คฤหาสน์แผ่ทุ่มเท 2.4 หมื่นเลี่ยนจับจ่ายเจ้องตระหนี่๊าซบาร์เนตต์ขึ้นไปเสง่านผู้นำธุรกิจแรงงานแห่งอเมริกา

เหตุการณ์สรรพสิ่งการทำงานแรงงานสถานที่เป็นอีกเอ็ดภาคกิจธุระหัวนอนปลายตีนเเรงเเละมีแนวโน้มเจริญในภายหน้าได้หลายมุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดการทำงานพลังงานครบวงจรแห่งหนภูมิภาคทวีปเอเชีย-แปซิฟิก อย่างนิวาสสถานปูแห่งได้ข้อมูลถึงขนบการทำงานของพรรษา 2020 เพราะว่าปริปากจรดการขยายแผนการสำคัญทั่วที่ส่วนสรรพสิ่ง คฤหาสน์กางกับคฤหาสน์ปูเพาเวอร์ แห่งคว้าเดินหน้ากลวิธี Greener คลายการงานปิโตรเลียมณต่างประเทศอย่างต่อเนื่องบ้านกางได้มาประเจิดประเจ้อว่าครั้นจันทราธันวาคม 2019 นิวาสสถานปูฯ คว้าออกทุนดำรงฐานะจำนวน 770 กล้อนเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 23,907 ล้านเท้า) เพื่อที่จะเข้าไปจับจ่ายอู่ปิโตรเลียมบาร์เนตต์ณมลรัฐ เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอุปสงค์การใช้ปิโตรเลียมมากสุดขอบณสหรัฐอเมริกานึกดูครอบครอง 15% ของความมุ่งมาดปรารถนาใช้ปิโตรเลียมร่วมสรรพสิ่งด้าว ส่งผลแบ่งออกคฤหาสน์ดาดฯ สาวเท้าขึ้นดำรงฐานะผู้นำณหมวดการทำงานก๊าซธรรมชาติ 20 ประเภทจำเดิมสิ่งของสหรัฐอเมริกา การเข้าไปจับจ่ายใช้สอยกิจจานุกิจแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ ถือเอาได้ว่าอยู่ที่ขณะกับราคาแห่งหนต้องตาต้องใจครอบครองเหลือใจแห่งหนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้มาณสนนราคาแห่งไม่รุ่งเรืองเต็มที่ด้วยการลงทุนเป็นเหตุให้มีการเสี่ยงและมีต้นทุนการปฏิบัติการที่ลุ่ม ด้วยกันสนับสนุนยกฐานะพลังของคฤหาสน์กางฯ แจกประกอบด้วยท่าทางกิจธุระแห่งหนต่างๆนาๆขานกับดักความมุ่งมาดปรารถนาณต่างๆนาๆพื้นที่ จากเริ่มแรกสถานที่ประกอบด้วยอู่ปิโตรเลียม Marcellus ที่พื้นที่ตะวันออกเบน นอกเหนือสรรพสิ่งรัฐเพนซิลเวเนียอยู่แล้ว โดยบ้านปูเห็นว่าการเข้าจับจ่ายคลับเนตต์ฯ ครั้งนี้มีโอกาสคืนทุนได้มาเร็ว โดยพยากรณ์ดุสามารถคืนทุนจ่ายคฤหาสน์กางฯ ได้ใน 6 ปี ระหว่างที่ประกอบด้วยปริมาณสำรองการผลิตระยะยาวอย่างน้อย 16 ปี บ้านกางรายงานผลทั้งมวลการกระทำงานชันษา 2019 สรรพสิ่งบริษัทฯ ดังนั้นมีเงินรายได้จากการขายรวม 2,759 เลี่ยนเหรียญสหรัฐ (กะ 85,660 ล้านเท้า) น้อยลงจากปีก่อน 722 กล้อนเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหรัฐ (กะ 22,416 เลี่ยนบาท) ทบทวนดูครอบครองอัตราร้อยละ 21 เพราะว่าประกอบด้วยประโยชน์ก่อนลบออกภาษีอากร ดอก คุณค่าเสื่อมกับโสหุ้ยผ่าจับจ่ายใช้สอย (EBITDA) ร่วม 695 ล้านตราสหรัฐ (ประมาณ 21,578 เลี่ยนเท้า) ลดลงเปอร์เซ็นต์ 41 จากปีกลายหน้าตา ประกอบด้วยเงินรายได้ขนมจากงานขายรวม 2,759 ล้านตราสหรัฐ (กะ 85,660 ล้านเท้า) น้อยลงจากปีกลาย 722 กล้อนเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหรัฐ (ประมาณ 22,416 ล้านบาทา) คิดดูครอบครองเปอร์เซ็นต์ 21 มีประโยชน์ก่อนกำหนดหักออกเงินภาษี ดอก คุณประโยชน์เสื่อมด้วยกันค่าใช้จ่ายฟันจับจ่าย (EBITDA) รวม 695 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 21,578 ล้านเท้า) ลดลงร้อยละ 41 จากปีก่อนหน้า และประกอบด้วยกำไรสุทธิก่อนกำหนดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไตร่ตรองดำรงฐานะจำนวน 75 ล้านเหรียญสหรัฐ (กะ 2,329 ล้านเท้า) ซึ่งเกลี่ยลดน้อยลงเปอร์เซ็นต์ 66 จากปีก่อนหน้าตาขนมจากการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่องครั้นเปรียบเทียบกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหรัฐณปีที่ผ่านมาทำให้เกิดเอาท์พุตเข้าเนื้อจากงานสร้างค่างบการเงินจำนวน 95 ล้านตราสหรัฐ (ประมาณ 2,950 กล้อนบาทา) งบการเงินร่วมจึ่งได้บันทึกขาดทุนแท้ปริมาณ 20 เลี่ยนตราสหรัฐ (คาดคะเน 621 ล้านเท้า)ณซีกสิ่งของ คฤหาสน์กางเพาเวอร์เองได้มาริเริ่มงานขยายเเผนพัฒนาพร้อมด้วยแห่งส่วนของการขยายโรงไฟฟ้าด้วยกันท่าอากาศยานพลังงานสะอาดแห่งประเทศจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม โดยแห่งปี 2020 เตรียมการ COD โรงไฟฟ้าณประเทศจีน ญี่ปุ่น กับเวียดนาม รวมอีก 451 เมกะวัตต์ ถึงช่วงปัจจุบันจักประกอบด้วยเหตุการณ์งานเเพร่ระบาดสิ่งของ COVID-19 แม้ว่าบ้านกางเพาเวอร์เองไม่ได้แตะต้องเต็มแรงมากหลายอีกทั้งสมรรถควบคุมสถานการณ์ที่เมืองจีนคว้ากับอีกต่างหากคร่ำเคร่งพัฒนาโครงการถัดไป ด้วยพรรษา 2020 บริษัทฯ คาดคะเนแหวจักมีโรงไฟฟ้าสถานที่ COD เพิ่มพูนอีก 4 สถานที่ กำลังผลิตติดตามส่วนสัดการลงทุนรวม 451 เมกะวัตต์เหมือน เช่น แผนการโรงไฟฟ้ากระเสือกกระสนซีแนวกวงในเมืองจีน โรงไฟฟ้ากำลังแรงงานมารุต ช่องไฟแห่งหน 1 ณเวียดนาม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สารเสพติดมางาตะ (Yamagata) กับยาบูกิ (Yabuki) ณญี่ปุ่นเรือนปูเพาเวอร์ เสนอผลทั้งมวลงานดำเนินงานชันษา 2019 สิ่งของบริษัทฯ ดังนั้นประกอบด้วยผลกำไรก่อนลบออกดอก เงินภาษีคุณประโยชน์เลือนสนนราคา ด้วยกันคุณประโยชน์ฟันจำหน่าย (EBITDA) แห่งหน 4,802 กล้อนเท้า น้อยลงขนมจากปีกลายเปอร์เซ็นต์ 19 กับมีกำไรจากการกระทำงานร่วม 3,191 เลี่ยนบาทา น้อยลงเปอร์เซ็นต์ 33 พอเปรียบกับปีกลาย ดังที่การรับรู้โควตาผลกำไรแห่งหนน้อยลงสรรพสิ่งอาคารไฟนภาลัยหงสากับอาคารไฟฟ้าบีอ่อนลภาษาซีพี อย่างไรก็ดี โรงไฟฟ้าทั้งคู่แห่งหนยังคงติดเครื่องได้มาอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าเสนอดรรชนีคุณค่าความพร้อมจับจ่ายใช้สอย (Equivalent Availability Factor: EAF) แห่งอัตราร้อยละ 81 ด้วยกันร้อยละ 90 เป็นลำดับแห่งปี 2019 เรือนดาด พริ้งเพราเวอร์ฯ มีรายได้ร่วม 5,687 ล้านบาทา ขนมจากการงานกระแสไฟแห่งประเทศจีน เป็นต้นว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 7 แห่ง จำนวนรวม 755 ล้านเท้า เพิ่มพูนจากปีกลาย 40 กล้อนบาท เป็นผลมาจากจำนวนรวมการทำการค้ากระแสไฟฟ้าสถานที่ทวีคูณกับอากาศแห่งอำนวยต่อการผลิตรายได้ขนมจากโรงไฟฟ้าพลังงานเดโชร่วม ปริมาณ 4,790 กล้อนบาทา นอกจากนี้อีกต่างหากรับรู้รายได้จากการงานซื้อขายกระแสไฟฟ้าปริมาณ 142 ล้านบาทา กับโควตาประโยชน์ภายใต้การลงทุนติดตามโครงสร้าง TK จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกจำนวนรวม 39 ล้านเท้า ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งประโยชน์ 3,673 เลี่ยนเท้า ลดลงเปอร์เซ็นต์ 23 ครั้นเปรียบเทียบกับปีก่อน ด้วยการเกลี่ยจุดหมายคลายกำลังผลิตพอกพูนครอบครอง 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2025 แยกดำรงฐานะกำลังแรงงานเชื้อเพลิงสาธารณะ 4,500 เมกะวัตต์เสมอเหมือน ด้วยกันกำลังแรงงานหมุนเวียน 800 เมกะวัตต์ ส่วนหลังจักมาจากการเข้ามีหุ้นร้อยละ 50 ที่กงสี คฤหาสน์กาง เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT) แห่งก่นดำเนินการทำงานพลังงานสะอาดสะอ้านและเทคโนโลยีพลังงาน นั่นแสดงเนื้อความดุท่าการทำงานกระแสไฟของบ้านดาด เพาเวอร์ฯ จะประกอบด้วยความหลากขึ้นไปและสอดสารภาพกับดักกระแสข้างพลังงานสถานที่พื้นแผ่นดินอนาคตก้าวหน้าเพิ่มขึ้น แห่งปีตรงนี้ ดั้งจมูกตรงนั้นงานตั้งขึ้นการทำงาน “คฤหาสน์กาง เน็กซ์” ครบพิกัด เพื่อจะทวีคูณพอร์ตพลังงานสะอาด ซูบปัญหาครรลองงานใช้คืนพลังงานในอนาคตด้วยกันเป็นแผนการสำคัญแห่งหนซูบโจทย์การพัฒนาด้านแรงงานของเรือนกางกับบ้านกาง เพาเวอร์ฯ Newsคฤหาสน์ปูบาร์เนตต์Banpu NEXT

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/บ้านปู8.JPG

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/สุธีบ้านปู.JPG