ครม. เห็นดีดอง VAT จาก ‘เรือแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างด้าว’ สร้างรายได้เข้าไปชาติพรรษาละ 3,000 เลี่ยนพระบาท

หลังจากที่ก่อนหน้านี้มุขด็อกเตอร์ดีเลิศกฎปฏิบัติ นิติโทษทัณฑ์ประแสงสว่างศ อธิบดีกรมสรรพากร แบ่งออกสัมภาษณ์แห่งหมายกำหนดการ Techsauce Live ดุ กรมสรรพากรวางแผนเสนอข้อบังคับสถานที่เรียกหาตวาด E-service Tax เข้าที่เข้าทางประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งครอบครองข้อบังคับที่จะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับดักผู้ให้บริการสตรีมมิ่ง ไม่ก็เป็น แพลตแบบฟอร์มดิจิทัลต่างประเทศ เพื่อจะก่อสร้างความเป็นธรรมแบ่งออกกับผู้ให้บริการที่ดำรงฐานะแพลตฟอร์มของชาวไทย เดี๋ยวนี้สามารถสนับสนุนจ่าย ครมง เห็นดีเห็นงามผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวได้หลังจากนั้น (ทบทวนอ่านข้อปลีกย่อย)เพราะปัจจุบันเมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 คุณรัชดา ธทุ่งนาดิเรก ถัดจากผู้พูดประจำการนร ไม่มิดชิดดุ ห้องประชุมครม. (คณะรัฐมนตรี) เห็นดีเห็นงามร่างพระราชบัญญัติเยียวยาประมวลรัษฎามือฯ เรียกเก็บภาษี ‘e-service’ ไม่ก็ เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก แพลตฟอร์มดิจิทัลจากต่างด้าว สถานที่ปราศจากหุ้นส่วนลูกในประเทศแหลมทอง ด้วยเหตุที่กระทรวงการคลังกล่าวเข้า ซึ่งประสบความสำเร็จเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มขนมจาก ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ขนมจากต่างด้าวแห่งให้บริการในประเทศไทยดังนี้ที่การออกพระราชกำหนด e-service ในที่ครั้งนี้จะเปล่าดำรงฐานะกิจธุระกับดักผู้รับบริการอย่างแน่แท้ เพราะว่าแขนให้บริการแพลตแบบฟอร์มขนมจากต่างชาติสถานที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มีทั่วเว็บไซต์ แอปทหาริเคชั่น ดาวน์โหลดหนัง เพลง เกมส์ งานจองโรงแรม เพราะว่ากระทรวงการคลังคาดคะเนดุ จักก่อสร้างรายได้แบ่งออกชาติคว้าเพิ่มคาดคะเน 3,000 ล้านเท้าทาบปี คำอธิบายเพิ่มเติมข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ Newsvate-service

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/6/7F3ED9B4-6ABB-4919-B411-CD4649F289A6.jpeg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2019/08/18-Knowledge-Station-1024×681.jpg