คนไทยที่อังกฤษ จองคิวตะขอประกาศนียบัตร Fit to Fly แห่งหนสถานทูตแหลมทองผ่านอ่อนป QueQ ได้จากนั้น

สถานเอกอัครราชทูต แห่ง เมืองหลวงลูกคลื่นดอน ใช้ Application QueQ สำหรับงานสำรองคิวขอประกาศนียบัตร Fit to Fly และใบรับรองสิ่งของสถานดีเลิศอัครราชนักการทูตฯ ซึ่งจะเริ่มเปิดกบิลสำรองคิวบิกตั้งแต่สมัย 09.00 น. สนับสนุนแจกประหยัดเวลา กับลดความแออัดกับตัดทอนความเสี่ยงจากไวรัส COVID-19Facbook Fanpage Royal Thai Embassy, London UK ได้มาข่าวแหว สถานเอกอัครราชทูต ในที่ นครลูกคลื่นดอน กังวลอนามัยอนามัยสรรพสิ่งประชาชนประเทศไทยหัวนอนปลายตีนสารภาพบริการตะขอประกาศนียบัตรเพื่อที่จะประกอบกิจการแรมรอนขนมจากสหราชอาณาจักรกลับมาประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยจำนวนมาก ตั้งแต่วันนี้ (20 ประกอบด้วยมันสมองคมันสมอง 2563) จึงริเริ่มชดใช้ Application QueQ สำหรับการจองคิวขอเกี่ยวประกาศนียบัตร Fit to Fly และประกาศนียบัตรสรรพสิ่งสถานที่ดีเลิศอัครราชทูตฯ ซึ่งจะริเริ่มรั้งขึ้นหมู่จองคิวบิกตั้งแต่กาลเวลา 09.00 น.โดยกำหนดการการให้บริการเวลากลางวันศุกร์แห่ง 20 ประกอบด้วย.คมันสมอง 2563 ระหว่างกาลเวลา 13.00-20.00 น. และกลางวันเสาร์สถานที่ 21 มีมันสมองคมันสมอง 2563 ระหว่างยุค 09.00-17.00 นาฬิกาดังนี้การจองคิวเปลี่ยนแอพพลิเคชั่นล่วงหน้าจักเอาใจช่วยให้ทุกท่านประหยัดเวลา ด้วยกันลดความแน่นกับลดการเสี่ยงขนมจากเชื้อไวรัสเพื่อบริการจองคิวบิกเปลี่ยน Application นี้ชดใช้สำหรับการขอรับบริการสถานที่สถานที่ดีเลิศอัครราชนักการทูตฯ แค่นั้น ไม่รวมทั้งงานบริการดีเยี่ยมสิ่งของสถานดีเลิศอัครราชทูตฯ แห่งหนหน่วยเฉพาะกิจแห่งหนท่าอากาศยานฮีธโรว์ และทางสถานที่เอกอัครราชนักการทูตฯ ขอบพระคุณเพื่อความร่วมมือกับงานสนับสนุนของ Application QueQ แห่งหนอาสาสมัครอำนวยความสะดวกครั้งนี้How to ลงชื่อจองคิวขอประกาศนียบัตรโดยแอพ QueQโหลด App QueQ-No more Queue line ได้จาก App Store (iOS) หรือไม่ก็ GooglePlay (Android)หลังจากโหลดต่อจากนั้น ให้จรเข้าไป สถานที่ App ต่อจากนั้นเลือกสรรภาษาแห่งหนมุ่งหมาย แล้วถลก Location เพื่อใช้งาน QueQลงลายมือชื่อเข้าชดใช้ โดยสมรรถเลือกสรรลง ชื่อเสียงเรียงนามเข้าไปชดใช้พร้อมด้วย Facebook หรือ Line หรือไม่ก็ Google หรือว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นจะสมรรถเข้าระบบ QueQ ภายหลังเข้าหมู่ได้มาจากนั้นปันออกถลกการรุ่งอรุณสั่งสอน (Notifications) พอให้กระบิลส่งรุ่งแจ้งปรามคิวบิกให้กับดักเธอพอพบหน้าหลักเขตต่อจากนั้น ให้ เลือกคัดจรแห่งหน ธนาคาร/แกนกลางบริการแสวง Royal Thai Embassy, LondonUK กับกดเลือกสรรเลือกสรรชนิด สิ่งพิมพ์ที่จะขอกับ คลึงจองคิวบิกก็จักคว้าตั๋วคิวบิกพอได้มาบัตรคิวบิกแล้วจักสามารถสำรวจได้ว่าคอยอีกหูกคิวบิก อาจจะไปหาชุมรุมรอบริเวณละม้ายแห่งหนเปล่าแออัดเพื่อดูแลการติดเชื้อ ครั้นคว้า Notifications หรือตรวจสอบเล็กพแล้วเกือบจดคิวค่อยเคลื่อนที่กลับติดต่อแห่งหนสถานดีเลิศอัครราชทูตาฯ Social-Distancing เพื่อรักษาสุขภาพอนามัยสิ่งของทุกคนห้ามนะคะ งานใช้อ่อนพพลิเคชั่นกับบริการจากสถานเอกอัครราชทูตไม่มีค่าใช้จ่ายไร ๆ บริการตรงนี้สําหรับสารภาพการขอรับบริการแห่งสถานดีเลิศอัครราชนักการทูตฯ ขนาดนั้น เปล่าหมายรวมกาต้มน้ำสู้ริกาต้มน้ำ วิเศษสรรพสิ่งสถานที่เอกอัครราชทูตาฯ แห่งทีมเฉพาะกิจท่าอากาศยานฮีธโรว์ขอบพระคุณข่าวจาก Royal Thai Embassy, London UK NewsQueQCOVID-19London UKRoyal Thai Embassy