กรุยทางไปสู่ทศวรรษหน้าของประกาศ ‘Next Data Decade’ โดย Jeff Clark