กสทช. เผยผู้ประกอบการกลับคืนทีวีดิจิทัลจากนั้น 7 ช่อง เพราะว่าทวาร 3 ยื่นกลับคืน 2 ทวาร

พระขนองกสทช. เปิดทางปันออกผู้สร้างโทรทัศน์ดิจิทัลคืนช่องได้ ปัจจุบันปะทุณฐาแขน ตัในที่ฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. ได้มาประเจิดประเจ้อดุ (กาลเวลา 14.50 น.) ประกอบด้วยผู้สร้างนูนคืนโทรทัศน์ดิจิทัลจากนั้นทั้งเพ 7 ทางเข้าออก เพราะว่าช่อง 3 ยื่นกลับจรด 2 ทางเข้าออก เหลือแทบ 3HD แทบช่องฝ่ายเดียว ผู้ประกอบการสถานที่กลับทีวีดิจิทัล 3 Family (ทางเข้าออก 13) MCOT Family (ทางเข้าออก 14) Spring News (ทวาร 19) ไบรท์โทรทัศน์ (ทวาร 20) Voice TV (ช่อง 21) Sping 26 (ทางเข้าออก 26) 3 SD (ทางเข้าออก 28) NewsDigital TV