กรุงศรี ร่วมกับ SkillLane ปรับปรุงเรือแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์เพื่อที่จะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขีดคั่น กลุ่มชน) ตอกย้ำการขับกรีธาองค์กรแห่งหนนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “Think Digital First” จับมือกับดัก SkillLane Startup Digital Training Platform ระดับเอ็ด มากขึ้นทางเลือกการศึกษานวชาตผ่านเรือแพลตแบบฟอร์มการศึกษาออนไลน์ต้นร่างออนดีการนับด์ จ่ายพนักงานสรรพสิ่งธนาคารและบริษัทในเครือสามารถเข้าถึงคอร์สสั่งสอนมากกว่า 400 คอร์ส จากผู้บรรยายกับผู้ชำนาญพิเศษที่มีประสบการณ์กว่า 100 ราย จรรโลงการเล่าเรียนอีกด้วยตัวเองได้ทุกหนทุกแห่งทุกเวลาไปสู่ ‘Learning Agility’ สามารถเรียนรู้สิ่งนวชาตๆ คว้าโดยเร็ว เพื่อจะต้านทานกับภาวะแวดล้อมมุขงานแห่งเปลี่ยนแปลงโดยเร็วในช่วงปัจจุบัน คุณอย่างพล ไชจิตต์ สำคัญพวกเจ้าหน้าที่ข้างทรัพยากรบุคคล แบงค์ กรุงศรีอยุธยา กำหนด (หมู่ชน) กล่าวว่า “ธนาคารให้ความสำคัญประกบความเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อจรรโลงพลังบุคลากร เพื่อจะวางแผนความพร้อมแยกออกบุคลากรได้เติบโตที่ล่างานการท่ามกลางความท้าทายทางการงาน ด้วยกันการปฏิวัติทางเทคโนโลยี สอดคล้องแนวคิดการขับยกหน่วยงานจรไปสู่หน้าที่หลัก Digital First เพราะว่าจำนงจ่ายพนักงานมีความรอบรู้ รอบด้าน กับชดใช้ความคิดสร้างสรรค์ณการทำงานบริการ ด้วยแก่นสารการเรียนไม่จำกัดกว่า 400 หลักสูตรของ Krungsri x SkillLane Online Learning Platform ดีฉันรวบรวมปัญญาแห่งเป็นคุณกับการทำงานโดยตรง กับความรู้ปีกอื่นๆ แห่งหนประกอบด้วยแก่นสารรื่นเริงแยกออกนักเรียนคว้าสามารถกินเวลาศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ได้ทุกหนทุกแห่งทุกเมื่อด้วยกระบิล e-learning หนุนเจ้าหน้าที่กินเวลาว้างเวิ้งคว้าประการครบถ้วนสมรรถนะ เป็นพิเศษ ส่วนสัดของกลุ่มชนรุ่นใหม่ซึ่งสิงสู่ที่ระยะ Gen Y แห่งประกอบด้วยสัดส่วนยิ่งกว่า 50% สิ่งของผลรวมเจ้าหน้าที่ทั้งปวงในวันนี้ไปหลังจากนั้น” “เราให้ความสำคัญกับดักความต้องการบุคลากร จึงจับหลักสูตรอบรมสั่งสอนที่แจ้งจดโจทย์กับความท้าการทำงานจริงต้นฉบับปัจเจกชนมาชดใช้ สร้างหัวใจอยากเรียนจำเป็นต้องคว้ากราบเรียน เปล่ากราบเรียนแล้วไม่รอด จ่ายมีขึ้นที่หน่วยงาน เพื่อคอร์สขนมจาก SkillLane แห่งหนฉันเอามาปรับใช้ได้เกินกับดักการงานแน่ๆแห่งกรุงศรี ได้แก่ เมธาเกี่ยวกับการธนาคารกับการลงทุนทางการเงิน (Banking & Financial Investment) งานสร้างแบรนด์กับการตลาด (Branding & Marketing) การพัฒนาความถนัดการค้ากับการบริการ (Sales & Service Excellence) ปัญญามุขการงานกับการรู้ผู้บริโภค (Client’s Industry Knowledge) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การปรับปรุงความสามารถงานอย่างต่อเนื่อง (Productivity & Operation Excellence) รองรับสิ่งใหม่กับเทคโนโลยีการเงินแห่งไฮเทคเจียรโดยเร็ว งานด้วยกันลูกค้าวันนี้ล้วนแล้วสอดส่ายที่ปรึกษาลงมาสนับสนุนพินิจพิจารณา กำหนดแผนการเงินตราฉบับร่าง proactive มากกว่าให้บริการต้นฉบับ reactive ฉันถือใจว่าการเจริญบุคลากรอีกด้วยเทคโนโลยี จะสนับสนุนพัฒนาความสามารถคณะทำงานไปสู่ความดีเยี่ยม และทางการศึกษาออนไลน์ คือ วิสัชนาแห่งใช่” เธออย่างกำลังพลทูลเพิ่มพูน คุณฐิติตระกูล วิเศษภูมิรู้ความบันเทิง ประธานพนักงานจัดการด้วยกันผู้ร่วมตั้งแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ SkillLane เปิดเผยแหว “ฉันอิ่มใจเป็นอย่างยิ่งแห่งหนได้เข้ามีส่วนร่วมณการสร้างเสริมประเพณีนิยมแห่งการเล่าเรียนร่วมกับกรุงศรี จุดหมายตกว่าสมรู้ร่วมคิดสนับสนุนจ่ายพนักงานทุกคน ทุกระดับได้มาเจียนคมคายประสิทธิภาพ ด้วยกันเพิ่มพูนความชำนาญใหม่ๆ เนื่องด้วยการใช้คืนทำ กับเพราะด้วยจับเจียรชกอดอยากการงานที่เปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า สัมพันธ์กับกลุ่มปัญญาที่กรุงศรีจำเป็นต้องการ” “ปีตรงนี้ดำรงฐานะพรรษาแห่งองค์กรขนาดใหญ่คว้าให้ความสนใจกับดักการพัฒนาเจ้าหน้าที่เปลี่ยนระบบการเรียนออนไลน์เป็นจำนวนมาก วัตถุปัจจัยแห่งหนพยุงแยกออกหน่วยงานหันไปใช้คืนแพลตแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อจะการเล่าเรียนจำเริญนอกจากนั้นกรณีงานลดเงินลงทุนด้วยกันอำนวยความสะดวกหลังจากนั้น คือว่า การนำข่าวสารการเล่าเรียนบนคประเทศลาวด์ตรงนั้นลงมาชดใช้พินิจพิจารณา คบคิด จัดทดลอง กับทำให้เสมอใช้เพื่อความกลมกลืนที่แผนปรับปรุงพนักงานระยะยาวคว้า” เธอความมีชีวิตอยู่วงศ์สกุลทูลประเทือง PR NewsAgilityKrungsriSkillLane