ขนองการต่อสู้ ‘ฟรีเงินปากถุง’ แหลมทองการค้า ทุ่ม 500 ล้าน ปรับปรุง ‘ศูนย์กลางบริการผู้ใช้’

หลังจากการข่าวฟรีค่าธรรมเนียมในที่สัปดาห์ก่อน ล่าสุดแบงค์ประเทศไทยการแลกเปลี่ยน ซักซ้อมรุดหน้าสู่ยุคที่การแข่งขันด้านบริการอย่างเต็มรูปแบบ เพราะงานข่าวพลิกรูปร่างแพลตแบบฟอร์มงานสร้างประสบการณ์ที่บริสุทธ์แยกออกลูกค้าหนเทิ่ง (Customer Experience Platform) ทุ่มเม็ดเงินกว่า 500 กล้อนตีน ลงทุนปีกเทคโนโลยีและเจริญ ‘แกนกลางบริการผู้ใช้’ หรือไม่ก็ ‘Customer Center’ แห่งหนใหม่ บนบานศาลกล่าวพื้นที่กว่า 3,990 ตารางเมตร ในที่ ภิราชัยทาวเวอร์ อ่อนท ไบเทค การลงทุนโอกาสนี้สิงสู่ภายใต้กรอบความคิด ‘The New Chapter of Customer Center’ ที่ชดใช้ดำรงฐานะแกนสำคัญในที่การพัฒนาสร้างมิตินวชาตสิ่งของกิจธุระแยกออกกับดักเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Smart Agent) ประเทืองแรงด้านบริการเช่นกันเทคโนโลยีที่จับความเห็นของผู้บริโภคมาใช้เพื่อจะการรับรองตัวตนและเข้าถึงบริการแห่งหนมุ่งรับช่วงงานกดปุ่มต่างๆ ประสบความสำเร็จทวีคูณพลังและรองรับงานให้บริการกิจธุระข้างคอลเซ็นเตอร์แจกแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ครบครันยกขึ้น 3 คดีหลัก ตัวอย่างเช่น “คุณภาพความเป็นเลิศ – เทคโนโลยี – จิตวิญญาณณการทำงาน” ดำรงฐานะหัวหอก ณการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Smart Agent) พอให้สามารถให้บริการแห่งหนซูบโจทย์ ตรงๆใจและเข้าถึงความต้องการสิ่งของผู้ใช้ กำหนดจุดหมายเพิ่ม Smart Agent เท่าตัวสู่หลักเขต 1,200 คนในไตรมาสแห่งหน 2 สิ่งของชันษา 2561 ต้องการแนวคิดนวชาตตรงนี้จักช่วยเติมเต็มทุก Touchpoint สรรพสิ่งธนาคารแยกออกสามารถรองรับความประพฤติที่กลายของผู้บริโภคกาลเวลาดิจิทัล คืบหน้าไปสู่ยุคแห่งหนการแข่งขันด้านบริการอย่างถ่องแท้ คุในที่อนิสา ยกขึ้นพระจันทร์ เลขานุการผู้จัดการใหญ่ เทศมนตรีอุดม Customer Experience แบงค์ไทยการขาย กล่าวว่า “ปัจจุบันแกนกลางบริการลูกค้าสิ่งของแบงค์ประกอบด้วยผลรวมไม่ทันเวลาสรรพสิ่งผู้ใช้ต่อเนื่องเข้าใช้บริการเฉลี่ยกระทั่ง 1 โล้นไม่ทันเวลาดามพระจันทร์ เพราะในช่วงปัจจุบัน ประกอบด้วยบุคลากรรับสายกว่า 700 คน ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ยิ่งไปกว่านี้ธนาคารยังคว้าแจ๋พวกเจ้าหน้าที่สถานที่รอคอยดูแลด้วยกันตอบคำถามผู้บริโภคผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียกระยาเลย พอให้ถือใจแหวทั้งหมดช่องทางที่ผู้บริโภคติดต่อเข้ามานั้นจักครอบครองการต่อเนื่องโดยเร็วกับได้รับบริการที่สะอาดเหนือความคาดหวังในทุกๆ หนแห่งหนติดต่อใช้บริการ ทว่าพร้อมด้วยกำลังคน เทคโนโลยี หรือว่าแม้กระทั่งสถานที่ในงานให้บริการที่มีสิงสู่ ยังเปล่าเพียงพอที่จะรองความมุ่งมาดสรรพสิ่งลูกค้าณปัจจุบันที่คาดแหวปัญหาสรรพสิ่งเขาจักจำต้องถือสิทธิ์การเยียวยาแจ้นตกขอบ ซึ่งแบงค์ตระหนักถึงความสำคัญด้วยกันคว้าออกอุบายรับวันข้างหน้า มุ่งสร้างความแตกต่างและมากขึ้นประสิทธิภาพ เพื่อจะรับการชิงดีชิงเด่นสถานที่ปรับเปลี่ยนจากไปโดยด่วนให้เป็นต่อศัตรู โดยยกขึ้น 3 ความเสา เป็นต้นว่า “คุณลักษณะความวิเศษ –เทคโนโลยี – จิตใจในการก่อการงาน” เป็นแกนประธานในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานผู้ให้บริการ (Smart Agent) เพื่อจะสมรรถให้บริการที่ตอบโจทย์ความมุ่งมาดของเด็กจำหน่าย” เธอสวยินี พุทธิเครื่องหมายการันต์ Master of Customer Experience ด้วยกันกุนซือเอ็มดีเทิ่งและประธานพนักงานว่าการ ธนาคารแหลมทองการแลกเปลี่ยน พูดถึงความเปลี่ยนแปลงทีโค่งในปีกการบริการผู้บริโภคสรรพสิ่งแบงค์ตวาด “แนวกับเทรนด์สิ่งของแหล่งหล้าดิจิทัลเข้ามีบทบาทในทั้งปวงวงการ ความประพฤติสิ่งของผู้ใช้เปลี่ยนไปขนมจากอดีตค่อนข้างยิ่งนัก การปรับตัวแยกออกทันกับดักแหล่งหล้าแห่งหนกลายแล้วจึงเป็นภารกิจหลักเขตที่ธนาคารให้ความสำคัญเพราะว่ากลางปี 2560 ที่ผ่านมาแบงค์ได้ประกอบด้วยการลงทุนเพื่อทำให้เสมอทรวดทรงแอปพลิเคชัน SCB EASY รวมถึงพัฒนาส่วนประกอบพื้นฐานเป็นพิเศษดิจิทัลเรือแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ที่นำเทคโนโลยี ลงมาชดใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร พร้อมกันไปกับดักการก่อสร้างความชำนาญนวชาตๆ แจกกับผู้บริโภค (Customer Experience Platform) เปลี่ยน Touchpoint ต่างๆ สรรพสิ่งธนาคาร ซึ่งเรือแพลตแบบฟอร์มทั้งคู่เหมือนฟันเฟืองสำคัญณการดันองค์กรจากไปไปสู่ความสำเร็จ และภายหลังที่แหลมทองพาณิชย์ได้มาข่าวเลิกเงินปากถุงธุรกรรมแห่งหนสร้างเปลี่ยน SCB EASY เจียรเมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น แบงค์ยิ่งจำต้องเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับคดีสรรพสิ่งเซอร์วิสให้มากยิ่งขึ้น เพราะว่าจากนี้ไปธนาคารสมรรถอยู่คว้า ทุกที่บนแหล่งหล้าใบตรงนี้ ด้วยกันศูนย์รวมบริการลูกค้า (Customer Center) ถือเอาดำรงฐานะอีกเอ็ด Touchpoint สำคัญที่จะจำต้องประกอบด้วยการปรับตัว แจกทันสมัยและตอบโจทย์งานให้บริการลูกค้าอย่างครบสิ่งกลมๆเจียร” เธองามินี กล่าวว่า “ด้วยเรื่องท้าทายด้วยกันการแข่งขันมุขการงานที่แรง กอปรกับพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันสถานที่มีความมุ่งมาดปรารถนาแห่งหน#สลับซับซ้อนด้วยกันหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะณยุคของการแข่งขันข้างงานบริการผู้ใช้ ผู้ใช้ตกว่าบุคคลแห่งหนประธานตกขอบ ดังนี้ ธนาคารจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากับยกสถานภาพงานสร้างประสบการณ์ใหม่แจกบริสุทธ์ยิ่งขึ้น (For Better Customer Experience) ในที่ชันษาตรงนี้ ธนาคารได้แปะโตดแมปในที่การเปลี่ยนทรวดทรงแพลตแบบฟอร์มการสร้างความชำนาญสถานที่ดีงามแจกผู้ใช้ทีโค่ง (Customer Experience Platform) ภายใต้เค้าโครงความคิด “The New Chapter of Customer Center” เพื่อจะมุ่งสู่เส้นทางแห่งหนอธิคม (The Journey of Excellence) เปลี่ยน5 มิติ ได้แก่ Command Center ศูนย์รวมจำกัดพิทักษ์คุณลักษณะในงานให้บริการ อนุเคราะห์ประกาศวิเคราะห์ฉบับร่างเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ความชำนาญแห่งหนสะอาดและทางศูนย์รวมบริการสามารถแก้ปัญหากับให้บริการผู้ใช้ได้มาทันที ซึ่งประเทศไทยการแลกเปลี่ยนครอบครองธนาคารแรกกับธนาคารโดดในประเทศประเทศไทยที่มีศูนย์รวมควบคุมณรูปแบบตรงนี้ เพราะว่าเริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 วัตรงาน (Operation) ขั้นตอนปฏิบัติการโดยจับความมุ่งมาดปรารถนาสิ่งของผู้ใช้ครอบครองศูนย์กลาง เกลี่ยตัดทอน SLA ณการแก้ปัญหาแจกผู้บริโภคโดยเร็วยิ่งขึ้น เน้นย้ำงานก่อสร้างความมั่นใจณขั้นตอนดำเนินการปะปนกัน ของแบงค์ เครื่องอำนวยความสะดวก (Facility) ภายในศูนย์บริการผู้บริโภคแห่งหนใหม่นี้ ทั่วถึงเนื้อที่จรด 2 ชั้น ได้มีงานจัดสรรเนื้อที่ไว้เพราะด้วยงานทำกิจกรรมคิดค้นด้วยกันสร้างคดีคลายเครียดจากการงาน สถานที่มอบให้กับบุคลากรประการพร้อม เพราะแบ่งออกลูกครอบครอง พื้นที่เนื่องด้วยพักผ่อน (Breakout area) ห้องโจ้เกมส์ (Gaming room) ห้องบริหารร่างกาย (Fitness) ด้วยกันระเบียง (Terrace area) นอกจากนี้ภายในแกนกลางสถานที่นวชาตอีกทั้งถือสิทธิ์การดีไซน์ด้วยรูปลักษณ์นวชาต ในที่ห้องทำงาน ประกอบด้วยรูปพรรณสถานที่ถลกโล่งและชื่นมื่น (Open and dynamic) มากกว่าการนั่งลงทำในที่ห้องสถานที่มีคอกกั้นภาพร่างเก่าก่อน เพื่อที่จะก่อสร้างสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ด้วยกันก่อสร้างส่งเสริมสุขภาพอนามัยทั้งกายและจิตใจที่ดีงาม (Physical and mental) แจกกับดักพนักงาน ธรรมเนียมปฏิบัติกับพนักงาน (Culture and People) แกนกลางบริการผู้ใช้รูปแบบนวชาตตรงนี้จักสำเร็จก่อสร้างวัฒนธรรม กิจธุระนวชาตๆ ให้กับบุคลากร (SCB Way) เพื่อสร้างเจตคติแห่งหนบริสุทธ์ณการงาน อบรมธรรมเนียมปฏิบัติองค์กร ด้วยกันหล่อหลอมวิธีนึกดูในกิจธุระแจกดำเนินต่อไปในที่แนวเดียวกัน มีการแก่อบรมบ่มนิสัยให้กับดักเจ้าหน้าที่เพื่อจะเจริญและ มากขึ้นศักยภาพด้วยกันขีดความสามารถแยกออกกับดักเจ้าหน้าที่ หมายรวมการก่อสร้างโอกาสแจกผู้บกพร่องทางสายตาและการได้ข่าว (Disabled agent) เทคโนโลยี (Technology) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยกันมีประสิทธิภาพณการก่อสร้างความจัดเจนนวชาตๆ แจกกับดักลูกค้า (Customer Experience) ด้วยการนำเทคโนโลยี Voice biometric เพื่อที่จะใช้ในการรับรองตัวตนสิ่งของลูกค้าพร้อมด้วยความเห็นลดขั้นตอนกิจธุระ ลูกค้าสมรรถเข้าถึงบริการด้วยความคล่องว่องไวยิ่งขึ้น กับทวีความปลอดภัยในงานทำธุรกรรมปะปนกัน กับดักธนาคาร การนำหยิบยกเทคโนโลยี Speech recognition ช่วยแยกออกลูกค้าสามารถเอ่ยปากคดีหรือไม่ก็ข้อความสถานที่หมายมั่นชดใช้บริการคว้าพร้อมด้วยตนเองทำแทนการกดปุ่มเมนูปะปนกัน มากขึ้นงานเข้าถึงหมู่โดยอัตโนมัติคว้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้มุขศูนย์บริการยังมีแผนในการปรับ Call Center Platform เพื่อให้พนักงานสามารถทำคว้ามีประสิทธิภาพงอกงามในที่3 เดือนถัดจาก “แบงค์ได้มาออกทุนปีกเทคโนโลยีด้วยกันพัฒนาแกนกลางบริการผู้ใช้ Customer Center สถานที่นวชาต ซึ่งอยู่ในสภาพที่ภิราชย์ทาวเวอร์ เล็กท ไบเทค บนบานศาลกล่าวเนื้อที่กว่า 3,990 ตารางเมตร แห่งหนได้รับการดีไซน์เพื่อสร้างภาวะแวดล้อมการงาน (Working Environment) แห่งหนทุเลาแจกกับพนักงาน เพราะธนาคารต้องการแหวจักเป็นเหตุให้บุคลากรมีความสุข ประกอบด้วยคุณภาพชีวิตแห่งหนสะอาด เพราะว่าอีฉันเชื่อว่าครั้นเจ้าหน้าที่มีความสุขก็จะส่งผ่านความสำราญแจกกับดักผู้ใช้เช่นกันบริการแห่งหนน่าประทับใจ กับงานยกสถานภาพเรือแพลตแบบฟอร์มปีกบริการตรงนี้จะครอบครองอีกหนึ่งจิ๊กซอว์ประธานในการเติมเต็มทุก Touchpoint ณงานให้บริการผู้บริโภคสรรพสิ่งธนาคาร เพราะว่าอีฉันตั้งเข็มเพิ่มพนักงานผู้ให้บริการ (Smart Agent) เท่าตัวเป็น 1,200 มนุษย์ข้างในไตรมาสญิบปีตรงนี้ และอีกต่างหากครอบครองอีกหนึ่งสาวเท้าสำคัญของหน่วยงาน ในที่งานมุ่งสู่ความมุ่งหมายการครอบครอง “ธนาคารที่น่าชื่นชมแห่งหนสุด” (The Most Admired Bank) อีกด้วย” เธองามินีกล่าวสรุป PR NewsSCBFinTechประเทศไทยการแลกเปลี่ยนcustomer centerธนาคารไทยการขายศูนย์รวมบริการผู้ใช้

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/SCB_EASY_Loan_relief_1.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/4/loan-relief-overall.jpg