กรุงไทยข้อมูล จอดให้บริการปริวรรตทรัพย์สินต่างด้าว ตามรอย KBank

แบงค์กรุงไทย ยกฐานะการเฝ้าระวังกับพิทักษ์งานระบาดสรรพสิ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการสธอย่างเข้มงวด เป็นพิเศษสวัสดีสิ่งของลูกค้าด้วยกันกลางเมือง ตลอดจนตัดทอนการเสี่ยงวัตรงานสิ่งของเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย แล้วก็ได้มาข่าวจอดการให้บริการหมุนเวียน (เงินตรา)เงินตราต่างประเทศแห่งหนสำนักงานสาขา และดับที่ว่าการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (FX Booth) ทั่วประเทศ จำนวนรวม 53 ที่ตั้งแต่สมัย 14.00 น. ของวันวันพุธที่ สิบเอ็ด มีนาคม 2563 เป็นต้นไป กระทั่งสถานการณ์การกระจายเชื้อของเชื้อไวรัสโคโรที่นาจักปรับเปลี่ยนเจียรในมุขแห่งหนดีขึ้นประการมีนัยประธาน โดยผู้ใช้ยังคงสมรรถใช้บริการหมุนเวียน (เงินตรา)เงินตราต่างประเทศพร้อมด้วยบัตรเมืองหลวงแหลมทองทร้างไปเวลตั้งท่า ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้มาตามปกติ ทั้งนี้ ธนาคารได้รุ่งแจ้งแบ่งออกองค์การสถานที่ข้องแวะรู้หลังจากนั้นเพราะพนักงานสถานที่ปฎิบัติกิจธุระปีกแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แบงค์แยกออกหยุดงานและสิงสู่แห่งที่พักเป็นระยะสมัย 14 กลางวัน (Self-quarantine at home) ติดสอยห้อยตามแนวทางกระทำสิ่งของกรมจำกัดความเจ็บไข้ กระทรวงสาธารณสุข เช่นนี้ในยุคปัจจุบัน แบงค์อีกต่างหากไม่พานพบพนักงานติดเชื้อ COVID-19 กับยังคงระวังระไวระวังกับทำตามวิถีทางสิ่งของกระทรวงสาธารณสุขประการเข้มข้นด้วยกันจรดกันต่อไป Newsbankcovid-19coronaviruskrungthai-bank