กรุ๊ป IDEA LAB ฟีโบ้ เจริญรายการวินิจฉัยวัณโรคขนมจากฟิล์มถ่ายรูป x-ray โดยใช้คืน Machine Learning

ผลงานการวินิจฉัยฝีในท้องขนมจากฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ โดยใช้ Machine Learning ขนมจากพวก IDEA Lab เจริญโดยเจ้าเอ็งที่หนึ่งวงศ์สกุล สินธุ์เพริศพริ้ง คุในธีรวร อภิชนาสกุล เจ้าเอ็งอุกฤษฎ์ เลิศชาติชั้นางาน ปะทุในที่ฐณวงศ์สกุล ระยะงามสง่า นิสิตระดับปริญญาตรี กับ ครูผู้สอนบวรศักดิ์ วงศ์ตระกูลอนุกูลเปรม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ท้องที่สนาม ไม่ก็ ฟีโบ้ วิทยาลัยเทคโนโลยีตุ๊จอมเกล้าจังหวัดธนบุรี (มจธนาคาร) ครอบครองรางวัลดีเลิศ ประเภท Open Topic ขนมจากงานการแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยกันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2561 (AIROBIC 2018) ครูผู้สอนบวรศักดิ์ สกุลสงเคราะห์เปรม สถาบันวิทยาการหุ่นสมองกลท้องที่สนามหญ้า สถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีตุ๊เจ้าจอมเกล้าจังหวัดธนบุรี (มจธนาคาร) กล่าวว่า การเรียนรู้อนุศาสน์สถานที่เน้นแบ่งออกนิสิตคว้าศึกษาจากปัญหาจริงๆ แล้วก็ปฏิรูปโปรเจค Machine Learning งาน AI ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ปฏิรูปขึ้น เพื่อที่จะเลือกเฟ้นกรองผู้ป่วยโรคฝีในท้องเบื้องต้นจากฟิล์มถ่ายรูปเอกซเรย์ เพื่อจะลุ้นตัดทอนการงานการงานนายแพทย์สถานที่ปัจจุบันแพทย์จำเป็นจะต้องอ่านฟิล์ม เอกซเรย์มากมาย ใช้เวลานาน เสียแต่ว่าหากประกอบด้วยเครื่องเครา Machine Learning แห่งหนถูกปฏิรูปขึ้นไปลงมาจะช่วยเลือกเฟ้นกรองแบ่งแยกคนเจ็บแห่งหนสิ่งของประกอบด้วยความมั่นใจแหวไม่ครอบครองผู้ป่วยฝีในท้องก็จะสามารถจำแนกผู้ป่วยกลุ่มนี้ออกมาคว้า ตัดทอนงานอ่านฟิล์มเอกซเรย์สรรพสิ่งหมอได้มาเต็มที่ คุณอุกฤษฎ์ อุดมชาติชั้นาการ นักศึกษาฟีโบเข้ายา มจธ. เผยถึงงานดีไซน์รายการ AI ชิ้นงาน Machine Learning แหว งานสิ่งของรายการจักแบ่งแยกครอบครองสองด้าน ด้านเริ่มแรก จับข่าวสารกระบิเอกซเรย์ปอดลอยทรงเครื่อง ด้วยเหตุที่กระบิเอกซเรย์จะชิดองค์ด้านอื่นด้วย เป็นต้นว่า มือ กระดูก โดยโปรแกรมจักจำแนกเจาะจงซีกร่างกายปอดลอยออกมา เพื่อจะนำไปวินิจฉัย ด้านที่สองจะมี AI อีกร่างกาย ที่จะตัดสินตวาดฟิล์มถ่ายรูปเอกซเรย์นั้น ครอบครอง หรือเปล่าดำรงฐานะ โรควัณโรค พร้อมทั้งเครื่องเคราจะจัดแสดงความมั่นใจของการวินิจฉัยเป็นอัตราร้อยละ ณระยะการพัฒนาโปรแกรม มุขพวกประกอบด้วยข่าวสารฟิล์มถ่ายรูปเอกซเรย์แบบจากโรงพยาบาลแห่งหนมีผลการสืบสวนจากในที่ห้องหับแล็บ เป็นเหตุให้สมรรถเอามาปฏิรูปโปรแกรม กับประลองความแม่นยำ โดยเดี๋ยวนี้การทดสอบพบว่าสิ่งของประกอบด้วยความเที่ยงตรงครั้นเปรียบเทียบกับเอาท์พุตตรวจสอบแน่นอน เก็ง 80% ครูบวรศักดิ กล่าวทิ้งท้ายตวาด การพัฒนาสิ่งตัดสินฝีในท้องขนมจากฟิล์มถ่ายรูป x-ray โดยอัตโนมัติ โดยใช้ Machine Learning หากได้ปฏิรูปชกต่อยอดและดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาล วันข้างหน้ามีเครื่องเคราประดิษฐานอยู่ตามโรงพยาบาล จะสมรรถคัดแยกถักผู้ป่วยชั้นแรก ทุ่นค่าใช้จ่าย และลดการงานกิจธุระแบ่งออกกับดักหมอคว้า PR NewsAIMedicalMachine Learningมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตุ๊เจ้าจอมเกล้าธนบุรี

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/IBM_X-Force_038.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/2/IBM_X-Force_01.jpg