กรุงศรีรีบสนับสนุน SME ฝ่าเท้าวิกฤต COVID-19 พักวางเงินต้นไม้ ดอกเบี้ยและให้เงินกู้เพิ่มพูนสภาพคล่อง

แบงค์กรุงศรีอยุธยา กำหนด (มวลชน) ตอบรับแผนการจ่ายการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการสัดส่วนกลางและขนาดเล็ก (ธุรกิจขนาดย่อม) สถานที่มีสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนจากการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโตทุ่งนา 2019 ไม่ก็ COVID-19 อีกด้วยมาตรการเอาแรงวางเงินพืชพันธุ์และดอกเบี้ยนาน 6 ดวงจันทร์อายุมากลูกค้าผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดย่อม สถานที่ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อเปล่าเกิน 100 เลี่ยนเท้า และมาตรการชดใช้เอากลับคืนเพื่อที่จะทำให้ดีขึ้นสภาพคล่อง (Soft loan) แก่ผู้ใช้แห่งมีวงเงินสินเชื่อเปล่าพ้น 500 ล้านบาทา เพราะว่าสามารถกู้คว้าสูงสุด 20% ของจอมหนี้สินคงอยู่คั่งค้าง ในที่ สิ้นปี 2562 ที่อัตราดอกเบี้ย 2% เป็นเวลา 2 พรรษา ด้วยกันไม่ต้องชำระค่าตอบแทนที่ช่วง 6 ดวงจันทร์แรก เธอประเทศสยาม กระอำนาจศิริกุล สำคัญคณะเจ้าหน้าที่ด้านผู้ซื้อธุรกิจ SME แบงค์กรุงศรีอยุธยา ขีดคั่น (ฝูงชน) กล่าวว่า “จากวิกฤตงานแพร่เชื้อของ COVID-19 ที่เพิ่มพูนความรุนแรงด้วยกันส่งผลประกบกันแห่งวงกว้างต่อทุกเขตส่วน รวมถึงผู้ผลิต SME ซึ่งดำรงฐานะภาคด้านที่มีความหมายประกบระบบเศรษฐกิจแหลมทองด้วยกันดำรงฐานะกลุ่มผู้ซื้อสถานที่กรุงศรีให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น แบงค์จึ่งคว้าประกอบด้วยมาตรการแบ่งออกความช่วยเหลือผู้ใช้ผู้ผลิต ธุรกิจขนาดย่อม มาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้หลุดพ้นผลกระทบกับแบ่งเบาภาระโสหุ้ยสิ่งของผู้ใช้ ครบครันสนองตอบแนวทางของธนาคารชาติในที่การสนับสนุนผู้สร้าง SME จ่ายสมรรถเดินธุรกิจถัดจากได้ภายใต้เหตุการณ์ช่วงปัจจุบัน เพราะกรุงศรีจะปันออกความช่วยเหลือตลอดด้านการพักผ่อนชำระหนี้ทั่วต้นเงินด้วยกันค่าตอบแทนเป็นเวลา 6 ดวงเดือน กับการให้เงินกู้ค่าตอบแทนเสื่อมลงเพื่อจะทำให้ดีขึ้นสภาพคล่องตรงเวลาจำเนียรถึง 2 พรรษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสิ่งของเด็กซื้อขาย”สรุป มาตรการเอื้อเฟื้อผู้ใช้ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดย่อม สถานที่มีสิทธิ์ผลกระทบจากการกระจายเชื้อ COVID-19 มีดังนี้ มาตรการที่ 1 การพักผ่อนชำระหนี้ต้นกับดอกเบี้ยปันออกแก่ผู้ใช้ที่ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อเปล่าเลย 100 ล้านบาทา เป็นระยะเวลา 6 ดวงจันทร์ ตั้งแต่ 1 เดือนที่ 4 2563 จด 30 เดือนกันยายน 2563 มาตรการสถานที่ 2 งานชดใช้กู้เพิ่มพูนเพื่อทำให้รุ่งเรืองขึ้นสภาพคล่อง (Soft loan) เหตุด้วยลูกค้าแห่งประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อไม่พ้น 500 โล้นบาทา – ผู้ซื้อสมรรถดึงเพิ่มขึ้นคว้าเลิศเปล่าพ้น 20% สรรพสิ่งยอดหนี้สินคงอยู่ทับถม ในที่ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2562 – อัตราดอกเบี้ย 2% เป็นเวลา 2 พรรษา – ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน 6 ดวงจันทร์แรก ดังนี้ ลูกค้าผู้ประกอบการ SME สามารถต่อเนื่องผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ไม่ก็รุ่งแจ้งขอรับมาตรการการช่วยเหลือถึงที่เหมาะ “แผนรับกรณีขนมจากผู้ใช้สินเชื่อสถานที่มีสิทธิ์ผลกระทบกระเทือนจาก COVID-19 ” บนบานเว็บไซต์ krungsri.com PR NewssmeCOVID-19Soft loankrungthai-bank

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/line8.jpg

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2020/3/91207625_307238796919071_1947333864154202112_n.png