กระทิง ถมข้อมูลออก เข้าร่วม 500 Startups ณฐานะ Venture Partner

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/DBD.jpg