กรุงไทยชี้ให้เห็นเทคโนโลยี IoT กลับรูปร่างงานทุ่ง สร้างจังหวะช่วงชิงท้องตลาดสินค้าไร่ไทย

ศูนย์กลางวิจัยธนาคารกรุงไทย ระบุเทคโนโลยีการกสิกรรม เป็นพิเศษเทคโนโลยี IoT ครอบครองประตูออกของกิจธุระการกสิกรรม ทวีคูณสมรรถภาพในที่การชิงดีชิงเด่น ทำให้ชาวนาชาวไร่แบบใหม่ประสบผลสำเร็จคว้าคล่องขึ้น ทวีคูณความถูกต้องในงานเพาะเลี้ยง สนับสนุนแยกออกสามารถจัดการบริหารการผลิตด้วยตัวเองจากฐานข้อมูลแห่งครอบครองเรียลไทม์ ลดทุนการผลิตกับความเสียหายขนมจากสภาพภูมิอากาศ เพิ่มจังหวะให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ 3 หมวดเสา แห่งมีมูลคุณค่าตลาดรวมกว่า 1 แสนล้านพระบาท และเป็นเยี่ยมที่เทคโนโลยีที่อนาคตกาลที่ภาครัฐบาลส่งเสริมอย่างจริงจัง เพื่อจะครอบครอง Smart Farmerด็อกเตอร์พชรคำพูด นันทรามาศ ผู้ดูแลฝ่ายแก่ ศูนย์รวมวิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย ไม่มิดชิดว่า ช่วงปัจจุบันเทคโนโลยีที่ดิน หรือ Agritech ก้าวหน้าจรเต็มที่ สามารถปลดล็อกอุปสรรคต่างๆด้วยกันมากขึ้นความเก่งกาจที่การชิงดีชิงเด่นแยกออกกับดักงานทุ่งไทย เป็นพิเศษเทคโนโลยี IoT ซึ่งหัวใจหลักเขต คือว่า การชดใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ค้นหาด้วยกันสำรวจวรรณะข้อมูลสถานที่ขาดไม่ได้ที่การเพาะเลี้ยงต้นฉบับเรียลไทม์กับเจาะจงกับพื้นที่ผลิตแน่นอนคว้าอีกด้วยตนเอง ทำเอาผู้ผลิตตกลงใจด้วยกันจัดการว่าการการผลิตคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลุ้นแจกชาวนาชาวไร่รุ่นใหม่ประสบความสำเร็จได้คล่องขึ้นไป ตัดทอนข้อเสียหายของผลิตผลจากสภาพภูมิอากาศที่ปรับเปลี่ยนอย่างเร็ว กับมีแนวโน้มมีผลประกบกันรุนแรงเจริญ สมรรถต้านทานกับระยะเวลาสินค้าออร์แกนิคสถานที่ลดงานใช้สารเคมีในงานเพาะเลี้ยง แต่ว่าอีกทั้งแจกคุณภาพสิ่งของผลเก็บเกี่ยวประกบเกษตรบริสุทธ์เหมือนเดิม ยิ่งไปกว่านี้ งานกระจายเชื้อสรรพสิ่ง COVID-19 ยังดำรงฐานะแรงดันแจกท้องที่เกษตรจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเจริญ ชดเชยการชดใช้กำลังแรงงาน ลดการแตะต้องกับการต่อเนื่องระหว่างมนุษย์“เทคโนโลยี IoT ช่วยทวีโอกาสอันควรแยกออกกับดักการงานเกษตรใน 3 หมู่ ตัวอย่างเช่น ผู้ก่อกำเนิดของซื้อของขายทุ่งสถานที่มีมูลคุณประโยชน์มากขึ้นไม่ก็เจาะตลาดเฉพาะเจาะจงหมู่ (Niche Market) ผู้ก่อตั้งผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขนาพันธสัญญา (Contract Farming) แยกออกกับดักผู้สร้างรายใหญ่แห่งหนมีตลาดเทรับชัดแจ๋ว รวมถึงกิจธุระร้านอาหารแห่งหนควบคุมพะวงโซ่ตรวนการผลิตวัตถุดิบทางราชการเกษตรเช่นกันตนเอง เน้นซูบโจทย์ข้างอนามัย ซึ่งกิจธุระกลุ่มนี้มีผู้ผลิตกว่า 6 โพกผ้าราย มีมูลคุณประโยชน์ตลาดรวมกันกระทั่ง 1 แสนโล้นพระบาท ซึ่งเทคโนโลยี IoT ช่วยตัดทอนต้นทุนได้จด 30-40% กับเอาใจช่วยทวีผลิตผลดามนาได้ถึง 1.4-1.9 สมดุล สมมติว่าประกอบด้วยการนำเทคโนโลยี IoT มาชดใช้อย่างจริงจังควบคู่กับดักเทคโนโลยีทางราชการเกษตรที่สมน้ำสมเนื้ออื่นๆ ผลเก็บเกี่ยวภัตดามนามีโอกาสทวีขนมจาก 456 กิโล/นา เป็น 638-933 กิโล/นา เป็นเหตุให้สามารถชิงชัยณท้องตลาดส่งออกข้าวคว้าคล่องขึ้นไป กับข้างหน้าจักใช้คืนร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือว่า AI ลุ้นพินิจพิจารณา คบคิดด้วยกันตัดสินใจแทนที่คนจังยิ่งขึ้น”คุณอภินันทร์ สู่ประเสริฐ รองผู้อำนวยการก้ำ ผู้ร่วมก่อการศึกษาค้นคว้าทูลประเทืองแหว เทคโนโลยี IoT มากขึ้นความถูกต้องณการเพาะเลี้ยง สมรรถสอดแทรกในที่ทุกขบวนการการผลิต ทั้งการค้นหาสภาพดิน การควบดูแลความเจ็บไข้และศัตรูพืช เป็นตัวช่วยประธานในงานสืบหาพลานามัยของต้นกับสัตว์ ตัวอย่างการปรับใช้เทคโนโลยี IoT ตัวอย่างเช่น กระบิลการแกะรอยปศุ (Livestock Monitoring) สถานที่ชดใช้เซ็นเซอร์เก็บรวบรวมข่าวแห่งหนกับฐานันดรสรรพสิ่งฝูงปศุ สืบสวนอนามัยผู้มีชีวิต ช่วยทุ่นค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และดูแลรักษางานแพร่สะพัดโรคภัยไข้เจ็บได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ ตึกปลูกต้นระบบปิด (Smart Greenhouse) พร้อมด้วยการนำเซ็นเซอร์ด้วยกันแอปพลิเคชันมาเอาใจช่วยควบคุมภาวะแวดล้อมต่างๆ แยกออกสมน้ำสมเนื้อดามการเพาะปลูก เป็นต้นว่า ควบคุมคดีจ้าแสง อุณหภูมิ เทคโนโลยีควบคุมงานแยกออกลำธาร (Water Controlling) ใช้คืนเซ็นเซอร์วัดคุณค่าความชื้น กับจำนวนรวมน้ำใต้ดิน คิดเลขปริมาณธาราด้วยกันระยะเวลาณการรดธารแห่งหนเหมาะสมประกบความเติบโตสิ่งของต้น การชดใช้วัสดุอากาศนาวาไร้คนขับด้วยสั่งการทำเกษตร (Drone for Farm Management) งานใช้คืนโดรนตรวจสอบเนื้อที่ กับฉีดพ่นพ่นปุ๋ยไม่ก็ยาเสพติดเอาชีวิตตัวแมลง””ขณะเดียวกันอีกทั้งดำรงฐานะเทรนด์เทคโนโลยีที่ภาครัฐบาลจรรโลงเพื่อก้าวไปสู่ระยะเวลาเกษตร 4.0 โดยภาครัฐตั้งเข็มสนับสนุนงานทำเกษตรต้นร่าง Smart Farmer ซึ่งเป็นแถวก้มของเทรนด์เกษตรทั่วโลก ทั้งนี้ผู้ผลิตงานนาสามารถประยุกต์เทคโนโลยี IoT ได้มาง่าย นอกจากนั้นศึกษาผลการวิจัยต่างๆ ต่อจากนั้นอีกทั้งสมรรถขอคำแนะนำกับขอความร่วมมือจากองค์การที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อลุ้นให้สามารถใช้เทคโนโลยีให้ประสบความสำเร็จคว้าคล่องขึ้นไป ประกอบด้วย หน่วยงานวิจัยจากภาครัฐบาล อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กับสมองกลแห่งชาติ (NECTEC) ศูนย์รวมเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) ด้วยกันสำนักงานจรรโลงเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ผู้ให้บริการหมู่ติดต่อสื่อสารด้วยกันโทรคมนาคม (Telco) ผู้ก่อกำเนิดเครื่องกลทุ่ง ตลอดจนหมวด Agritech Startup กับผู้ให้คำปรึกษาด้านไอที ที่สามารถเอาใจช่วยดีไซน์ Solution ให้เหมาะสมกับผู้ผลิตแต่ละราย” PR NewsiotSmart Farmerkrungthai-bank