กลุ่มบุญคลาดแคล้วฯ ปรับแปลนหน่วยงานใหม่ ‘ความสงบสุข ภิรมย์สวามิภักดิ์’ ขึ้นแท่นประธานกรรมการบริหาร กำกับแผนการทั้งผอง

ที่ประชุมคณะกรรมการหุ้นส่วน บุญกุศลรอดไปบริวเวอปรี่ ขีดคั่น มีมติรังสรรค์คุณสันติภาพ ภิรมย์ภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการจัดการ ขนมจากเก่าก่อน ระดับเอ็มดีโย่ง เช่นนี้เพื่อที่จะสำเร็จกำกับสอดส่องดูแลการบริหารงานปันออกเป็นไปตามหลักแห่งหนคณะกรรมการกงสีแหมะไว้ ในเวลาเดียวกันนี้ได้มารังสฤษฏ์เธอจุตินันท์ ภิน่าสนุกจงรักภักดี ปันออกครอบครองเอ็มดีใหญ่ผลัดเปลี่ยน จากระดับเดิมที รองลงมาจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อที่จะทำต่อการดำเนินธุรกิจสรรพสิ่งกลุ่มบุญรอดไป เพราะปันออกส่งผลตั้งแต่วันที่ 27 เดือนมีนาคม 2563เพื่อโครงสร้างเทศมนตรีสิ่งของหุ้นส่วน บุญกุศลคลาดแคล้วบริวเวอปรี่ ขีดคั่น แล้วจึงครอบครองดังนั้นหัวหน้าวุฒา ภิรมย์จงรัก ประธานกรรมการอธิปปิยะ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหัวหน้าบึง ภิรมย์จงรักภักดี รองประธานกรรมการนายความสงบ ภิน่าสนุกจงรัก ประธานกรรมการจัดการนายตาย (มักใช้แก่เทวดา)ความสำราญ ภิน่าสนุกภักดี กรรมการผู้จัดการเทิ่งนายโตไม่มีเงิน์พลังอำนาจ เทนำพาคำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการโย่งหัวหน้ากำลังพลิษธนู์ ภิรมย์จงรักภักดี กรรมาธิการถัดจากกรรมการผู้จัดการเทิ่งหัวหน้าภูริต ภิน่าสนุกภักดี กรรมาธิการอธิปปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมาธิการหัวหน้าวรภูมิรู้ ภิน่าสนุกภักดี กรรมาธิการ Newsboonrawdความสงบสุข ภิรมย์จงรัก