คดีท้าทายในที่แหล่งหล้าการทำงานพอถ้อยคำว่า Disruption กำลังโจมตี จากทัศนะสิ่งของ ‘ธีลนลานันท์ ศรีหงส์’