การศึกษาเล่าเรียนสถานที่อนาคตกาล เด็กมัธยมศึกษาไทยกราบเรียนก่อสร้าง AI ความเจริญที่ดิน

เตรียมปฏิวัติการหาความรู้สิ่งของลูกไทย จับความตรัสรู้ AI มาดัดแปลงกับดักชีวิตประจำวัน ขนมจากผลการวิจัยแสดงบริหารจับการเรียนเนื้อความ AI มายังเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครอบครองอันแห่งหนน่าสนใจกับเหมาะสมกับชีวิตินทรีย์ เพราะว่าควรจะประกอบด้วยงานปรับใช้ปันออกน่าศึกษาและไม่#สลับซับซ้อน เพราะนักค้นคว้าประเทศไทยขนมจาก Cluster การศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่อนาคต (FREAK Lab) ขนมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระสงฆ์จอมเกล้าจังหวัดธนบุรี (KMUTT) ได้มาทำการออกแบบกับลองโมเดลการศึกษาเล่าเรียนต้นเค้าเนื่องด้วยกาลเวลาอนาคต เพราะว่าก่นถ่ายทอดเด็กม.ต้นจ่ายสมรรถก่อสร้าง AI แห่งการนำลงมาใช้กับการเกษตรไม่มีเงินประสบผล ทีมการศึกษาค้นคว้าเล่าแหวคว้าแรงบันดาลใจมาจากเเนวไตร่ตรองปีก Constructionism P’s of Creative Learning ขนมจาก MIT Media Lab แห่งหนเจาะจงว่าการอนุเคราะห์จ่ายลูกประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์กอปรไปอีกด้วยเช็ด่สิ่งของ Projects, Passion, Play กับ Peers แห่งการทดลองโมเดลนวชาตตรงนี้ ได้มีงานแจ๋แผนการ JSPT โดยประกอบด้วยเด็กนักเรียนแห่งระดับม.ต้นร่วม และศึกษาการสร้าง Machine learning model : Decision Tree, Neural Network ด้วยกัน k-Nearest Neighbor เพื่อจะเลือกสรรคุณภาพสรรพสิ่งผลิตภัณฑ์ทางราชการไร่ กับประกอบด้วยการบริหารแข่งขันกับอีกต่างหากหาผู้พิชิตจากการฟังได้แต้มมากมายณงานก่อสร้าง AI เพราะว่าการทดลองคราวนี้ประสบความสำเร็จเเละได้มาตีพิมพ์ที่ระดับนานาชาติแห่งหน IEEE ยิ่งไปกว่านี้ มุขคณะวิจัย ​Cluster ยังได้มาเล็งเห็นจดนัยสิ่งของ Biotech ที่จะเข้ามาดำรงฐานะปรับปรุงแหล่งหล้าที่ช่วงศน่ารษที่ 21 ซึ่งทุกคนจะสมรรถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ขนมจาก Biotech อีกรวมหมดมันจะมีเนื้อความ ‘สะดวก เร็ว กับถูก’ ขึ้นอย่างมาก พอดวงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้กระทำจัดงาน Hack Biodesign เพราะว่าถือสิทธิ์ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยนเรศวร, สถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจังหวัดธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดยโครงการเจริญอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ด้วยกันคณิตศาสตร์ (JSTP) ของสำนักเลขาธิการวุฒิสภาทช แผนตรงนี้เปิดโอกาสจ่ายลูกมัธยมศึกษาได้มาร่วมมือดีไซน์ ออกอุบาย โดยการนำกรณี Biodigital (วิศวกรรมฮาร์ดแวร์เพื่อที่จะใช้กับคน) Synthetic biology (ชีววิทยาสังเคราะห์) และ Biomimicry ลงมาดัดแปลง ชกต่อยท้องแห้ง คิดค้นโปรเจคนวชาตๆ ซึ่งนี่ได้มาทำเอาคดีชีววิทยาที่มองดูดำรงฐานะแห่งได้มาแค่ทำความเข้าใจ ด้วยกันตรวจดู สามารถลงมาก่อสร้างดำรงฐานะนวัตกรรมนวชาตๆ จ่ายกลายร่างครอบครองรูปธรรมขึ้นมาคว้า อ่านข้อปลีกย่อยส่งเสริมได้ที่: Freak Lab, HackBiodesign X NewsAIKMUTTagtechFREAK lab