คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พูดหลักควบคุม ICO ยอมแลกเปลี่ยนเงินบาทกับ 7 Cryptocurrency

ภายหลังที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับสอดส่องหลักทรัพย์ด้วยกันตลาดหลักทรัพย์ (กลตำบล) คว้าเปิดกว้างตรวจฟังทรรศนะจากทั่วไปแห่งข้อคิดการคุมสอดส่องธนทรัพย์ดิจิทัล ปัจจุบัน ครั้นวันที่ 8 เดือนมิถุนายน กลตำบล ตกลงข่าวแนวการคุมดูแลธนสารสมบัติดิจิทัล ซึ่งมีใจนัยจดการกำกับสอดส่อง ICO และ Digital Currency โดยตรง (ฟังมุมมองข้อความกฎเกณฑ์ ICO ขนมจากข้อสรุปเวทีพูดคุย “กรรมวิธีคัด ICO น้ำดี แห่งวันที่บริบทข้อบังคับไทยยังไม่ชัดเคยกับ Cryptocurrency”) มายากลตำบล เจาะจงในแถลงข่าวตวาด “ระเบียบที่จะออกมาตรงนี้จักช่วยแยกออกมีความชัดแจ๋วเพราะว่าผู้มุ่งให้กำเนิด ICO ตัวกลางที่ข้องแวะ ด้วยกันนักประดิษฐ์ธุรกรรมเกี่ยวทรัพย์สินดิจิทัล ช่วยตัดทอนจังหวะที่กลางเมืองจักถูกหลอกลวงไม่ก็ถูกกินแรง รวมทั้งลุ้นแบ่งออกภาครัฐมีเครื่องมือแห่งงานสืบหาและบังกำราบงานฟอกเงินตรา” เพราะด้วยระเบียบควบคุมดูแลของ มายากลต. จักครอบคลุมการคลอด ICO ทั้งปวงหนทางที่ให้กำเนิดเพราะว่ากองกลางตามกฎหมายไทย มีแผนกิจธุระชัดเจน ประกอบด้วยงบการเงินสถานที่เปลี่ยนการวิเคราะห์ ประกอบด้วยงานไม่มิดชิด Source Code เพราะใช้ในที่ขั้นตอนไอซีโอ ประกอบด้วยหนังสือชี้ชวน มีการบอกความคืบหน้าสิ่งของโครงการด้วยกันงานใช้คืนทรัพย์สมบัติเป็นระยะ ด้วยกันจำเป็นต้องผ่านการอนุมัติขนมจาก มายากลตำบล ด้วย ส่วนงานเสนอขายจำเป็นจะต้องก่อเปลี่ยนผู้ให้บริการระเบียบรายงานจำหน่ายโทเคนดิจิทัล (เรียกหาแหว ICO Portal) เพราะคุณสมบัติเบื้องต้นของ ICO Portal คือว่าจำเป็นจะต้องเข้ามาสอดส่องดูแล ICO เปล่าแย่ 1 ชันษา ด้วยกันดำรงฐานะกงสีที่มีทุนจดทะเบียน 5 กล้อนพระบาทขึ้น ซึ่ง ICO Portal จะทำหน้าที่คัดแยกทอโครงการ ทำความรู้จักตัวกับระดับผู้ลงทุน ตลอดจนคาดคะเนความสามารถแห่งการรับการเสี่ยงของผู้ลงทุน แห่งส่วนของคนลงทุน ICO ตรงนั้น ผู้ลงทุนสถาบันและคนลงทุนรายใหญ่เลิศสามารถออกทุนคว้าไม่จำกัด ซีกผู้ลงทุนรายย่อยสามารถออกทุนได้มายิ่ง 300,000 พระบาทดาม ICO ดังนี้ วงเงินรวมของคนลงทุนรายย่อยจำเป็นจะต้องเปล่าเกิน 4 เสมอของคนลงทุนสถาบันหรือว่าจำเป็นต้องไม่เลย 70 ร้อยละสรรพสิ่งมูลค่าสถานที่เสนอขายทั้งปวง ก.ล.ต. อีกทั้งขีดคั่นคุณสมบัติสรรพสิ่งคนเจรจา ศูนย์รวมซื้อขายแลกเปลี่ยน ด้วยกันผู้ค้าธนสารสมบัติดิจิทัลแหว จำต้องได้รับอนุญาตขนมจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและจำต้องมีทุนจดทะเบียนจ่ายจากนั้นไม่ต่ำกว่าที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ขีดคั่น เช่นนี้ ผู้แห่งหนมีส่วนร่วมแห่งตลาดทั้งหมดจำเป็นต้องจดทะเบียนกับดัก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้างใน 90 กลางวัน (ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2018) และจักจำเป็นต้องมีกรรมสิทธิ์อนุมัติจากกคในที่งานดำเนินธุรกิจด้านธนสารสมบัติดิจิทัล เพราะว่ากงสีสถานที่ให้กำเนิด ICO จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมล่วงหน้า 5 กล้อนพระบาท ซีกกงสีคนเจรจาจำเป็นจะต้องจับจ่ายใช้สอยคุณประโยชน์ความถูกต้อง 2.5 เลี่ยนพระบาท กับผู้ค้าสินทรัพย์จำเป็นต้องจับจ่ายค่าธรรมเนียม 2 โล้นตีน เพราะ Cryptocurrency แห่งหน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยอมแบ่งออกปริวรรตกับดักเงินบาท (Baht) กับใช้คืนสร้าง ICO ประกอบด้วย 7 สกุลทรัพย์สมบัติ ได้แก่ bitcoin, bitcoin cash, Etherium, Etherium classic, Litecoin, Ripple กับ Stellar เช่นนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิเคราะห์จากความน่านับถือสรรพสิ่ง Consensus และสภาพคล่องของสมบัติวงศ์สกุลนั้นๆ เพราะแนวทางตรงนี้ ไม่รวมจดโทเคนดิจิทัลสถานที่จำกัดสิทธิ์ในที่งานได้ซึ่งสินค้าหรือว่าบริการอย่างเจาะจง (Utility Token) สถานที่ผู้บริโภคสมรรถจับใช้ประโยชน์คว้าขวับ อาทิ คะแนนสั่งสมขนมจากร้านรวง ค่าเงินแห่งเกม นางเทวโลกยสุดา เก่าแก่ามร รองเลขาธิการ ที่ทำการคณะกรรมการควบคุมหลักทรัพย์และตลาดค้าหุ้น (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ระเบียบที่ออกมาตรงนี้ คว้าพากเพียรหาวงเสมอระหว่างการสนับสนุนนวัตกรรม กับงานก่อสร้างความเชื่อมั่นแบ่งออกผู้เกี่ยวข้อง เพราะคว้าจับเสียงจากทุกฝ่ายลงมาสืบสวน ระเบียบที่ออกมา คงจะอีกต่างหากไม่สมบูรณ์ร่าง แต่ว่าเป็นจุดเริ่มแรกสรรพสิ่งการเล่าเรียนขนมจากของจริงไปด้วยกันกลางทางการและภาคกิจธุระ” ขอบพระคุณภูมิหลังของข่าวสาร คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กับ BangkokPost NewsICOCryptocurrencyสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กับตลาดค้าหุ้น