กรุงศรี อออีโต้ สร้างเทรนด์ Chat Commerce ให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวผ่าน LINE

“กรุงศรี กรูอีโต้” (Krungsri Auto) ทายิกาบิเรื้อารการงานสินเชื่อยานยนต์ วงศ์วานแบงค์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (ฝูงชน) เริ่มบริการ Chat Commerce บน Social Platform ยอดนิยมเปลี่ยน LINE Official Account แชทให้คำปรึกษาและขันทั้งปวงข้อความกังขากรณีสินเชื่อยานยนต์ภาพร่างตัวต่อตัว ตลอดสินเชื่อรถนวชาต รถยนต์ตัวสำรอง รถเครื่อง ด้วยกันคาร์ ฟอร์ แคช ตั้งหน้าขยายบริการเพื่อที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล คุณพรเทวดา ถิรสุนทรากุล ผู้อำนวยการไม้ใกล้ฝั่ง ผู้บริหารสายงานการตลาด กิจธุระสินเชื่อยานยนต์ แบงค์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เผยดุ “กรุงศรี อออีโต้ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนการสร้างความผูกพันกับผู้ซื้อ ควบคู่จรกับดักการคลายช่องทางงานให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสร้างความช่ำชองแห่งหนสิ้นไร้รอยเชื่อม ดีฉันพบแหว สินเชื่อยานยนต์เป็นผลิตผลสถานที่ต้องใช้ข้อมูลและกาลเวลาในที่ขบวนการปลงใจมากกว่าผลิตภัณฑ์สาธารณะ ผู้ใช้จึ่งเรียกร้องข้อคิดเห็นเชิงดึ่มขนมจากพนักงาน ไม่ว่าจักได้ผลตะขอข้อแนะคดีสินเชื่อยานยนต์ ไขปัญหาเกี่ยวพันเอกสาร งานจ่ายข้อเสนอกระยาเลย หรือการวางแผนผ่อนใช้ เป็นอาทิ ซึ่งเป็นเรื่องสถานที่เทคโนโลยี อาทิเช่น โปรแกรม Chatbot พางชนิดโดดอีกทั้งไม่สมรรถซูบปัญหาผู้ซื้อได้ เหตุฉะนี้ อันแห่ง กรุงศรี อออีโต้ ให้ความสำคัญคือการพัฒนาบุคลากรจ่ายเป็นกุนซือทางการเงิน (Financial Advisor) พร้อมกันเจียรกับดักงานนำโชเซียลแพลตฟอร์มมาเอาใจช่วยสร้างบริการแห่งหนคล่องรวดเร็วเพิ่มขึ้นให้คล้องจองไลฟ์สไตล์สรรพสิ่งผู้ใช้แห่งปรับเปลี่ยนเจียร” เจ้าเอ็งพรเทวดา กล่าว งานบริการ Chat Commerce จึ่งนับว่าเป็นอีกเอ็ดสาวก้าวประธานของ กรุงศรี อออีโต้ ณสถานะผู้กำหนดแนวการตลาด พร้อมด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาชดใช้ยกระดับบริการ ซึ่งประสบความสำเร็จให้คำปรึกษากับสั่งสนทนากับดักผู้ซื้อภาพร่างตัวต่อตัวอย่างคุ้นเคยเปลี่ยน “พ่อสูทสากลเหลือง” แบรนด์ไอคอนแห่งผู้ใช้กันเองดำรงฐานะอย่างดี เพราะคว้าประเทืองกลุ่มในที่การให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อยานยนต์อย่างเต็มรูปแบบยิ่งขึ้น ควบคู่จรกับงานแบ่งกลุ่มผู้ใช้จำแนกติดตามผลิตภัณฑ์ พอให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลด้วยกันแคมเปญแห่งหนซื่อกับความเอาใจใส่ ยิ่งไปกว่านี้ อีกต่างหากเตรียมเปิดบริการหลังการขาย อาทิ งานดราฟท์ค่างวดต้นฉบับอัตโนมัติ และก่อสร้างผับโค้ดเพื่อที่จะชำระค่าผ่อนส่ง เร็วๆ ตรงนี้ ข้าง คุณสำนักนายกรัฐมนตรีสิทธิ สิทธิแพทย์วิจิตร ผู้ดูแลฝ่ายขายด้วยกันโฆษณา LINE ไทย กล่าวว่า “LINE ดำรงฐานะเรือแพลตแบบฟอร์มแห่งหนสนับสนุนจ่ายแบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยทางกรุงศรี กรูอีโต้ คว้าถลก Official Accountแห่งหนเชื่อมต่อกับดัก LINE Business Connect สถานที่เอาใจช่วยจ่ายแบรนด์สมรรถเก็บข้อมูล เข้าถึงผู้ซื้อคว้าตรงจุด เพราะว่ากรุงศรี กรูโต้ คว้าให้ความสำคัญกับดักการพัฒนาระบบแชทแห่งหนให้บุคลากรสมรรถติดต่อกับให้บริการต้นฉบับตัวต่อตัวกับผู้ใช้คว้า ซึ่งงานเปิดให้บริการครั้งนี้จะเอาใจช่วยเป็นเหตุให้แบรนด์ประชิดติดกันกับดักผู้ซื้อได้มาจำเริญ กับอีกต่างหากตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ที่ช่วงปัจจุบันอีกอีกด้วย” ที่ผ่านมา กรุงศรี ออโต้ คว้ารุกท้องตลาดดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าเปิดบริการขอสินเชื่อออนไลน์บนเว็บไซต์อย่างเต็มรูปแบบ เพราะจอมสินเชื่อใหม่เปลี่ยนทางตรงนี้เจริญประการเข้มเเข็งโดยตลอด ปัจจุบันได้มามีงานเปิดฉาก LINE Official Account สิ่งของกรุงศรี อออีโต้ เพื่อที่จะครอบครองอีกเอ็ดทางที่การให้บริการด้วยกันติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคต้นร่าง Always-on จรเมื่อปลายปี 2560 และกะว่าบริการนี้จะดำรงฐานะอีกแรงขับกรีธาประธานแห่งหนทำให้จอมสินเชื่อใหม่เปลี่ยนช่องทางออนไลน์สิ่งของกรุงศรี อออีโต้ ณชันษา 2561 ประกบกัน 1,800 กล้อนเท้า ตามจุดหมายปลายทางแห่งวางไว้ PR NewsLINEChatbotKrungsriKrungsri Auto