กรุงไทยเปิดตัว Krungthai Innovation Lab พร้อมปฏิรูปเทคโนโลยีด้วยกันส่งเสริมสังคมไร้ตัวเงิน

คุแห่งผยง ธนูีวที่ิช กรรมการผู้จัดการเทอะทะ ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร แขกรับเชิญ กับสื่อมวลชน คว้าร่วมกันถลก Krungthai Innovation Lab ศูนย์รวมนวัตกรรมด้วยกันเทคโนโลยีชั้นสูง แหล่งรวมคนรุ่นใหม่แห่งร่วมคิดค้นกับปฏิรูปเทคโนโลยีนวชาตๆ ยกระดับงานให้บริการภาพร่างครบวงจร เพื่อจะก้าวไปสู่ Invisible Platform ด้วย 4 จำใจสำคัญ เพื่อที่จะช่วยเหลือ Digital Payment Platform สรรพสิ่งภาครัฐบาล ร่วมดันการเข้าสู่สังคมสิ้นไร้ตัวเงินอย่างเต็มรูปแบบ ลุกณผยง ศรีวที่ิช ประเจิดประเจ้อแหว ขนมจากแห่งธนาคารได้มาประกาศยุทธศาสตร์ดิจิทัล ไปสู่งานเป็น Invisible Banking ผ่านกลอุบาย 5 P โดยสร้าง Platform แห่งแข็งแกร่งเพื่อจะเกี่ยวโยง 5 Ecosystems ตัวอย่างเช่น กลุ่มหน่วยงานภาครัฐบาล หมวดงานจ่ายเงิน หมวดสุขภาพด้วยกันการรักษาพยาบาล หมวดมหาวิทยาลัยกับการหาความรู้ กับกลุ่มกบิลขนส่งมวลชน นอกเหนือจากความร่วมแรงร่วมใจกับดักแนวร่วม (Partnership) ปรับปรุงพนักงานมอบมีทักษะแห่งหนเหมาะสม (People) จับเทคโนโลยีมาสนับสนุนทำให้เรียบกระบวนการทำงานมอบคล่องแคล่วขึ้น (Process) รวมทั้งรีบยกฐานะงานให้บริการจรสู่ดิจิทัลเปลี่ยนทุกทาง (Performance) ซึ่งแบงค์คว้าทำควบคู่กับดักการสร้าง Krungthai Innovation Lab เพื่อจะครอบครองแกนกลางนวัตกรรมกับเทคโนโลยีชั้นสูง ซูบปัญหากลวิธี 5 P Krungthai Innovation Lab ประกอบด้วย 4 ขัดสนประธานเป็นต้นว่า 1.Business Innovation 2.Data Innovation 3.Product & Process Innovation 4.IT Innovation เพราะว่าแต่ละจำใจมีการจัดตั้งคณะทำงานสอดส่อง รวมทั้งธนาคารได้มาแก้ไขภาวะแวดล้อมแห่งการทำงาน แจกประกอบด้วยความสะดวก ก้าวหน้า เหมาะสมกับดักการสร้างสิ่งใหม่นวชาตๆ ซึ่งงานก่อสร้าง Krungthai Innovation Lab แห่งคราวนี้ สอดคล้องกับดักความมุ่งมาดปรารถนาของธนาคารแห่งการพัฒนาเจ้าหน้าที่ กระบวนการดำเนินการ ด้วยกันความชำนาญแห่งทันสมัย รวมถึงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนา Software พร้อมด้วยแนวคิดแปลน Agile ซึ่งเน้นการมอบ Software สถานที่ผ่อนปรนดำเกิง พอให้แบงค์สามารถกำราบกับความเปลี่ยนแปลงมุขธุรกิจ โดยแต่ละแกนคิดเสาะแสวงกับปรับปรุงของใหม่กระยาเลย เหตุฉะนี้ อ่อนปกองพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT ซึ่งมีแกนกลางบริหารพร้อมด้วยจออัจฉริยะ ติดตามทั้งหมดการเคลื่อนที่เหตุเดิมขึ้น มีระบบรุ่งเช้าห้ามภาพร่าง Real time เพื่อที่จะดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาเหตุเดิมขึ้นไปประการตรงด้วยกันทันท่วงที กับปัจจุบันได้มาปรับปรุง 5 ฟีพบปะร์นวชาตสิ่งของแอปกองพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT เช่น บริการเบิกเงินไม่ชดใช้ตั๋ว ผ่านสิ่งของเอทีเอ็มกรุงไทยกว่า 8,800 เครื่องทั่วราชอาณาจักร เปิดบัญชีออนไลน์ปราศจากขั้นต่ำ ไม่เสียค่าธรรมเนียมพิทักษ์บัญชี บริการสำรวจเครดิตบูป่องออนไลน์ อีกด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง Krungthai Connext แจ้งทั้งปวงการเคลื่อนไหวทางการเงินผ่าน LINE ลงสมัครคล่อง หมดค่าจับจ่าย ด้วยกัน ผึ่งผาย AI กบิลอัจฉริยะแห่งหนรู้ใจ แนะนำหมายกำหนดการธุรกรรมแห่งสำคัญ ครบครันโปรโมชั่นเด่นเจาะจงผู้ใช้งานแต่ละท่าน ดังนี้ กรุงไทย NEXT บรรลุผลอย่างยิ่ง มียอดผู้ใช้งานถึง 5 ล้านมนุช และมีจอมธุรกรรมสูงศักดิ์กว่า 500 กล้อนหน ขนองเริ่มได้พ่าง 5 จันทร์ AI Innovation จำแนกเป็น 3 ข้างถือเอาว่า 1.Visual ด้วยกระบิล Face Recognition สแกนเค้าหน้า เพื่อจะเจาะจงตัวตนสรรพสิ่งผู้บริโภค ดูแลรักษาการคดโกงทั้งปวงแนวทาง กระบิล Smart Document ให้ผู้บริโภคสถานที่ประสงค์สร้างธุรกรรม อาทิ ขอสินเชื่อ เปิดบัญชีผ่านทางออนไลน์ สมรรถส่งหลักพยานประธาน อาทิ บัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนบ้าน กำหนดการเดินสมุดบัญชี ผ่านกระบิลออนไลน์ เป็นเหตุให้ขบวนการนูนงานพิมพ์ ด้วยกันขออนุมัติกำหนดการกระยาเลย ง่าย ว่องไว และหนักแน่นขึ้น กบิล Object Detection ซึ่งเป็น Security Alert แห่งหนสามารถจำแนกแยกแยะกับจับพิจารณาบุคคลหรือว่าปัจจัยเสี่ยงแห่งหนอาจก่อให้เกิดอันตราย รวมทั้งใช้ที่การแจ๋ Traffic ข้างในสาขาคว้าด้วย 2.Voice เป็น Smart AI รองการแปลความภาษาจด 9 ภาษามนุษย์ อาทิ ภาษาอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฝรั่งเศส สมรรถสร้างเสียงเป็นตัวหนังสือ ด้วยกันนฤมิตอักขระกลายเป็นเสียง โดยจักนำมาใช้ณ Krungthai Call Center กับ Booth Exchange รวมถึงสำนักงานสาขา 3.Chat Bot กระบิลให้ข่าวอัจฉริยะ มอบคำแนะนำผู้ซื้อเกี่ยวข้องผลิตผลกับบริการ สาขาครรลองดิจิทัล นำเทคโนโลยีสถานที่สามารถจัดการกับดักอาชญากรรมสมัยใหม่ เพราะได้ทยอยวางสิ่งของตรวจสอบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ ผสานข่าวกับดักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย และใช้คืนเทคโนโลยี e-Signature เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อแห่งสมรรถตรวจจับความเที่ยงตรงกับการกดน้ำทนทุกข์สรรพสิ่งลายเซ็นคว้าแม่นตรง เกี่ยวกับชดใช้ที่งานสร้างหมายกำหนดการปะปนกัน แห่งหนโต๊ะสาขา ทั่วถึงทั้งปวงสาขาทั่วราชอาณาจักร อีกทั่วอีกทั้งสามารถสารภาพหลักพยานงานทำธุรกรรมเปลี่ยนมุขอีเมลกับ SMS ได้ด้วย เพราะว่ามีแผนประดิษฐานกบิล e-Onboarding ซึ่งสมรรถพิจารณาบัตรประจำตัวประชาชนครบถ้วนชักรูปผู้ซื้อภูมิหลังก่อหมายกำหนดการ เพื่อที่จะอุปมัยประกันตัวได้มาอย่างเที่ยงตรงอุดม เกี่ยวโยง 5 Ecosystems เช่น หมู่ระบบขนส่งมวลชน ปัจจุบันผู้ซื้อบัตรสวัสดิการสถานที่ประเทศชาติชนิดตั๋วแมงมุม เวอร์ชั่น 2.0, 2.5 กับประเภทตั๋ว Contactless (EMV 4.0) สมรรถนำบัตรเจียรจับจ่ายใช้สอยตั๋วโดยสารรถไฟลอยฟ้า BTS องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ รถไฟฟ้ามหานคร MRT หมายรวมจับจ่ายใช้สอยคุณค่าเปลี่ยนทางพิเศษผ่านสิ่งของ EDC สิ่งของแบงค์ โดยวันข้างหน้าตระเตรียมจับเทคโนโลยี Face Access เพื่อที่จะจดจำหน้าของผู้รับบริการลงมาผลัดเปลี่ยนตั๋วโดยสาร อีกทั้งสามารถผ่ายอดเงินเพื่อที่จะจ่ายค่านายหน้าได้มาด้วย หมู่วิทยาลัยด้วยกันการศึกษา พัฒนา U App อำนวยความสะดวกให้กับดักเจ้าหน้าที่กับนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยฟีพบปะร์แห่งตอบโจทย์ทั้งปวงการใช้งาน อาทิเช่น การวางเงินคุณค่าภาคเรียน งานดราฟท์ตารางเรียน การกู้หนังสือณหอสมุด เป็นต้น ยิ่งไปกว่านี้อีกต่างหากมีระบบระเบียบกองทุนทรัพย์สินแจกกู้เพื่อจะการศึกษาเล่าเรียนแปลนดิจิทัล (DSL) เพื่อตอบสนองการปฏิบัติการงานของกองราคาซื้อฯ ผู้กู้ยืมกับผู้ค้ำจุนที่แนวทาง Paperless ด้วยกัน Digital ID กลุ่มงานชำระเงิน ปฏิรูปอ่อนปกองพลิเคชั่นเป๋าตัง พอให้บริการอายุมากผู้ใช้ตั๋วสวัสดิการสถานที่ประเทศชาติ อ่อนปกองพลิเคชั่น เป๋าไถ้ และเล็กปทหาริเคชั่น ถุงเงินหมู่ชนประเทศ พอให้บริการอายุมากร้านรวง หมายรวมวาง QR Code ณห้างร้าน รถเมล์ เพื่อที่จะงานสาวก้าวไปสู่เข้าผู้เข้าคนไร้เงินสดอย่างครบถ้วน เทคโนโลยี Blockchain ลุ้นให้การสร้างธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ง่ายรวดเร็วสมบูรณ์ เขียมโสหุ้ย และยกระดับสวัสดี ดูแลรักษาโจรผู้ร้ายสวมสิทธิ์ผู้ซื้อ ซึ่งสำคัญใจได้มาดุข่าวจะไม่ถูกแก้ไข ลุ้นเพิ่มประสิทธิภาพณการพิจารณา เพราะว่าแบงค์ได้มานำ Digital ID Platform ซึ่งเป็นระบบทดลองด้วยกันประกันตัวทางอิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนการสแกนเค้าหน้า (Face Recognition) เพื่อเปิดบัญชีเปลี่ยนอ่อนปพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT นอกจากนี้ อีกทั้งคว้าร่วมกับท้องตลาดจำหน่ายให้คำมั่นล่วงหน้า (TFEX) และ KT ZMICO สร้างโครงการ Joint Exchange Development Initiative (JEDI) เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Contract) เป็นสมบัติวงศ์ตระกูลดอลลาร์หรือบาทา ภายใน 3 ครู่ ขนมจากเริ่มแรก 30 เวลากลางวัน ระอุณผยง ธนูีวแห่งิช ทูลณท้ายที่สุดแหว ที่ผ่านมา ธนาคารได้สนับสนุนภาครัฐที่การขับยก Digital Payment Platform อย่างมาก โดยเริ่มจากแผน National E Payment งานแปะกระบิล Digital Payment Super Highway เพื่อจะสร้างงานเข้าถึงบริการทางการเงินแก่ชาวไทยแห่งทั้งหมดพื้นที่ซีกทั่วราชอาณาจักร ด้วยว่า Krungthai Innovation Lab ถือเอาว่า สาวเท้าถัดจากสถานที่ประธานณงานคิดค้นของใหม่แห่งหนไฮเทคด้วยกันสถิร เหมาะสำหรับการใช้งาน ง่ายต่อการพองตัว สมรรถรองการใช้งานแห่งหลากหลาย โดยย้ำให้เกิดธุรกิจต้นร่างร่วมกันแห่งทั้งปวงเขตด้าน อันเป็นจุดเริ่มต้นของงานวางรากฐานการบริการทางการเงินแนวทางนวชาต เชื่อมโยงแบงค์กับดักองค์การภาครัฐบาลกับเอกชนแห่งทั้งปวงมิติ ภายใต้กรอบความคิด Invisible Platform PR NewsKrungthaiกรุงไทย NEXTInvisible PlatformKrungthai Innovation Lab

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/11/SWIFT18.jpg