ก.ล.ต. เผยแนวควบคุม ICO ยอมหมุนเวียน (เงินตรา)เงินบาทกับ 7 Cryptocurrency

หลังจากที่ที่ทำการคณะกรรมการควบคุมสอดส่องดูแลหลักทรัพย์ด้วยกันตลาดหลักทรัพย์ (กลตำบล) ได้มาเปิดกว้างตรวจฟังความคิดเห็นจากธารณะในข้อคิดเห็นการคุมสอดส่องดูแลทรัพย์สินดิจิทัล ปัจจุบัน ครั้นวันที่ 8 มิถุนายน กลตำบล ตกลงข้อมูลแนวทางการควบคุมดูแลธนสารสมบัติดิจิทัล ซึ่งมีใจความสำคัญจดการคุมสอดส่องดูแล ICO กับ Digital Currency ต่อหน้า (ตรวจฟังข้อคิดเห็นคดีกฎหมาย ICO จากบทสรุปแท่นพูดคุย “วิธีเลือกสรร ICO น้ำดี ในวันที่บริบทกฎเกณฑ์ไทยอีกทั้งแปร่งๆเคยชินกับดัก Cryptocurrency”) กลตำบล เจาะจงแห่งแถลงข่าวว่า “กฎเกณฑ์ที่จะออกมาตรงนี้จักช่วยให้ประกอบด้วยเหตุชัดแจ๋วเพราะด้วยผู้เรียกร้องออก ICO ตัวกลางสถานที่พัวพัน และผู้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับของมีค่าดิจิทัล เอาใจช่วยลดโอกาสแห่งกลางเมืองจักถูกกลิ้งกลอกหรือถูกกินแรง รวมถึงสนับสนุนมอบภาครัฐบาลมีเครื่องอุปกรณ์แห่งการติดตามด้วยกันกันกำราบงานชะล้างสินทรัพย์” ด้วยว่ากฎเกณฑ์ดูแลสอดส่องดูแลของ มายากลตำบล จักครอบคลุมงานออก ICO ทุกหนทางที่ให้กำเนิดเพราะบริษัทตามกฎหมายไทย มีแผนธุรกิจชัดเจน ประกอบด้วยงบการเงินสถานที่ผ่านงานสำรวจ มีการไม่มิดชิด Source Code ด้วยใช้ที่กระบวนการไอซีโอ ประกอบด้วยจดหมายเชิญ ประกอบด้วยการบอกความคืบหน้าสิ่งของแผนด้วยกันการใช้สมบัติเป็นระยะ กับต้องเปลี่ยนการอนุญาตขนมจาก กลตำบล เช่นกัน ด้านงานเสนอขายต้องก่อผ่านผู้ให้บริการกบิลบอกจำหน่ายโทเคนดิจิทัล (เรียกหาดุ ICO Portal) โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของ ICO Portal ถือเอาว่าจำเป็นจะต้องเข้าสอดส่องดูแล ICO ไม่ลดลง 1 พรรษา และดำรงฐานะหุ้นส่วนแห่งประกอบด้วยทุนจดทะเบียน 5 โล้นตีนขึ้นไป ซึ่ง ICO Portal จะปฏิบัติราชการคัดแยกถักแผน ทำความรู้จักตัวตนด้วยกันสถานะผู้ลงทุน ตลอดจนกะความเก่งกาจแห่งงานรับการเสี่ยงของคนลงทุน ที่ส่วนของผู้ลงทุน ICO นั้น คนลงทุนสถาบันกับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษสามารถลงทุนได้ไม่จำกัด ส่วนผู้ลงทุนรายย่อยสามารถออกทุนได้มายิ่ง 300,000 ตีนประกบ ICO เช่นนี้ วงเงินรวมสรรพสิ่งคนลงทุนรายย่อยจำต้องเปล่าเลย 4 เท่ากันของคนลงทุนสถาบันหรือไม่ก็ต้องไม่เลย 70 ร้อยละของราคาแห่งเสนอขายทั้งปวง ก.ล.ต. อีกต่างหากกำหนดคุณลักษณะสิ่งของคนกลาง ศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยน กับผู้ค้าธนสารสมบัติดิจิทัลดุ จำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีกคด้วยกันจำต้องประกอบด้วยทุนจดทะเบียนจ่ายหลังจากนั้นไม่ต่ำต้อยที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด เช่นนี้ ผู้สถานที่มีส่วนร่วมที่ท้องตลาดทั้งหมดต้องตีทะเบียนกับ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้างใน 90 ทิวากาล (ในวันที่ 14 เดือนสิงหาคม 2018) และจะจำต้องครอบครองอนุมัติขนมจากกคในงานไปงานปีกทรัพยสมบัติดิจิทัล เพราะบริษัทที่ออก ICO จำต้องเสียค่าธรรมเนียมล่วงหน้า 5 โล้นตีน ด้านบริษัทนายหน้าจำเป็นจะต้องจ่ายค่าคุณความดี 2.5 เลี่ยนเท้า กับผู้ค้าของมีค่าจำเป็นจะต้องจับจ่ายใช้สอยค่าธรรมเนียม 2 เลี่ยนบาทา เพราะด้วย Cryptocurrency สถานที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตแยกออกปริวรรตกับเงินบาท (Baht) กับใช้ก่อ ICO มี 7 พงศ์เงินตรา เช่น bitcoin, bitcoin cash, Etherium, Etherium classic, Litecoin, Ripple กับ Stellar ดังนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาจากความน่านับถือของ Consensus กับสภาพคล่องของเงินตราวงศ์นั้นๆ เพราะด้วยแนวทางนี้ เปล่าร่วมถึงโทเคนดิจิทัลแห่งกำหนดสิทธิ์ที่การคว้าซึ่งสินค้าหรือไม่ก็บริการชนิดเจาะจง (Utility Token) ที่ลูกค้าสามารถนำนำไปใช้ได้มาทันที เป็นต้นว่า แต้มสั่งสมจากห้างร้าน ค่าเงินแห่งจบ ผู้หญิงเทวโลกยลูกผู้หญิง ทนทานามร รองเลขาธิการ ที่ทำการคณะกรรมการคุมหลักทรัพย์ด้วยกันตลาดหุ้น (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) กล่าวว่า “หลักเกณฑ์แห่งออกมานี้ ได้มามุมานะหาสิ่งกลมๆเท่าเทียมระหว่างงานสงเคราะห์ของใหม่ กับงานก่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง เพราะว่าได้นำความเห็นจากทุกฝ่ายมาสำรวจ กฎที่ออกมา อาจอีกทั้งไม่สมบูรณ์ภาพร่าง แม้ว่าดำรงฐานะจุดตั้งต้นสิ่งของการศึกษาเล่าเรียนขนมจากของแท้จรพร้อมกันระหว่างทางงานกับอาณาเขตการทำงาน” ขอบพระคุณหลักแหล่งสรรพสิ่งข้อมูล คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยกัน BangkokPost NewsICOCryptocurrencyที่ทำการคณะกรรมการคุมหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์