กรุงไทย จับมือ Everex และ Shwe Bank ให้บริการน้ำเงินสินทรัพย์ไปข้ามถิ่นไปเมียแม่นมา

เธอรพินทร์ บุญญานุสาสน์ ถัดลงมาเอ็มดีเทิ่ง สายงานงานตลาดเงินท้องตลาดราคาทุน ธนาคารกรุงไทย, Alex Lane ประธานกรรมการสั่งการ หมู่กงสี Everex และ Thein Zaw, Executive Vice Chairman, Shwe Rural & Urban Development Bank รวมลงลายมือชื่อในที่ Letter of Intent การรวมหัวชี้แจงบริการเงินโอนโดดข้ามแดนจากไทยไปสาธารณรัฐแห่งหนสมาคมมาดามพี่เลี้ยงเด็กา ด้วยบริการ Krungthai Bank and Shwe Bank Remittance powered by Everex เพื่ออำนวยความสะดวกในงานปีกไก่ทรัพย์สินต่างประเทศแจกกับดักแรงงานมาดามพี่เลี้ยงเด็กาถิ่นที่อยู่ในประเทศแหลมทอง เพราะว่ามีข้อเด่นคือว่า สมรรถชะโอนรายได้ทุกหัวระแหง ทุกเมื่อ สะดวก ว่องไว และปึกแผ่น ด้วยการใช้ Mobile Application ในที่อัตราแลกเปลี่ยนแห่งหนต่อสู้ได้มากับบริการโอนทรัพย์สินนอกหมู่ ที่ประธานหมดค่าธรรมเนียมประเพณีในการปีกไก่ทรัพย์สิน ผู้ใช้สมรรถเลือกคัดรับเงินผ่าน 3 ช่องทาง ตัวอย่างเช่น 1. จับฝากเข้าบัญชี Shwe Bank 2. รับเงินสถานที่เคาน์เตอร์สิ่งของ Shwe Bank ทั้งปวงสาขา 3. จับส่งจดหัตถ์ผู้รับพร้อมด้วยบริการส่งจดนิวาสสถาน เพราะว่ามีคุณค่าใช้สอยณการพาส่งพ่าง 50 ตีนดามรายการ ซึ่งธนาคารหลงเชื่อตวาดบริการดังที่กล่าวมาแล้วจะสมรรถตอบปัญหางานชะโอนทรัพย์สินกลับมาด้าว กับลุ้นแยกออกหมวดแรงงานเข้าถึงบริการทางการเงินสิ่งของธนาคารได้มาหวานคอแร้งขึ้นไป โดยสามารถสมัครใช้แอปกำลังิเคชั่น Everex รวมทั้งกรอกเงินตราเข้าไป E-Wallet ได้ที่รถยนต์โมบายไปไม่ก็ Krungthai on the Move ซึ่งจะจากไปให้บริการในที่ย่านชุมชน และสถานที่ทำงานสรรพสิ่งกำลังแรงงานชายาแม่นมา เพราะประกอบด้วยพนักงานรอแบ่งออกความช่วยเหลือกับถอดความภาษา ซึ่งจักริเริ่มให้บริการณจันทรามิถุนายนนี้เป็นต้นไป ยิ่งไปกว่านี้แบงค์ยังมีผลิตภัณฑ์ข้าง Payment กับชะโอนทรัพย์สมบัติระหว่างประเทศที่มัธยัสถ์ หวานคอแร้ง กับปึกแผ่น อาทิ บัตร Krungthai Travel Card ที่ตลอด 11 วงศ์ตระกูลเงินตราเสา รวมถึงระเบียบงานชะโอนทรัพย์สินเปลี่ยน NETs สถานที่ด้าวสิงค์โปร์ PR NewseverexกรุงไทยKrungthaiShwe BankKrungthai Bank