ความหมายของ Cloud computing แห่งกลายเป็นตัวช่วยมัธยัสถ์โสหุ้ยหน่วยงานช่วง COVID-19

บริษัท บูหักิค กลุ่ม กำหนด (Bluebik Group) บริษัทที่ปรึกษาข้างกลเม็ดด้วยกันการบริหารพร้อมด้วยของใหม่ด้วยกันเทคโนโลยี จ้องหน่วยงานสมรรถลดค่าใช้จ่ายข้างเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็มที่ในช่วงวิสัยที่เป็นไปวิกฤต พร้อมด้วยการนำไปใช้ขนมจาก “Cloud computing” เทคโนโลยีในงานเก็บข้อมูลด้วยกันประมวลผลเปลี่ยนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีคุณค่าจับจ่ายแห่งไม่ผิดกว่าการชดใช้เซิร์ฟเวอร์ร่างแต่เดิมกับสมรรถตรึกตรองค่าใช้จ่ายติดสอยห้อยตามการใช้งานจริง ครบครันบ่งชี้ 3 ประเด็นหลักที่จะทำเอาใช้ Cloud ในองค์กรได้มาเป็นผล ติดไฟในที่พชร เจริญงานกุล สำคัญพนักงานบริหาร กองกลาง บลูบิค พวก กำหนด (Bluebik Group) ประเจิดประเจ้อว่า จากงานกระจายเชื้อสรรพสิ่งโคโพง-19 สถานที่มีผลกระทบแตะต่องานไปทั่วโลก หน่วยงานงานแตกต่างเที่ยวหาหลักในที่การเกลี่ยกลเม็ดงานเดินการทำงานและกระบวนการทำร่างนวชาตเพื่อจะครอบครองผู้รอดชีวิตขนมจากเหตุการณ์ดังที่กล่าวมาแล้ว โดยส่วนใหญ่จักเน้นย้ำหลักการในการสอดส่องเงินลงทุนด้วยกันทุ่นค่าใช้จ่าย ซึ่งปกติการทำงานเป็นส่วนใหญ่จักมีรายจ่ายในงานใช้เงินสะสมทีโค่ง (Big investment) แห่งยังไม่ก่อสร้างประโยชน์ที่ช่วงปัจจุบัน (Sunk cost) หรือเป็นอาทิราคาต้นทุนตายตัว (Fixed cost) ที่ไม่สามารถทำให้เรียบลดลงได้มา เพราะฉะนี้ Fixed cost แล้วก็ดำรงฐานะหลักสำคัญสถานที่คงทำให้หุ้นส่วนขาดสภาพคล่องคว้า ซึ่งบรรดาศักดิ์ทางการเงินนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่แห่งใช้หล่อเลี้ยงองค์กร และจับตัวส่อชะตาดุกองกลางจักอยู่รอด หรือเสี่ยงที่จะสิ้นสุดในวิกฤตตรงนี้ได้ เพราะผิดกับเงินลงทุนปั่นป่วนตามเงินรายได้ (Variable cost) แห่งถ้าหากไม่มีเงินรายได้ ก็จักพ้นไปรายการจ่ายบังเกิด กระนั้นก็ตาม ตามธรรมดาธุรกิจขนาดใหญ่ไม่สมรรถหลบฉากค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างองค์ประกอบพื้นฐานด้าน IT ซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายต้นฉบับ Big investment หรือถ้าหากเลือกซื้อเป็นรายเดือนก็จำเป็นจะต้องกระทำต้นฉบับผ่อนส่ง โน่นหมายความว่า โสหุ้ยได้มาถูกสร้างเป็นอาทิราคาซื้อฉบับร่าง Fixed cost อยู่ดี ซึ่งครั้นองค์กรครอบครองผลกระทบขนมจากการปรากฏโคตัก-19 เป็นเหตุให้ระเบียบ IT ที่ออกทุนจรอาจจะไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มที่ จึ่งเป็นเหตุให้เสียเงินเพราะว่าไร้ผล เพราะฉะนี้ อันที่ภาคการทำงานน่าจะก่อคือว่า แปลงโสหุ้ยข้างระเบียบ IT แยกออกเป็น Variable cost จักเอาใจช่วยเพิ่มโอกาสอันควรจ่ายกิจธุระกับสามารถอยู่รอดคว้าระยะวิกฤตเช่นนี้แล้วก็เป็นระยะๆกับจุดตั้งต้นที่บริสุทธ์ของท้องถิ่นกิจธุระที่จะริเริ่มมาใช้ “Cloud computing” เพื่อจะตัดทอนเงินลงทุนในที่การสร้างหมู่สมองกลกับข่ายงานเป็นสิ่งของตัวเอง (On-Premise) อีกรวมหมดช่วยลดความยากลำบากที่การติดตั้ง งานรักษาระบบ แห่งประธานช่วยประหยัดเวลาและอีกต่างหากประกอบด้วยความอ่อนตัวด้านโสหุ้ย โดยช่วงปัจจุบันประกอบด้วยการปรับใช้ Cloud computing 3 รูปแบบ คือว่า 1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานกับระบบเรียกเก็บข่าว หรือทำหน้าที่แทน server (Infrastructure-as-a-Service) หรือ IaaS 2. การให้บริการด้านแพลตแบบฟอร์มเพราะซอฟต์แวร์ (Platform as a Service) หรือไม่ก็ PasS อาทิเช่น เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ระเบียบให้คะแนนกลางสรรพสิ่งหน่วยงานขนาดใหญ่ (Database Server) หรือไม่ก็ระบบ API ซึ่งมีการรักษาสวัสดีรุ่งเรือง กับ 3. งานให้บริการซอฟต์แวร์กับแอปพลิเคชัน (Software as a Service ไม่ก็ SaaS ซึ่งส่วนใหญ่จะไตร่ตรองค่าบริการตามสัณฐานการใช้งาน (Pay-as-you-go) อาทิเช่น จำนวนรวมผู้ใช้ จำนวนแห่งใช้คืน ยุคสถานที่ใช้คืน อาทิเช่น ผู้ให้บริการมุขด้านซอฟต์แวร์เทอะทะๆ ประการ Microsoft 365, google suite คุณประโยชน์ของงานใช้เทคโนโลยี Cloud computing มาเอาใจช่วยการทำงานที่สภาพความเป็นอยู่วิกฤตเช่นนี้มีอยู่มากหัวข้อ 1. Cost Efficiency : บริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้งานสมควรใช้สอยสถานที่ถูกกระทั่งการลงทุนจับจ่ายใช้สอยเซิร์ฟเวอร์ต้นฉบับแต่เดิม ที่ธรรมดาๆระยะเริ่มต้นการใช้งานมีแม่บ้านบริการน้อย ทำให้ไม่เกิดงานกระเหม็ดกระแหม่ทาบขนาด (Economies of scale) แต่ระบบ Cloud จักมีค่าจับจ่ายตามจำนวนสถานที่ใช้งานแน่นอน คือว่าใช้คืนแค่ไหนซื้อแค่นั้น 2. Shorten time to market : เปิดโอกาสในงานเข้าถึงท้องตลาดคว้าแจ้น รวมทั้งอีกทั้งสนับสนุนกระเหม็ดกระแหม่โสหุ้ยที่การพัฒนาหมู่เอง ก็เพราะว่าการทำงานโปร่งใสชนิดที่ต้องประกอบด้วยอ่อนพกำลังพลิเคชันยาเรือ แต่ระยะเกิดงัววิด-19 หากต้องมาปรับปรุงเอง อาจทำให้ความสามารถในการแข่งขันไม่ทันข้าศึก หรือทำให้เสียโอกาสในที่การสร้างการทำงานไป 3. Anywhere – Anytime : เทคโนโลยี Cloud จะเห็นแก่ความคล่องประกบการทำงานได้มาทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเหตุที่ระบบจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพราะฉะนี้ เพียงแค่มีวัสดุที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้มาก็สมรรถทำได้ ชนิด Work from home ที่หลายกองกลางหันไปใช้บริการ Software as a Service (SaaS) ขนมจากผู้ให้บริการหลากหลายที่ อาทิเช่น Microsoft team, Google hangout 4. Flexibility : การใช้คืน Cloud สนับสนุนทำเอากิจธุระมีความอ่อนตัวขึ้นไป เพราะว่าสามารถปรับนิสัยกับเหตุการณ์แห่งปรับเปลี่ยน ไม่ว่าจะครอบครอง ตอนแห่งอยากหนทาง Scale up สถานที่ต้องการคลายงานจ่ายเติบโตแจ้น ครั้นมองเห็นโอกาสอันควรทองงานทำเงินรายได้ หรือ Scale down ลง เมื่อต้องการใช้งานน้อยลง ชนิดขณะที่มีงานแพร่ระบาดของโคโพง ปะทุในที่พชร บอกว่ากล่าว เทคโนโลยี Cloud computing อาจจะเปล่าสามารถซูบปัญหาทั้งหมดการทำงาน ด้วยเหตุที่กิจธุระแต่ละประเภทมีความต่างกันกับมีลักษณะเฉพาะ โดยเหตุนั้น ผู้บริหารยิ่งด้วยกันผู้บริหารด้านเทคโนโลยี จำต้องกระทำพร้อมกันกันเพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อได้เปรียบข้อบกพร่องที่ชายเศรษฐวิทยาตวาด เทคโนโลยี Cloud จะสามารถเข้าก่อสร้างมูลค่าเพิ่มแยกออกการทำงานได้เลิศเช่นไร สถานที่ประธานต้องทำให้เกิดความร่วมมือตลอดจากฝ่ายกิจธุระกับ IT เพื่อจะออกแบบแผนก่อสร้างและส่วนสัดการใช้งานแบ่งออกตรงเผงด้วยกันสมน้ำสมเนื้อแรงกล้า หมายรวมจำเป็นจะต้องผลักดันแบ่งออกเจ้าหน้าที่ทั่วหน่วยงานเข้าใจโลกทัศน์และการขับยกสิ่งของหน่วยงานในที่ทิศทางเดียวกัน ดุ Cloud คือตัวแปรสำคัญที่จะจับตัวเอาใจช่วยแบ่งออกกองกลางสมรรถก่อสร้างมูลค่าเพิ่มแยกออกกับองค์กรได้ เพราะมี 3 ปัจจัยหลักที่จะทำให้ใช้คืน Cloud ที่หน่วยงานคว้าเป็นผล ประมาณความสามารถปีกเทคโนโลยีสารสนเทศสรรพสิ่งองค์กร (Understand your IT capabilities) – ก่อนจับเทคโนโลยี Cloud มาประยุกต์ใช้ ควรประมาณอำนาจมุขข้างระเบียบ IT ขององค์กรว่าประกอบด้วยความเหมาะสมจะชดใช้ cloud ไหม หากมีระบบเก่าแก่ (on premise) อยู่ต่อจากนั้น จำต้องระลึกความการโอนย้าย (migration) ซึ่งเป็นเรื่องแห่งซับซ้อน ดังนี้น่าจะประกอบด้วยผู้ชำนาญพิเศษเข้าช่วยพินิจพิจารณาและเปรียบเทียบระบบช่วงปัจจุบันกับดักระบบสถานที่สมควร พอให้สมรรถออกแบบสถาปัตย์ปีกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Architecture) ได้ตอบปัญหาติดตามความมุ่งมาดและรับกับงานคว้าอย่างเหมาะสมเต็มที่ คัดวิธีพลิกแพลงด้วยกันวางแผนการ Migration แยกออกเหมาะกับองค์กร (Develop migration roadmap) – การวางแผนเพื่อจะย้ายระเบียบด้วยกันข่าวขึ้นไปบน cloud สามารถคัดเลือกแบ่งออกมีงานใช้คืนรวมหมด Cloud จากผู้ให้บริการและ on premise ใช้งานควบคู่กันไป (Hybrid cloud) ในเวลาเดียวกันการวางแผนเพื่อจะการโยกย้ายสถานที่สะอาดตรงนั้น ควรจะออกอุบายจ่ายสามารถขนย้ายระเบียบหรือไม่ก็ Application กระยาเลย ขนมจากผู้ให้บริการแต่ละรายได้อย่างความเป็นอิสระ เพื่อลดโจทย์งานพึ่ง Vendor ขนมจากรายไหนรายหนึ่ง ปรับใช้เค้าโครงความคิดงานต้นฉบับ Agile (Adapt agile to organization) – การทำ Cloud transformation แบ่งออกบรรลุผลตรงนั้น จักต้องสถิตงานร่าง Agile ตามที่ต้องการความคล่องแคล่ว กับสมรรถเปลี่ยนแปลงแบบอย่างคว้าทุกเมื่อเพื่อหาโครงสร้างที่เหมาะสมกับดักหน่วยงานแรงกล้า ดังนี้เจ้าหน้าที่ในองค์กรควรจะประกอบด้วยความ Proactive ด้วยกันจำเป็นจะต้องครบครันที่จะปรับตัวทาบความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม การทำงานที่มีการฝักใฝ่หรือจะประเดิมใช้คืน Cloud ลงมาสนับสนุนในที่งานเดินงานนั้น อาจมีความลำบากในงานจัดการ ตวาดจักจำต้องมีการพินิจพิจารณา เปรียบเทียบหนทางสรรพสิ่งงานจัดเก็บข่าวไม่ก็งานเดินงานต้นฉบับเก่าก่อน รวมถึงขั้นตอนหรือไม่ก็ข้อความซับซ้อนในงานขนส่งข่าวสารสถานที่มีสิงสู่เก่าก่อนจากไปไว้แห่ง Cloud ดังนี้ การหาผู้ชำนาญพิเศษทางด้านนี้มาเป็นเลขานุการมือหนึ่ง ก็น่าจะเป็นช่องทางสถานที่ดี และน่าจะส่งผลแบ่งออกขั้นตอนลงมือก่อเกิดสมรรถนะสถานที่เหนือกว่า เพราะว่าทำเอาไม่ต้องลงมาลงเรื่องเบ็ดเตล็ดในที่การจัดการบริหารเอง สถานที่สำคัญทำให้งานได้มุ่งเน้นจากไปยังการวางแผนเกลี่ยกลยุทธ์ในการจัดตั้งขึ้นรับสารภาพกับดักงานหาเลี้ยงตัวเสา รวมถึงการพยายามกับดักภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะบังเกิดดีกว่า PR NewsCloudBluebik Group