กรุงศรี ไม้คานซูมเมอร์ ประสาน Facebook ข่าวอธิคม Social Banking รายแต่ต้นที่ไทย

ปะทุณฐามือ ปิยะโพกธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเเขามอร์ ร่วมกับ จอห์น แย้อนเนอร์ เจ้าสำนักว่าการ facebook ไทย ข่าวความสำเร็จในที่งานยกระดับการตลาดดิจิทัลด้วยกันแพลตฟอร์ม ต่อแหล่งหล้าออฟไลน์เข้าพบออนไลน์เปลี่ยนการวิเคราะห์ข่าวสถิติรวมทั้งความประพฤติการใช้สอยปลายดึ่ม ผสานสิ่งใหม่เครื่องมือจาก Facebook เพราะว่าเมื่อเร็วๆตรงนี้ ผลิตผลบัตรเครดิตเมืองหลวงศรีเฟิร์สช้อยส์ภายใต้หมวดกรุงศรี คอนซูมเเขามอร์ คว้าประสบความสำเร็จเป็น “Success Story” รายแรกหมวดบริการการคลังสิ่งของประเทศไทย ขนมจาก Facebook Business https://www.facebook.com/business/success/krungsri-first-choice ด้วยงานชดใช้เครื่องใช้ไม้สอย Facebook “offline conversion” เพื่อจะวัดประสิทธิผลการติดต่อสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย Custom Audiences บนบานออนไลน์เรือแพลตแบบฟอร์ม เชื่อมต่อกับข่าวงานจับจ่ายใช้สอยตั๋วบนบานออฟไลน์แพลตแบบฟอร์ม ส่งผลให้อัตราการเห็นชอบสิ่งของกลุ่มเป้าหมาย (ออฟไลน์ไม้คานเวอร์ชั่น) สมบูรณ์กระทั่ง 8% ด้วยค่าใช้จ่ายแห่งหนลดน้อยลง และพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ รวมทั้งการตลาดดิจิทัลแห่งหนคล้องจองกับไลฟ์สไตล์ผู้ใช้ยุค 4.0 เข้าถึงความเอาใจใส่เจาะจงด้านของแต่ละหมู่ จะช่วยก่อสร้างประสบการณ์สถานที่ดีงามอุดม ๆ ขึ้นไปมอบกับดักขาตั๋วในเครือกรุงศรี ไม้คานซูมเมอร์ ทั้งบัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเมืองใหญ่ศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะกลางวัน ด้วยกันบัตรเครดิตเอียงสโก้ โลตัส วีซ่า NewsKrungsriFacebooksocial banking