กรุงไทยจับมือม.บูรพาทิศ รวมปฏิรูป Smart University ด้วยกันสังคมไร้เงินสด

อธิปผยง ศรีวที่ิช กรรมการผู้จัดการเทิ่ง ธนาคารกรุงไทย ด้วยกัน รศ. ดร.วัชทองรินทร์ กาน้ำสลักประตู ผู้ดูแลแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงชื่อที่จดหมายข้อกำหนดความร่วมแรงร่วมใจแห่งแผนการ BUU Smart University เพื่อเจริญเจียรสู่งานครอบครองวิทยาลัยอัจฉริยะและเข้าสังคมสิ้นไร้เงินสด เพราะเชื่อมกบิลสารสนเทศทางราชการทำความเข้าใจสิ่งของวิทยาลัย กับดักกระบิลชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์สิ่งของแบงค์ ด้วยกันให้บริการจัดการทางการเงินต้นฉบับครบวงจร ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ที่มหาวิทยาลัยบูรพา พอวันที่ 3 กันยายน 2562 หัวหน้าผยง ศรีวแห่งิช ไม่มิดชิดแหว แบงค์ได้เจริญตั๋วนักศึกษากับตั๋วบุคลากรสิ่งของมหาพิทยบูรพาทิศ (IPAC) ซึ่งครอบครองตั๋ววีซ่าถมเลขฐานสอง แห่งหนสามารถสร้างธุรกรรมการเงินผ่านเครื่องเครา ATM ด้วยกันจ่ายคุณประโยชน์สินค้าและบริการเปลี่ยนสิ่ง EDC โดยเตรียมการเกี่ยวโยงทุกการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้นว่า ดราฟท์เวลาเข้าเรียน เช็คชื่อเสียงเรียงนามเข้าชั้นเรียน เข้าห้องสมุด ชดใช้ยืม-คืนรายงานที่ห้องสมุด เช็คชื่อเสียงเรียงนามณทิวากาลรับปริญญา เช็คเวลาเข้างาน ด้วยกันนำรถเข้าๆออกๆลานจอดรถ หมายรวมประดิษฐานเครื่อง EDC ตามดวงยอมรับวางเงินปะปนกัน ในมหาวิทยาลัย กับให้บริการ QR Code เพื่อที่จะรับสารภาพวางเงินขององค์การและร้านรวงในสถาบันอุดมศึกษา อีกรวมหมดจักแต่งเติมร่วมกันกับมหาวิทยาลัยบูรพาณด้านอื่นๆ พอให้ก่อเกิดการพัฒนาแห่งยั่งยืน เพราะที่ผ่านมา ได้มาร่วมดำรงฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมงานวิชาการต่างๆ ที่วิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ เช่น งานบริหารแย่งชิงสมองกลโอลิมปิค ระดับนานาชาติ หนที่ 15 นอกจากนี้ แบงค์ได้ทำให้เรียบโฉม สาขามหาวิทยาลัยบูรพานวชาต ให้ไฮเทค แต่ยังคงเนื้อความดำรงฐานะสถาบันการเงินตัวยง โดยออกแบบภายใต้แนวคิด Loft- Young , Digital , Connect จัดวางพื้นที่ภาพร่างโล่งกับประกอบด้วยพื้นที่เพราะว่า Digital Learning ที่สมรรถดัดแปลงด้วย Meet & Learn พร้อมบริการ Wifi ให้เปล่า มุ่งเน้นการบริการที่สะดวก คล่องแคล่ว ที่แนวทาง Digital รศ. ดร.วัชทองรินทร์ กาสลักประตู ประเจิดประเจ้อตวาด มหาวิทยาลัยบูรพา กับแบงค์กรุงไทย ได้มารวมเซ็นแห่งรายงานข้อกติกาการช่วยกันแห่งแผน BUU Smart University เพราะจัดทำบัตรนักศึกษาแนวทางนวชาต พอให้คล้องจองกับดักความเปลี่ยนแปลงของเข้าสังคมแห่งหนชดใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารณปีกกระยาเลย รวมถึงงานทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งการแห่งนิสิตคว้าเข้าสู่พื้นโลกที่เทคโนโลยี เช่น งานใช้อ่อนปทหาริเคชั่นขนมจากมือถือที่การจ่ายสินค้าและบริการเปลี่ยนตั๋วนักศึกษาแนวทางนวชาตตรงนี้ ได้ผลสร้างสิ่งแวดล้อมรอบกายให้เป็นไทยแลนด์ กาลเวลา 4.0 พอนิสิตเรียนจบจากนั้นไปสู่เข้าผู้เข้าคนตลาดแรงงาน จักสมรรถปรับพฤติกรรมเข้าสู่คดีดำรงฐานะกาลเวลาดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะบัตรนิสิตหนทางนวชาตนี้จะริเริ่มใช้กับนิสิต รหัส 62 PR NewsKTCSmart university