การไฟฟ้านครหลวง กับ กรมที่ดิน เลิกการใช้คืนถ่ายบัตรประชาชนหลังจากนั้น

ภายหลังที่ประกอบด้วยข่าวข้อความรัฐบาลตระเตรียมเลิกการใช้คืนคัดลอก “บัตรประจำตัวประชาชน-ระเบียนคฤหาสน์” ซึ่งกรมสรรพากรก็เริ่มจรต่อจากนั้น ปัจจุบัน การไฟฟ้านครหลวงกับ กรมที่ดินได้ออกมาให้ข่าวว่าได้สนองตอบทาบนโยบายรัฐบาลดังกล่าว การไฟฟ้านครหลวง เพราะนายกีรพัฒน์ ประมาณตัวเศรษฐ์ ผู้ว่าการกฟน. เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวง ในที่ชั้นรสก.ขึ้นกับมหาดไทย แห่งให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในที่พื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี กับจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตอบสนองดามนโยบายรัฐบาลอำนวยความสะดวกอายุมากประชาชน ตามคำสั่งหัวโจกทีมปกป้องความสงบเงียบแห่งชาติ (คสช.) แห่ง 21/2560 เหตุการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกณงานประกอบธุรกิจ หัวข้อ 17 ประกอบกับตามมติสิ่งของคณะกรรมการเดินเครื่องการปฏิรูปเพื่อรองงานเปลี่ยนแปลงติดสอยห้อยตามแผนการ Thailand 4.0 ครั้งแห่ง 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เดือนที่ 4 2561 ที่ผ่านมา ลงความเห็นแบ่งออกเพิกถอนการใช้คืนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้วยกันสำเนาทะเบียนบ้าน และรับในที่งานดำรงฐานะรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ตรงนั้น การไฟฟ้านครหลวง พร้อมยกฐานะคุณภาพการทำงานบริการ เสริมสร้างความพึงพอใจจ่ายอายุมากผู้ซื้อกระแสไฟประกอบด้วยพัฒนาคุณลักษณะการทำงานบริการอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักการรัฐบาลเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่กลางเมือง ลดกิจกรณีที่ต้องชดใช้สำเนาสิ่งพิมพ์ที่งานต่อเนื่องขอใช้คืนบริการต่าง ๆ ของ การไฟฟ้านครหลวง ตามแบบแผน คำสั่ง ข่าว บันทึกเหตุ หรือหลักการกระทำแห่งกำหนดวาง จึงออกประกาศกฟน. แห่งหน 43/2561 กรณี ยกเลิกงานใช้คืนสำเนาบัตรประจำตัวด้วยกันสำเนาทะเบียนบ้าน โดยยกเว้นข้อความ หากหมายมั่นใช้สิ่งพิมพ์ถ่ายดังที่กล่าวมาแล้ว จ่ายบุคลากร กฟน. เป็นตัวดำเนินการเพราะว่าไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย รวมถึงข้อความประกอบด้วยการมอบอำนาจแบ่งออกบุคคลอื่นลงมือทำแทน มอบใช้คืนถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ ครบถ้วนเซ็นสำเนาตรงเผง เพื่อที่จะมาติดต่อขอเกี่ยวชดใช้บริการ ยิ่งไปกว่านี้ การไฟฟ้านครหลวง ได้ทำงานอำนวยความสะดวกที่การเสาะแสวงดวงให้บริการโดยร่วมปักเป็กเจาะจงขีดขั้นบรรดาศักดิ์มุขดิจิทัลแห่งหนให้บริการสรรพสิ่งการไฟฟ้านครหลวง ผ่านแอปพลิเคชัน CITIZENinfo ของรัฐบาลอ่อนโยนต่อจากนั้น หมายรวมตรวจสอบแห่งให้บริการของ การไฟฟ้านครหลวง ถึงที่กะไว้เว็บไซต์ wwwมันสมองmea.or.th หรือคลิกแห่ง https://wwwมันสมองmea.orมันสมองth/map/district_office ทั้งนี้ ถ้าประกอบด้วยข้อกังขาเพิ่มพูนสามารถติดต่อศูนย์รวมบริการข่าวผู้ซื้อไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 คว้าตลอด 24 ชั่วโมง กรมที่ดิน ทางฟากสรรพสิ่งกรมที่ดินก็อีกด้วย ผู้เป็นใหญ่เผ่าพันธุ์ รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เผยว่า เพื่อจะได้ผลอำนวยความสะดวกด้วยกันตัดทอนกิจของกลางเมืองณงานต่อเนื่องสร้างธุรกรรม ในที่ ที่ทำการพื้นแผ่นดิน กรมที่ดินจึ่งได้มีข่าวยกเลิกการชดใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือไม่ก็สำเนาใบสุทธินิติบุคคล เพื่องานต่อเนื่องก่อธุรกรรมที่ที่ว่าการเมทนีดลทั่วราชอาณาจักร พอให้เป็นไปตามคำประกาศิตหัวโจกรักษาความสงบเงียบแห่งชาติและมติสรรพสิ่งคณะกรรมการเดินเครื่องการปฏิรูปเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงติดตามแผนการ Thailand 4.0 ซึ่งมีนายกฯดำรงฐานะสำคัญ กรมที่ดินจึ่งแบ่งออกประกอบด้วยคำประกาศิตจ่ายบุคลากรพนักงานณที่ทำการเมทนีดลทั่วราชอาณาจักรกะเกณฑ์ทำเพราะว่าครัดเคร่ง เพราะมีเรื่องเบ็ดเตล็ดเหตุฉะนี้ กักคุมบุคลากรเจ้าหน้าที่เรียกคัดลอกสิ่งพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชนด้วยกันสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบสุทธินิติบุคคลกอปรคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ธุรกรรมอื่นเกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์ กรณีจำเป็นจำเป็นต้องชดใช้เอกสารอื่นพื้นที่ร.ให้กำเนิดจ่ายในที่การสอบถามและวิเคราะห์เพื่อกอปร คำขอจดทะเบียนอำนาจด้วยกันนิติกรรม และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จ่ายพนักงานบุคลากรมีหน้ากลางแจ้งหน่วยราชการแห่งหนครอบครองผู้คลอดเอกสารทางราชการดังกล่าว พอให้จัดส่งประกาศหรือว่าถ่ายเอกสารทางการตรงนั้นลงมาเพื่อจะชดใช้กอปรคำร้อง เว้นเสียแต่ผู้ขอเกี่ยวประกอบด้วยความหวังที่จะจับเอกสารราชการนั้นมาจัดแสดงดามบุคลากรเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำร้องด้วยตัวเอง เรื่องจำเป็นจำเป็นต้องคัดสำเนางานพิมพ์หมายกำหนดการทะเบียนสำมะโนครัว ด้วยกันบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่ก็เอกสารราชการอื่น เพื่อที่จะคุณประโยชน์ในที่การปฏิบัติราชการสรรพสิ่งกรมที่ดิน มอบพนักงานบุคลากรดำรงฐานะผู้จัดทำสำเนางานพิมพ์ดังที่กล่าวมาแล้วขึ้นเอง และกักคุมไม่แบ่งออกเรียกหยุดค่าใช้จ่ายต้นตอขึ้นไปขนมจากการถ่ายเอกสารดังที่กล่าวมาแล้วตรงนั้นจากผู้ตะขอจดทะเบียน กรณีมอบอำนาจจ่ายบุคคลอื่นลงมือแทน แบ่งออกใช้คัดลอกบัตรประจำตัวประชาชนสิ่งของผู้มอบอำนาจ ครบครันลงชื่อรับรองถ่ายเที่ยงตรง ทั้งนี้ ถ้าหากไม่ได้รับสารภาพความสะดวกในที่งานทำธุรกรรม ที่ สำนักงานพื้นแผ่นดิน สามารถรุ่งแจ้งข่าวถึงที่กะไว้ แกนกลางทรงคุณความดีกรมที่ดิน 0 2141 5555 NewsGovTech

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/10/department-of-lands.jpg