กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดงาน Government Procurement Transformation ก่นปฏิรูป startup สู่ท้องตลาดภาครัฐบาล

ด็อกเตอร์ สุวิทย์ ราศีเมษินทเรียวย์ รัฐมนตรีบริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี (วท.) เปิดงาน Startup Fair “Government Procurement Transformation” กับกรอบความคิด “ปลดเปลื้องล็อคความจำกัด เจริญ Startup สู่ตลาดอาณาเขตบ้านเมือง” เบิกทาง Startup ไปสู่วิถีทางจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ก่อสร้างมิติใหม่ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพมุขของใหม่สรรพสิ่งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ (Government Technology) เอาใจช่วยแบ่งออกภาครัฐบริการธารณะเจริญขึ้นไป ทําแบ่งออกประชาชนสามารถเข้าถึงบริการกระยาเลย สิ่งของภาครัฐคว้าสะดวก เพราะว่าจัดแสดงของใหม่ขนมจากสตาร์ถักัพแห่งพบความ เกิดผลทางงานด้วยกันครบถ้วนให้บริการอายุมากภาครัฐและเอกชน กว่า 80 ราย ที่ 7 โซลูชั่น ตั้งใจแบ่งออกก่อเกิดการพาณิชย์ระหว่างภาครัฐกับ startup ในการทำงาน 1,000 ล้านพระบาท และพูดเป้าหมายท้องตลาดภาครัฐบาลเหตุด้วย startup มุขด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐบาล สมรรถก้าวหน้าคว้าจด 30,000 เลี่ยนพระบาท (หรือไม่ก็ 1% ของงบประมาณภาครัฐบาล) รัฐมนตรีบริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำรงฐานะสำคัญในที่ธรรมเนียมเปิดงาน Government Procurement Transformation “ให้เป็นอิสระลั่นกลอนข้อจำกัด ปรับปรุง startup ไปสู่ท้องตลาดอาณาเขตบ้านเมือง” แห่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน สถานที่ฮอลล์ 5-6 อิมแพ็ค เมืองกาญจนาจังหวัด โดยกล่าวว่า ชิ้นที่วันนี้รัฐบาลให้ความสำคัญคือ งานสร้างความพร้อมแยกออกทั้งหมดอาณาเขตซีก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ด้วยกันเห็นแก่ต่อท้องถิ่นกิจธุระที่ระยะเวลาดิจิทัล การแก้ไขกฎหมายแบ่งออกก้าวหน้า กับการอธิบายรวมหัวกับดักภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศในที่มิติปะปนกัน เพื่อที่จะงานสาวก้าวไปไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพราะว่าประกอบด้วยความมุ่งหมายในการก่อสร้างเศรษฐกิจเติบโตอย่างก้าวกระโจน และที่ประธานยกฐานะการขับกรีธาเศรษฐกิจสิ่งของแดนอีกด้วย INNOVATION NATION เพราะ “นวัตกรรม” เป็นรูปเป็นร่างเปลี่ยนที่สนับสนุนคลายสมรรถภาพและความคิดสร้างสรรค์จนเกิดการทำงานใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งในตอนไม่หูกพรรษาที่ผ่านมา กองกลางเล็กมากๆ ทั่วโลกคว้าแซงขึ้นไปมาอยู่ชั้นหนึ่งสรรพสิ่งแวดวงกิจธุระที่ยุคสั้นๆ หุ้นส่วนเล็กๆ กลุ่มนี้เจริญงานอย่างสาวเท้าพุ่ง การทำงานเหล่านี้ ก็รวมความว่า “Startup” ทุกระยะเวลา 3-4 ปี กระทรวงวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยกันเทคโนโลยี ได้มาเจริญด้วยกันส่งเสริม startup เพื่อจะเป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่สรรพสิ่งประเทศ และเหลือบเห็นถึงนัยในการพัฒนา startup ในที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐบาล (หรือ GovTech) ที่ริเริ่มมีการตื่นเนื้อตัวมากขึ้น เพื่อสนับสนุนแบ่งออกภาครัฐบาลบริการทั่วไปเจริญขึ้น ทําแยกออกกลางเมืองสมรรถเข้าถึงบริการปะปนกัน ของภาครัฐได้มาคล่อง การทำงาน Government Procurement Transformation “ให้เป็นอิสระล็อคข้อจำกัด เจริญ startup สู่ตลาดท้องถิ่นรัฐ” แล้วจึงเป็นสาวก้าวประเดิมเริ่มแรกที่ประธานสรรพสิ่งการพานวัตกรรมของ startup มาแยกออกภาครัฐบาล เพราะว่าจับเทคโนโลยีและของใหม่มาข่วยเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งของงานและพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนทั่วราชอาณาจักร รวมถึงจักได้ผลเพิ่มการลงทุนแบ่งออกกับดักระบบนิเวศสรรพสิ่งสตาร์ทอัพโดยภาครัฐบาลจะจับตัวเร่งการตลาด (Government as a Market Accelerator) เพราะว่าตั้งใจแยกออกก่อกำเนิดการพาณิชย์ระหว่างภาครัฐกับ startup เป็นครั้งแรกข้างในการทำงานตรงนี้ ไม่น้อยกระทั่ง 1,000 ล้านตีน พร้อมพูดเป้าหมายท้องตลาดภาครัฐบาลเพราะด้วย startup ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐบาล (หรือ GovTech) สามารถเติบโตได้ถึง 30,000 โล้นตีน (ไม่ก็ 1% สิ่งของงบดุลภาครัฐ) รองศาสตราจารย์นพ. สรนิต ศิลความถูกต้อง ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พูดถึงคราวมาสิ่งของการจัดงานตวาด ได้มาชุมพลร่วมกับกลุ่มผู้สร้าง startup และหารือวิถีทางงานจัดงานร่วมกับเลขาธิการ ก.พ.ราชการ กับปลัดกระทรวงกระยาเลย สมรู้ร่วมคิดกักคุมเริ่มแรกจัดงาน startup fair นี้เป็นครั้งแรก เพราะว่าภายในงานจักมี STARTUP Zone จาก 80 startup จัดแสดงสิ่งใหม่สถานที่ครบครันให้บริการแก่ภาครัฐกับเอกชน ในที่ 7 Solution ได้แก่ 1) การพัฒนากำลังคนภาครัฐบาลและการติดต่อสื่อสารแผนการสาธารณะ 2) การพัฒนาการท่องเที่ยวกับส่งเสริมวัฒนธรรมกับพื้นที่ทำความเข้าใจ 3) การบริการสาธารณูปโภค 4) การบริการความสะดวกมุขงาน 5) รัฐบาลดิจิตอล 6) ความแน่นหนากับการกันประเทศ และ 7) การพัฒนาตลาดในประเทศ ครบถ้วน Business Matching งานให้บริการเข้าคู่การทำงานระหว่างภาครัฐกับ startup ‘Procurement Pavilion’ ให้ความรู้กรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ครบครันงานเอื้อเฟื้อ startup จากหน่วยงานภาครัฐบาล เช่น ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไม่ก็ ธ.ก.ส., กฟผ. EGAT, ที่ว่าการเจริญรัฐบาลดิจิทัล DGA, ททท., รพ.ให้อภัยเขาเษศ และที่ว่าการนวัตกรรมแห่งชาติ ไม่ก็ NIA ยกพื้นการประชุม ให้ความรู้เกี่ยวการพัฒนา GovTech ด้วยกันข้อความบรรลุผลด้วยกันงานให้บริการในโซลูชั่นกระยาเลย เพราะว่า startup สถานที่มีผลกระทบงานกับดักภาครัฐ กับยกพื้นการชิงดีชิงเด่น GovTech Awards ช่วงชิงความยอดเยี่ยมที่จะเป็นกำลังสำคัญที่การขับยกไทยจรพร้อมด้วยรัฐบาล โดย startup ตัวยง ใน 3 ปัญหาเสา ตัวอย่างเช่น 1. Digital Government การดำเนินการและบริการสรรพสิ่งภาครัฐบาล เพื่อจะบริการกลางเมืองคว้าประการซื่อความปรารถนากับเข้าถึงได้มาง่ายขึ้นไป ในที่หมวด G2G : ภาครัฐสู่ภาครัฐ G2B : ภาครัฐบาลสู่ท้องถิ่นงาน G2E : ภาครัฐไปสู่ภาคข้าราชการและพนักงานสรรพสิ่งรัฐ กับ G2C : ภาครัฐบาลสู่กลางเมือง 2. Ease of Doing Business การให้ความสะดวกทางงาน เพื่อให้การไปกิจธุระสิ่งของภาคเอกชนประกอบด้วยความคล่องแคล่วร่างกายด้วยกันเพิ่มสมรรถนะการแข่งขัน กับ 3. Public Services งานบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ปีกการแพทย์ ปีกอาหาร ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะข้อมูลผลการแข่งขันในวันสุดท้ายสรรพสิ่งงานจัดงาน ยิ่งไปกว่านี้ ดร. สุวิทย์ รมต.บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บอกทิ้งท้ายจด งานจัดการถัดไปในที่ชันษา พ.ศ. 2562 จรดความมุ่งหมายของการพัฒนา startup รวมความว่า Thailand: STARTUP NATION ที่จะติดเครื่องประเทศไทยแบ่งออกครอบครอง STARTUP Global Hub เพราะว่าบ้านเมืองและหมู่คนชาติจะจำเป็นจะต้องสมคบคิด ขับเคลื่อนปรับปรุงนวัตกรรม และสนับสนุนแยกออกสิ่งใหม่แหลมทองคลายการลงทุนสู่ตลาดต่างชาติ ส่งเสริมจ่าย startup ประเทศไทยสาวก้าวข้ามตลาดของแหลมทอง 70 เลี่ยนมนุช จรไปสู่ท้องตลาดแห่งเทอะทะกว่าทั่วในที่ระดับเขตเอเชีย กับตลาดโลกแบ่งออกได้ ครบครันกำหนด Position สรรพสิ่งแหลมทองครอบครองเรือแพลทฟอร์มเหตุด้วย startup ขนมจากทั่วโลกเพื่อเข้าสู่ท้องตลาดเอเชีย (Thailand is Startup’s Global Platform of Asia) และมีความมุ่งหมายภายในปี พุทธศก 2564 (ค.ศ. 2021) เพิ่มจำนวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ขับเคลื่อนด้วยสิ่งใหม่เป็น 1,000 ราย เพิ่มการว่าจ้างผู้มีความสามารถสูงศักดิ์ 50,000 วรรณะ สร้างผลกระทบกระเทือนเชิงเศรษฐกิจ 5% สรรพสิ่ง GDP ไทย PR NewsStartupGovernment Procurement Transformation

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/21.PNG

https://storage.googleapis.com/techsauce-prod/ugc/uploads/2019/12/22.PNG