กสทช. ปริปากผู้สร้างกลับคืนทีวีดิจิทัลแล้ว 7 ทางเข้าออก เพราะทางเข้าออก 3 โหนกกลับ 2 ช่อง

ปฤษฎางค์กสทช. เปิดทางมอบผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลคืนทางเข้าออกได้มา ปัจจุบันลุกแห่งฐามือ ตัในที่ฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. คว้าไม่มิดชิดแหว (สมัย 14.50 นาฬิกา) มีผู้ประกอบการยื่นคืนทีวีดิจิทัลต่อจากนั้นทั้งสิ้น 7 ทางเข้าออก เพราะทวาร 3 ยื่นคืนจด 2 ทางเข้าออก เหลือเหมือน 3HD แทบทวารข้างเดียว ผู้ผลิตสถานที่กลับโทรทัศน์ดิจิทัล 3 Family (ช่อง 13) MCOT Family (ช่อง 14) Spring News (ช่อง 19) ไบรท์โทรทัศน์ (ทางเข้าออก 20) Voice TV (ทางเข้าออก 21) Sping 26 (ทวาร 26) 3 SD (ช่อง 28) NewsDigital TV