กรุงศรี ไม้คานซูเเขามอร์ เปิดฉาก “U CHOOSE” Lifestyle Payment Application

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ทิ่มธุชเทรนด์ “LIFESTYLE PAYMENT” เปิดตัวอ่อนปกำลังิเคชั่น “U CHOOSE” (ยู ชูส) ซูบโจทย์ไลฟ์สไตล์สรรพสิ่งขาบัตรเครดิตแห่งเครือฯ ปรับปรุงกฏเกณฑ์งานบริการไปสู่โมบายล์ แพลทฟอร์ม เล่าเตรียมประสานมือพันธมิตร ชกอดบริการครบวงจร แบ่งออกเนื้อความทรัพย์สมบัติเป็นเรื่องหวานคอแร้ง กว้างขวางทั้งปวงไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ U CHOOSE เฟสแรก: เล็กปเพื่อที่จะแบ่งออกบริการสะดวกแก่ผู้สรุปตั๋ว ‘U CHOOSE’ ไลฟ์สไตล์เล็กปทหาริเคชั่น ล่าสุดของกรุงศรี ไม้คานซูมเเขามอร์ พัฒนาขึ้นไปเพื่อจะจ่ายบริการสถานที่หวานคอแร้ง รวดเร็ว และซื่ออารมณ์ทางใจผู้บริโภคยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกงานจับจ่ายผ่านบัตรเครดิตในที่ชีวิตประจำวัน เพราะประกอบด้วยฟังก์ชั่นกว้างขวางงานบริการแห่งคนตั๋วนิยมใช้ ประกอบจรอีกด้วย Freedom Service การตรวจยอดวงเงินยังเหลือ ยอดชำระล่าสุด วิเคราะห์ยอดชำระขั้นต่ำ ดูกรยกายุ่งารใช้คืนบัตร สามารถตั้งค่าจ่ายแจ้งห้ามการใช้ตั๋วร่าง Real-time คลับโค้ดชำระเงิน Lifestyle Promotion ขึ้นทะเบียนร่วมหมายกำหนดการส่งเสริมการตลาด โปรโมชั่นรอบกายมันสมอง..ทุกหนทุกแห่ง: รุ่งอรุณสั่งสอนโปรโมชั่นแบบ Location-based เพราะรุ่งอรุณโปรโมชั่นสรรพสิ่งร้านค้าแนวร่วมในที่ดินแดนคล้ายคลึงกับดักระดับปัจจุบันสิ่งของผู้บริโภค ดราฟท์คะแนนสั่งสมล่าสุด กับเปลี่ยนคะแนนผ่าน U CHOOSE อธิปฐาแขน ปิยะโพกธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ประเจิดประเจ้อว่า “อ่อนปกำลังิเคชั่น U CHOOSE ตรงนี้ ปฏิรูปขึ้นไปจากการศึกษาเล่าเรียนข่าวเกี่ยวข้องความประพฤติการใช้งานจริงสิ่งของคนบัตรกระทั่ง 7.8 เลี่ยนสมุดบัญชีที่การควบคุมดูแลของกรุงศรี ไม้คานซูมเมอร์ อาทิเช่น เช่นลงนามเช่นหนเดียว ก็สมรรถเรียกหามองดูประกาศของทั้งปวงบัตรในเครือกรุงศรี ไม้คานซูมเมอร์ สถานที่ร่างกายเป็นสมาชิกได้ ทำให้สมรรถเปรียบเปรยโปรโมชั่นต่าง ๆ กับเลือกสรรใช้คืนตั๋วสถานที่มีสิทธิประโยชน์ตรงกับความปรารถนาสุดโต่ง โดยบริษัทฯ อยากว่าบริการแห่งหวานคอแร้ง ว่องไวเพิ่มขึ้นตรงนี้ จักเอาใจช่วยส่งเสริมแบ่งออกมนุชหันมาใช้จ่ายเปลี่ยนตั๋วมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสนับสนุนเอื้อเฟื้อปันออกสังคมไทยสาวเท้าไปสู่เวลาเข้าผู้เข้าคนสิ้นไร้เงินยังมีชีวิตอยู่” U CHOOSE เฟสสอง Mobile Payment (Virtual Credit Card) เน้นชำระเปอร์เซ็นต์หลัก Lifestyle เล็กปทหาริเคชั่น U CHOOSE ที่เฟสแต่ต้นตรงนี้ ถือเป็นโครงการนำร่อง โดยปฏิรูปฟังก์ชั่นเกี่ยวข้องงานบริการบัตรเครดิตสถานที่ขาบัตรแบบใช้คืนมากที่สุดก่อน ภายภาคหน้า U CHOOSE จะได้มาการพัฒนาปันออกมีความอุดมสมบูรณ์ร่างมากขึ้น และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สรรพสิ่งสมาชิกตั๋วประการรอบด้าน อาทิเช่น สมรรถตั้งค่าเพื่อคัดเลือกแลดูเจาะจงโปรโมชั่นแห่งกลุ่มแห่งหนซื่อกับดักความสนใจ ก่อสร้างแคมเปญจรรโลงการตลาดแห่งหนตรงกับดักความประพฤติการใช้งานสิ่งของสมาชิกตั๋ว (Personalized Promotion จากงานเก็บข้อมูลของผู้บริโภคมาวิเคราะห์) ประสานมือกับดักพันธมิตรเครือข่ายบริการแตกต่าง ๆ แห่งสาย Lifestyle อาทิ ห้องอาหาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม บริการขนส่ง หมายรวมกบิลสิ่งของแบงค์กรุงศรีอยุธยาเอง อาทิ Krungsri Mobile Application เพื่อเชื่อมต่อแบ่งออกผู้ใช้เล็กปสามารถใช้คืนบริการเชื่อมต่อห้ามคว้า พอให้สมรรถให้บริการแก่ขาบัตรได้มาชนิดครบวงจรเพิ่มขึ้น เราพอใจ AliPay สถานที่ลิงก์งานชำระค่าตอบแทนทุกสิ่ง เข้ามาที่เล็กปโดดเดี่ยว สมรรถจับจ่ายใช้สอยได้หมดทุกอย่าง ถัดไป U CHOOSE จักดำรงฐานะ Full Lifestyle App จริง อาทิ ลิงก์กับดัก Wongnai จองตั๋วหนัง บัตรการแสดงดนตรี และจับจ่ายใช้สอยผ่านอ่อนปได้มาพ้น วิสัยทัศน์สรรพสิ่งระอุที่ฐามือ รายงานแห่งระหว่างสั่งสนทนากับสื่อมวลชน โดยเพราะว่าเฟสที่สองนี้ จะทยอยไม่มิดชิดบริการออกมาเรื่อยๆ อีกเก็ง 1-2 เดือนจะได้มาเห็นกักคุม กับยาวจากไปจนถึง Q4 กับตั้งใจดุข้างในสิ้นปี จักประกอบด้วยยอดดาวน์โหลดเล็กป แตะ 1 ล้าน ดาวน์โหลด สามารถดาวน์โหลดเล็กป U CHOOSE คว้าทั้งแห่งเล็กพ สโตร์ (App Store) ด้วยกันเพลย์ สโตร์ (Play Store) แล้วสมรรถลงนามเพื่อจะเริ่มใช้งานคว้าอย่างง่ายดาย ง่าย ปลอดภัย ด้วย Touch ID (ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนแต่ละเหน้า) รายละเอียดเกี่ยวข้อง U CHOOSE แลดูคว้าขนมจาก https://www.krungsri.com/bank/th/krungsri-consumer/services/uchooseมันสมองhtml แผนการดามๆ จร กลุ่ม Techsauce ได้สอบถามจรดแนวทางปรับปรุง Technology products อื่นๆ ดุประกอบด้วย Roadmap อะไรบ้าง ลุกในที่ฐามือ ได้มาไม่มิดชิดทำให้รุ่งเรืองขึ้นอีกหลายประเด็น อาทิเช่น แอปพลิเคชันสาย Digital Lending ซึ่งความแข็งแรงสิงสู่แห่งระหว่างพูดคุยกับดักธนาคารชาติ, แอปพลิเคชันช้า Blockchain ที่จะนำเข้าไปสู่ Sandbox รวมถึง การพัฒนา Chatbot ให้บริการผู้บริโภคเพิ่มพูนขนมจากทางแอปพลิเคชัน ..มันสมองน่าสืบเสาะการพัฒนา Innovation สิ่งของกรุงศรีกักคุมต่อไป NewsFinTechKrungsriU CHOOSEInnovateLifestyleCredit CardVirtual Credit Card

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/uploads/2018/08/batch_uberselfdrive1-1024×683.jpg