ครั้งแรกสิ่งของพื้นโลก! EA ประทุดำไรสับเปลี่ยนสถานะ PCM ขนมจากน้ำมันเชื้อเพลิงปาล์ม ครบครันกลับด้านร่างอุตสาหกรรมต้นปาล์มแหลมทองเช่นกัน Blockchain

กงสี พลังงานไร้มลทิน จำกัด (มวลชน) หรือไม่ก็ EA กองกลางสิ่งใหม่กำลังแรงงานสัญชาติแหลมทองเจ้าแต่ต้น ชูโมเดลบริหารธุรกิจเปลี่ยนกรอบความคิด CSI (Corporate Social Innovation) หรือนวัตกรรมสังคมหน่วยงานเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรสู่การจัดการและการทำงานต้นร่างบูรณาการยังผลดีเลิศอายุมากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างจีรังนำร่องอีกด้วยเทคโนโลยีสิ่งใหม่การผลิตต้นเค้า ‘คชสับเปลี่ยนฐานันดร’ หรือว่า PCM (Phase Change Material) จากน้ำมันปาล์ม สิทธิบัตรเจ้าแรกที่พื้นแผ่นดิน! ตั้งเป้ากำเนิด 130 หนึ่งพันกิโลกรัม/กลางวัน ในปี 2563 ประมาณสร้างเงินรายได้พอกพูนปีนี้อีกกระทั่ง 800 ล้านเท้า ครบครันกลับร่างอุตสาหกรรมปาล์มแหลมทอง ด้วยแอปพลิเคชัน ‘ปาล์มยืดยาว’แพลตแบบฟอร์มออนไลน์ครั้งแรกณพื้นแผ่นดิน แห่งหนใช้คืนเทคโนโลยี Blockchain ลงมาวางกลไกวางใช้สำรวจทั้งหมดธุรกรรมการค้าขายก่อสร้างความโปร่งแจ่มกระจ่างเที่ยงธรรม ด้วยกันสมรรถปันผลทดแทนส่วนพอกพูนสู่คนขายวัตถุดิบมอบแก่บริษัทซึ่งหมายรวมชาวนาชาวไร่กสิกรปาล์มยกฐานะมาตรฐานการผลิต งานค้าคุณลักษณะด้วยกันทวีมูลค่าต้นปาล์มแหลมทองแจกครบครันไปสู่การดำรงฐานะสินค้าสิ่งใหม่ส่งออกที่ตลาดโลกEA ชูขึ้นโมเดลการงานผ่านแนวคิด Corporate Social Innovationนายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่สั่งการ บริษัท กำลังแรงงานบริสุทธิ์ กำหนด(มวลชน) กล่าวว่า บริษัทฯ เดินการทำงานเกี่ยวข้องแรงงานสะอาด และของใหม่เทคโนโลยีพลังงานเพื่ออนาคตกาลต่างๆนาๆการงาน เป็นต้นว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์-แรงงานมารุต,ร.ง.แบตเตอรี่ลิจอมปลอมไอออน,น้ำมันไบโอดีเซลขนมจากน้ำมันรถปาล์ม,รถยนต์-เรือโดยสารไฟฟ้าเหตุเดิมเพราะว่าฝีมือคนไทย,สถานีชาร์จรถไฟฟ้า เป็นต้น ย้ำการทำงานแห่งหนคล้องจองกับความมุ่งมาดปรารถนาข้างพลังงานวันหน้าการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกันรับประโยชน์เลิศที่ผ่านมาบริษัทฯให้ความสำคัญกับการวิจัยกับพัฒนาเทคโนโลยีอย่างข้นคิดค้นนวัตกรรมแห่งหนชกต่อยอดและทวีคูณราคาให้กิจธุระในที่ช่วงปัจจุบันจากการรู้สึกจดความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเสียที่สาธารณะและด้าวนำไปสู่เจตจำนงที่จะรวมก่อสร้างและเจือจานการบรรลุจากไปพร้อมกันทั้งที่ด้านเศรษฐกิจ ด้วยกันเข้าผู้เข้าคนจึ่งเป็นภูมิหลังสิ่งของเค้าโครงความคิด ‘ของใหม่เข้าสังคมตัวกร’ หรือ Corporate Social Innovation (CSI)“ดิฉันอยากแบ่งปันอวัยวะความฉลาดของใหม่กับเทคโนโลยีแห่งใช้คืนณบริษัทมาก่อสร้างประโยชน์มอบกับดักสังคมด้วยกันที่สาธารณะสถานที่ข้องแวะ พอให้ก้าวหน้าเก่งเกิดคุณประโยชน์รวมหัวที่ระยะยาวครอบครองฐานรากสู่การพัฒนาที่สาธารณะทุกมิติสู่ความยืนยงตอนท้ายนำร่องด้วยแผนการ กำเนิดคชเปลี่ยนสถานะ หรือ PCM (Phase Change Material) ขนมจากน้ำมันปาล์มครั้งแรกในที่โลก เพราะว่าจับของใหม่ Blockchain ลงมาปฏิรูปดำรงฐานะplatformเพื่อจะใช้คืนบันทึกข้อมูลด้วยกันวิเคราะห์การพาณิชย์ปาล์มตลอดจนเงินปันผลประโยชน์ชดใช้นับว่าเป็นโครงการ CSIต้นแบบสรรพสิ่งบริษัทอีกด้วยงบประมาณให้ทุนกว่า1,000เลี่ยนเท้าประสบความสำเร็จพอกพูนค่าสิ่งของปาล์มและทำให้เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวพันในที่กระบวนการผลิตมีกรรมสิทธิ์ผลตอบแทนที่ดอนขึ้น เพราะอีฉันประกอบด้วยความเชื่อบริหารพัฒนาอย่างจิรังนั้นต้องนึกถึงเรื่องสมดุลย์สิ่งของ 3P เช่นPlanet การจัดการแรงงานเพื่อให้ก่อกำเนิดคุณประโยชน์บริบูรณ์แก่โลกใบตรงนี้ใช้เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มมอบกับของซื้อของขายและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ People ก่อสร้างคุณประโยชน์มอบก่อกำเนิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสื่อมโทรมทุกฝ่ายกับ Profit งานมีกรรมสิทธิ์ผลตอบแทนแห่งสะอาดสามารถเกื้อกูลผลได้ตรงนั้นกลับไปสู่วงจรหัสดีสับเปลี่ยนฐานันดร หรือว่า PCM (Phase Change Material) ตกว่า เครื่องมือแห่งประกอบด้วยความเก่งกาจณการกักเก็บแรงงานสูงศักดิ์ชวยปกป้องอุณหภูมิมอบแน่นอนสถานที่คุณค่าไหนคุณค่าเอ็ดตามแต่สูตรการผลิตด้วยงานดูดซึมกับปลดปล่อยแรงงานเดโชและผลัดกันสถานะคชสารขนมจากของเหลวดำรงฐานะของแข็งและจากของแข็งเป็นของเหลวได้มาขนมจากอุณหภูมิแห่งหนปรับเปลี่ยนจากไปแล้วก็สามารถนำจากไปดำรงฐานะเครื่องประกอบนำไปใช้ณการรักษาอุณหภูมิในที่อุตสาหกรรมต่างๆนาๆประเภท อาทิ โรงเรือนกับงานสร้าง, เสื้อผ้าอาภรณ์, บรรจุภัณฑ์, การคมนาคม เป็นต้นทีแรกของแหล่งหล้ากับสิ่งใหม่ หัสดีสับเปลี่ยนตำแหน่ง PCM จากน้ำมันปาล์มPCM จากน้ำมันปาล์ม หรือไม่ก็จากอู่ชีวภาพ (Bio Base) ดำรงฐานะของใหม่นวชาตไม่ผิดสร้างสรรค์ขึ้นไปเป็นครั้งแรกที่แหล่งหล้าเพราะ EA ซึ่งสิงสู่ในที่ระหว่างการยื่นตีทะเบียนสิทธิบัตรที่ระดับโลก ยุคปัจจุบัน ตลาด PCM โลกมีมูลคุณประโยชน์เช่น 1,000 ล้านตราสหรัฐอเมริกา กับคาดคะเนว่าจักพอกพูนอีก 3 ทัดเทียมภายในอีก 5 พรรษา ด้วยว่าโรงงานกำเนิด PCM สิ่งของ EA ตั้งอยู่แห่ง จังหวัด จังหวัดระยอง มีกำลังวังชาการผลิตอยู่แห่งหน 130 หนึ่งพันกิโลกรัม/กลางวัน ริเริ่มเกิดเฟสจำเดิมณ3 เดือนแห่ง 2 โดยส่งออกจ่ายเจียรด้าวเยอรมนี ด้วยกันประเทศญี่ปุ่น ทั้งสิ้น เพื่อนำไปใช้ณงานก่อสร้างอาคาร และบ้านเป็นข้อสำคัญในที่การอนุรักษ์กำลังแรงงาน พร้อมด้วยการรักษาอุณหภูมิกับตัดทอนการใช้คืนกะแสไฟฟ้าขนมจากแอร์และเครื่องทำความร้อนได้ มอบในสิ้นปีนี้ สัดส่วนเงินรายได้สิ่งของ PCM จะอยู่แห่งหนประมาณ 800กล้อนเท้าทบทวนดูครอบครอง 3% สิ่งของรายได้รวมบริษัทฯ เพื่อล่าช้าการผลิต PCM เฟสสองจะเสร็จภายในสิ้นปีตรงนี้ กับตั้งเข็มที่จะขยายกำลังกายการผลิตครอบครอง 1,000 ตัน/กลางวันภายในอีก 5 ตะกายทรวงจากนี้ EA อีกต่างหากกลับทรวดทรงอุตสาหกรรมปาล์มประเทศไทย อีกด้วยการเปิดฉากแอปพลิเคชัน‘ต้นปาล์มจีรัง’ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่แหล่งหล้า สถานที่ประกอบด้วยการพาเทคโนโลยี Blockchain ลงมาใช้คืนประกอบการสร้างธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนปาล์ม เพราะงานลงชื่อจดหมายข้อมูลเฉพาะบุคคลข่าวการพาณิชย์ ด้วยกันคุณลักษณะสิ่งของวัตถุดิบเพื่อที่จะชดใช้ตรวจสอบหัวนอนปลายตีนด้วยกันหนังสืองานสร้างธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างแม่นยำ และแห่งสำคัญสมรรถปันผลประโยชน์ด้านพอกพูนกลับมาอีกทั้งคนขายวัตถุดิบในที่แต่ละกรรมวิธีคว้าแม้วัตถุดิบตรงนั้นประกอบด้วยชั้นดีจนสมรรถจับเจียรผลิตคชสาร PCM แห่งหนประกอบด้วยคุณภาพดำเกิงคว้าครอบครองแรงหนุนมอบชาวไร่ชาวนาผลิตวัตถุดิบสถานที่ประกอบด้วยคุณลักษณะจรรโลงให้การขีดคั่นสนนราคาเป็นไปตามกลไกตลาดอย่างบางเป็นธรรมสามารถตรวจสอบคว้าณทั้งปวงกระบวนการด้วยกันมีระบบการจับจ่ายผลได้แห่งหนสามารถจับจ่ายทรัพย์สินมอบกับดักเกษตรกรได้โดยเร็วด้วยกรรมวิธีเกดเข้าบัญชีแห่งคว้าขึ้นทะเบียนไว้’สนธิรัตติกาลน์’ เชื่อ สิ่งใหม่ยกฐานะสินค้าการกสิกรรมประเทศไทยได้มา กระตุ้นจับ Blockchain จำกัดลักลอบนำเข้าปาล์มน้ำมันเชื้อเพลิงอธิปที่ต่อรัตติกาลน์ สนธิจิพะวงศ์ รมต.สั่งการกระทรวงกำลังแรงงาน กล่าวว่า ด้วยว่าของใหม่ คชสารสับเปลี่ยนสถานะ หรือไม่ก็ PCM ขนมจากน้ำมันรถต้นปาล์ม ถือเป็นสิ่งที่จะมาเอาใจช่วยทวีคูณค่าสิ่งของต้นปาล์มน้ำมันรถ วึ่งครอบครองผลิตภัณฑ์การเกษตรสถานที่ประธานของชาวไทยได้มา ซึ่ง PCM ดำรงฐานะหัสดีมีราคาดำเกิงกว่า ไบโอดีเซล 100% หรือ B100 แห่งดีฉันนำมาใช้ทำกำลังแรงงานกระทั่ง 3 เท่าตัว ซึ่งจากนวัตกรรมดังที่กล่าวมาแล้วได้มาคล้องจองกับดักแนวพื้นที่ภาครัฐส่งเสริมแห่งแจกท้องที่ซีกต่าง ๆ เข้ามีส่วนร่วมที่งานก่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดักผลิตภัณฑ์ทางราชการที่ดินของประเทศไทยได้ เพราะสนนราคาสรรพสิ่ง PCM แห่งหนพอกพูนกว่า B100 ถึง 3 เท่าตัวนั้น นับว่าเป็นอันสถานที่สามารถเข้าเอาใจช่วยยกระดับสินค้าการกสิกรรม และในภายหน้าทำเอาชาวไร่ชาวนาประกอบด้วยเงินรายได้สถานที่ดีขึ้น และที่วันนี้สิ่งใหม่แห่ง EA สำนึกเสาะขึ้น ไม่เฉพาะแต่ยกฐานะผลิตภัณฑ์การเกษตรขนาดนั้น ทว่าอีกต่างหากประสบความสำเร็จนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาเพื่อจะกลับผลกำไรมอบกับชาวนาชาวไร่ชาวสวนต้นปาล์มได้มาพร้อมด้วย อีกตลอดการนำ Blockchain มาใช้คืนยังตรงๆกับหลักการที่ดินกระทรวงกำลังแรงงานที่จะนำมาจำกัดเหตุสรรพสิ่งการลักขโมยลอบนำเข้าต้นปาล์มน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมด้วย Newspcmblockchainenergy-absolutecorporate-social-innovation

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/E9DD7F33-7221-4982-988B-99AD5F018595.jpeg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/A30B3ECA-27E0-4045-B917-5B820E9ED676.jpeg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/608D6311-9706-4A17-B86C-C487EB84A6D6.jpeg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/1/88568B06-850C-4097-8888-890496477B93.jpeg