่อนประกาศแห่งหนคล้ายคลึงกับ QR Code ยอมแห่งจากไปวิดีโอคว้าโดยแห่งหนดวงตาสิ่งของฉันนั้นมองไม่เห็น ซึ่งคนธารณะสมรรถเข้าถึงข่าวนั้นจากการสแกนแห่งหนในช่วงใดสรรพสิ่งวีดิทัศน์ตกลง ด้วยกันเช่นกันเทคโนโลยี VideoQR ตรงนี้อิฉันอีกทั้งสมรรถเก็บข้อมูลงานสแกนของผู้รับแล วีดิทัศน์ได้ด้วย ซึ่งฉันสมรรถนำมาก่อสร้างระเบียบวิเคราะห์ กับปรากฏผลข่าวริมลึกด้านสมรรถนะของวีดิทัศน์ที่ประกอบด้วยประกบคนดู (Customer Insight Dashboard) พอให้ผู้แห่งหนกำเนิดสื่อสมรรถนำประกาศเจียรปฏิสังขรณ์วีดิทัศน์ปันออกมีประสิทธิภาพสมบูรณ์คว้า“เทคโนโลยี VideoQR ตรงนี้ ณต่างประเทศอีกต่างหากพ้นไป เป็นเทคโนโลยีใหม่สถานที่เวลานี้พละสิงสู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งสมมติว่าเป็นผลน่าจะสามารถหาเลี้ยงปากท้องเข้าไทยได้มา คาดแหวข้างในกาลเวลาหญิบปีจะเจริญเสร็จ กับจะหยิบยกไปชดใช้แน่ๆกับดักสื่อโฆษณาปะปนกัน ตัวอย่างเช่น การการโฆษณาเปลี่ยนละครทีวี ณช่วงปัจจุบันนั้นฉันจะระคนการโฆษณากันระหว่างละคร ด้วยเทคโนโลยี VideoQR ตรงนั้น อิฉันจะสามารถเจือปนโฆษณาลงเจียรณระหว่างงานเพ่งละครโทรทัศน์ได้มาพร้อมด้วย เพราะนำแอปพลิเคชันขึ้นมาสแกนผ่านวีดีโอณแต่ละระยะต่อจากนั้นจะเข้าถึงข่าวปะปนกัน ได้ อาทิเช่น ร้านค้าแห่งหนจำหน่ายเครื่องแต่งกายที่ผู้แสดงในละครเหยาะสิงสู่ เป็นอาทิ เพราะว่าฉันจะมีการบอกไว้เพราะประกอบด้วยวีดีโอถูกแอบยกมาวาง”“ในเวลานี้ สถานที่กรุ๊ป ICT มหิดมารุตีการศึกษาเล่าเรียนอนุศาสน์รวมหมดแห่งชั้นปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งแห่งระดับปริญญาตรีจักย้ำให้นิสิตสมรรถนำนำ Deep Learning สถานที่มีอยู่จากนั้นมาใช้งานคว้าแน่นอนในระดับฐานราก ด้านชั้นปริญญาโทจักมีการเล่าเรียนอนุศาสน์แห่งหนทางสรรพสิ่งการจ้าสัมมนา เพราะจักประกอบด้วยงานอัญเชิญผู้ที่นำหยิบยกเทคโนโลยี Deep Learning ลงมาใช้แล้วบรรลุผล มาแชร์ความเชี่ยวชาญห้ามแหวจักยกมา Deep Learning ไปใช้คืนชกอดอยากปากแห้งอย่างไรได้มามั่ง ด้วยเหตุที่ Deep Learning ครอบครองความตรัสรู้ที่จำเป็นจะต้องใช้เมธารากฐานทางปีกเลขคณิตค่อนข้างจะเต็มแรง แล้วจึงโดยมากไม่สอนดึ่มณชั้นปริญญาตรี แม้ว่าถัดจากทางทีมฯ จะประกอบด้วยงานเกลี่ยหลักสูตร ตลอดณชั้นปริญญาตรี และปริญญาโทปันออกมีวิชชาสถานที่ชดใช้ Deep Learning หรือไม่ก็ Machine Learning เพิ่มมากขึ้นพร้อมด้วย เพราะว่าณระดับปริญญาโทจักรั้งขึ้นสอนแบบสืบค้นมากกว่า ซีกทางปีกการค้นคว้าก็มีต่างๆนาๆหุ้นส่วน ตลอดจนโรงพยาบาลกระยาเลย มาติดต่อขอทางทีมฯ ดำรงฐานะกุนซือเจริญทางปีก Deep Learning อย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยหลักเขตๆ ของฉันจักย้ำเจียรมุขด้านการแพทย์ อาทิ งานวิเคราะห์คลื่นสมอง เป็นไม้”“สิ่งที่หิวฝากวางก็ลงความว่า ก่อนที่ทุกคนจะยกมา Deep Learning ลงมาชดใช้ ฉันจะจำเป็นจะต้องประสีประสาก่อนกำหนดแหว Deep Learning ไม่ได้ครอบครองวิสัชนาสรรพสิ่งทั้งปวงปัญหา มิใช่ตวาดมีเรื่องมีราวเช่นไรจักมาใช้คืน Deep Learning คว้าเกิน ซึ่ง Deep Learning จะมาเอาใจช่วยลดขบวนการวิเคราะห์กับและเพิมความสามารถณการประมวลผล แม้ว่ามีความจำกัด ลงความว่า ประการเริ่มแรก ฉันจำต้องใช้คืนสมองกลสถานที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลสูงศักดิ์ หรือไม่ก็ครอบครองคอมพิวเตอร์สถานที่มี Graphical Processing Unit (GPU) ช่วยแห่งการประมวลผล อย่างที่สอง ถือเอาว่า จำเป็นจะต้องใช้คืนจำนวนรวมข่าวสารในจำนวนมาก เป็นสำคัญหมื่นหลักแสนขึ้น ซึ่งทำกันได้ลำบากณโปร่งแสงปัญหา และสมควรจับจ่ายสูงแห่งงานหยุดและรักษาข่าวสาร แล้วจึงอยากปันออกมองดูเครื่องประกอบสรรพสิ่งสิ่งของอื่นๆ มาพิจารณาร่วมด้วย” ครู ด็อกเตอร์อัคร สุประทักษ์ บอกทิ้งท้าย PR NewsAdTechDeep learningMahidol University

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/AI18.jpg