กสทช. ทุบสันคุณค่าแก้ไขโทรทัศน์ดิจิตอลหรือ MUX ร่วมกว่า 761.42 ล้านเท้าจากนั้น

ผู้เป็นใหญ่ฐาแขน ตัณฑสิทธิ เลขาธิการคณะกรรมการภารกิจกระจายเสียง การงานโทรทัศน์ และภารกิจโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ไม่มิดชิดว่า วันนี้ (12 พมันสมองยมันสมอง 2562) คณะอนุกรรมการจำกัดขบวนการด้วยกันข้อจำกัดการทดแทน MUX ตามคำสั่งหัวโจกกรุ๊ปปกป้องความสงบเงียบแห่งชาติ สถานที่ 4/2562 ได้ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบสันวงเงินค่าชดเชย ชดใช้ หรือจับจ่ายดอกผู้รับสัมปทานให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินแห่งระบบดิจิตอล หรือไม่ก็ MUX แห่งหนได้รับความกระทบกระเทือนต้นตอขึ้นโดยตรงขนมจากการเอาคืนคลื่นความถี่ จำนวน 4 ราย (5 ใบอนุญาต) ตัวอย่างเช่นกองทัพบก 2 เครือข่าย ไทยพีบีเอส 1 วงจรข่าย บมจ. อสมท 1 เครือข่าย และกรมประชาสัมพันธ์อีก 1 เครือข่าย ครอบครองจำนวนรวมสินทรัพย์รวม 761,420,123 บาทา เพราะกองทัพบกจักได้รับสินทรัพย์คุณค่าเยียวยาจำนวนรวมถึงสิ้น 159,284,487 บาทา ซีกไทยพีบีเอสจักถือสิทธิ์ทรัพย์สินค่าเยียวยาจำนวนรวมหมายรวมจบ 254,076,774 เท้า ด้วยบมจ. อสาสมท จะถือสิทธิ์สินทรัพย์คุณประโยชน์เยียวยาจำนวนหมายรวมหมด 219,918,752 เท้า กับกรมประชาสัมพันธ์ จักถือสิทธิ์ทรัพย์สินค่าเยียวยาปริมาณรวมทั้งหมด 128,140,110 เท้า ผู้เป็นใหญ่ฐาแขน กล่าวว่า ถัดจากนี้ครั้นผู้ให้บริการเครือข่ายทีวีภาคพื้นดินณระบบดิจิตอลทั่ว 4 ราย ทำความตกลงจัดซื้อจัดจ้างเพื่อที่จะจัดการเปลี่ยนแปลงอุปกรที่์ฯ สุภาพอ่อนโยน พอมีหนังสือเรียกเก็บเงินติดตามโอกาสการงานลงมา ก็ส่งบันทึกดังที่กล่าวมาแล้วลงมาเบิกเงินกับดักที่ทำการ กสทช. ได้เกิน ติดตามสนนราคาสถานที่ได้มาขีดคั่นวางติดสอยห้อยตามคราวธุรกิจนั้นๆ ทั้งนี้ งานจัดการหมดด้วยกันของที่ว่าการ กสทช. เสร็จขบปัญหาโทรทัศน์ดิจิตอลตามคำสั่ง หัวโจกกรุ๊ปพิทักษ์ความสงบแห่งชาติ แห่งหน 4/2562 แห่งปันออกเยียวยากับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลสถานที่ถือสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนจากการถอนระลอกคลื่นความถี่น่าน 700 MHz เพื่อจะใช้ประโยชน์การงานณการงานโทรคมนาคม PR NewsMUXกสทชdigital-tv

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/B3F24CF0-1F2B-4A7F-B637-25F8188A701A.jpeg